Gå til hovedindhold

Kontaktinformationer for Frederiksberg Kommune for myndigheder

Hvis du som myndighed ønsker at kontakte Frederiksberg Kommune, så finder du på denne side kontaktoplysninger til vores forskellige afdelinger og områder.

Indhold

  Hvis du ønsker at ringe til Frederiksberg Kommune, kan du finde telefonnumre fordelt på emneområder under ”Kontakt Frederiksberg Kommune som borger eller virksomhed”.
  Hvis du ønsker at skrive til Frederiksberg Kommune, kan du finde en oversigt over sikre e-mail adresser på denne side.
  Frederiksberg Kommune er tilsluttet tunnelkryptering, og du kan derfor skrive sikkert til alle e-mail-adresser i kommunen, hvis din myndighed også er tilsluttet tunnelkryptering.

  Beboerklagenævn: beboerklagenaevn@frederiksberg.dk 
  Begravelser: begravelser@frederiksberg.dk
  Borgerrådgiver: borgerraadgiver@frederiksberg.dk
  Borgerservicecenter: borgerservice@frederiksberg.dk
  Børne og Ungeområdet: borneogungeomradet@frederiksberg.dk
  By-, Kultur- og Miljøstaben: bykulturogmiljoeomraadet@frederiksberg.dk

  Center for Integration: cfi@frederiksberg.dk

  Ejendomskontoret: ejendomskontor@frederiksberg.dk

  Familieafdelingen: familieafdelingen@frederiksberg.dk
  Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter: fkrc@frederiksberg.dk
  Folkeregister: folkeregister@frederiksberg.dk
  Frederiksberg Parkering: frb-parkering@frederiksberg.dk

  Handicaprådet: handicapraad@frederiksberg.dk 
  Hegnsyn: hegnsyn@frederiksberg.dk
  Hjemmeplejen: hjemmesygeplejen-sikkerpost@frederiksberg.dk
  Huslejenævn: huslejenaevn@frederiksberg.dk 

  Jobcenter Virksomhedsområdet: jobcenter.virksomhedsservice@frederiksberg.dk
  Jobcenter Frederiksberg: jobcenter@frederiksberg.dk

  Kultur og Fritid: kf@frederiksberg.dk

  Modtagegruppen: soc.tfa@frederiksberg.dk

  Opkrævning: opkraevningen@frederiksberg.dk

  Pladsanvisningen: pladsanvisningen@frederiksberg.dk
  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): ppr@frederiksberg.dk

  Sekretariatet: juridisk@frederiksberg.dk
  Seniorrådet: seniorradet@frederiksberg.dk 
  SSA Staben (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet): ssa-omraadet@frederiksberg.dk
  Sundhedscenter: sundhedscentret@frederiksberg.dk
  Sundhedsplejen: sundhedstjenesten@frederiksberg.dk

  Tandplejens administration: tandplejensikkerpost@frederiksberg.dk

  Udbud og Indkøb: udbud@frederiksberg.dk

  Vielseskontoret: vielser@frederiksberg.dk
  Visitationsenheden: visitationsenheden@frederiksberg.dk
  Vej, Park og Miljø: VPM@frederiksberg.dk

  Ydelsescenter - Kontanthjælp: kontant@frederiksberg.dk
  Ydelsescenter - PensionKommunal: Pensionkommunal@frederiksberg.dk 
  Ydelsescenter - Sygedagpenge: sygedp@frederiksberg.dk
  Ydelsescenter - Tandfagligt Team: Tandfagligtteam@frederiksberg.dk