logo

Søg kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Er du ledig, kan du søge kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke har andre muligheder for forsørgelse.

Indhold

  Ansøg om økonomisk hjælp

  Sådan gør du

  1. Før du kan søge økonomisk hjælp, skal du melde dig ledig. Det gør du ved at møde personligt i dit jobcenter.

   Hvis du er under 30 år, skal du møde personligt i Ungecenter Frederiksberg, Finsensvej 86, 3. sal.
   Hvis du er over 30 år, skal du møde personligt i Jobcenter Frederiksberg, Rådhuset, 2. sal.
    
  2. Du skal derudover også ansøge om økonomisk hjælp digitalt senest 3 dage efter, du har meldt dig ledig i jobcentret. Hvis du ikke har en computer og ikke har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, er du meget velkommen til at benytte dig af borger-computerne i jobcentret på Rådhuset.
    
  3. Sørg for at vedlægge al relevant dokumentation. Se fanen nedenfor. Vi afgør herefter, om du kan få kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Når du har udfyldt en ansøgning om kontanthjælp, kan du altid logge på din selvbetjening på Kommunernes Ydelsessystem og følge sagsbehandlingen eller indsende yderligere dokumentation.

  • Du har været ude for en social begivenhed, som bevirker at du har brug for hjælp til forsørgelse fx hvis du har mistet dit arbejde.
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, for eksempel dagpenge eller pension.

  Læs mere på borger.dk om muligheder og betingelser for at modtage økonomisk hjælp:

  Det er vigtigt, at du har følgende dokumenter klar, når du starter din ansøgning om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse:

  Årsag til din ansøgning:

  • Dokumentation for opsigelse/ophør af arbejde
  • Ophør af uddannelse samt SU meddelelse. Du skal her vedlægge dokumentation fra dit uddannelsessted.
  • Stop af dagpenge (for eksempel A-kasse eller sygedagpenge). Vedlæg stopbrev fra din A-kasse eller kommunen.

  Har du nogen af nedenstående punkter, bedes dokumentation vedlagt for:

  • Seneste 3 måneders lønsedler
  • Såfremt du er gift, skal dokumentation for din ægtefælles indtægt og formueforhold vedlægges, da I har gensidig forsørgerpligt
  • Kontoudtog for dig selv og eventuel ægtefælle – de seneste 3 måneders posteringer for alle aktive bankkonti
  • Boligudgifter – specifikation på husleje og seneste a conto regning på el
  • Børneopsparing og dokumentation på betingelserne for udbetaling af denne
  • Aktuel handelsværdi af bil/motorcykel/knallert og eventuel gæld i denne
  • Aktuel depotværdi af aktier/obligationer
  • Fast ejendom samt dokumentation for restgæld og lignende
  • Pensionsordninger med oplysning om aktuel værdi og tilbagekøbsret (Din pensionsordning ses ikke som formue de første 6 måneder hvor du modtager hjælp)
  • Andre løbende udbetalinger (for eksempel børnepension, tabt arbejdsfortjeneste med videre) Modtager du midlertidig invalidepension skal du vedlægge afgørelse fra dit forsikringsselskab
  • Såfremt du har haft ophold uden for Rigsfællesskabet de seneste 10 år, skal du vedsende dokumentation på varighed og formål
  • Anden relevant dokumentation

  Det er vigtigt, du vedlægger relevant dokumentation. Du skal være opmærksom på at excel-ark ikke godtages som dokumentation.

  Ydelsescenteret tilstræber så hurtig sagsbehandling som muligt, og du kan forvente afgørelse inden for 14 dage efter sagen er fuldt oplyst - det vil sige efter vi har modtaget alle nødvendige oplysninger og relevant dokumentation i sagen.

  Du vil få svar på din ansøgning i din digitale postkasse. Er du fritaget fra Digital Post, vil du modtage dit svar per brev.

  Når du har meldt dig ledig og søgt om økonomisk hjælp, bliver du indkaldt til en visitationssamtale inden for en uge. Herefter er forløbet forskelligt alt afhængig af din alder, uddannelse og tilknytning til Danmark.

  Du skal informere din jobkonsulent i jobcentret og din ydelsessagsbehandler i ydelsescenteret, så snart du ved, at du har deltidsarbejde. Herefter skal du hver måned aflevere din lønseddel til jobcentret, for at få udbetalt supplerende kontanthjælp.

  Hvis du ikke afleverer din lønseddel, vil du ikke få udbetalt kontanthjælp, før din lønseddel er modtaget. Du skal være opmærksom på at der kan gå nogle dage fra du afleverer din lønseddel til din kontanthjælp er på din konto. Hvis du ikke har haft arbejde på noget tidspunkt den sidste måned, skal du informere jobcentret om dette.

  Husk, du er stadig forpligtet til at møde til samtale, deltage i aktivering, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge jobs.

  Yderligere information

  Kontakt

  Ydelsescenter – Kontanthjælp

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Ydelsescenter
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Ydelsescenter

  Telefonisk henvendelse:

  Mandag - torsdag kl. 8-15
  Fredag kl. 8-12

  Personlig henvendelse:

  Mandag-torsdag kl. 8.40-15
  Fredag kl. 8.40-12

  Telefon: 38 21 57 00