logo

Frederiksberg Kommunes byvåben

Frederiksberg Kommunes byvåben har sin egen symbolik, som bunder i Frederiksbergs historie og geografi. Det kræver tilladelse at bruge byvåbnet.

Indhold

  Muren og lindetræerne symboliserede oprindeligt byen og kommunens landdistrikter, men viser nu en by, der er præget af parker – blandt andet Frederiksberg Have og Søndermarken. De 3 jagtfalke med hætter repræsenterer den gamle falkonérgård, der var landets eneste opdrætningssted for jagtfalke, og som havde sæde på Frederiksberg.

  Kronen symboliserer, at Frederiksberg var gammelt krongods, og Frederiksberg Slot, som har givet byen og kommunen sit navn. Frederiksberg Kommunes byvåben blev fremstillet af arkivar Anders Thiset, Rigsarkivet, og blev kongeligt godkendt i august 1899. Våbnet blev nytegnet i 2001.

  Våbenet er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen. Kommunens våben angiver en retlig tilknytning til kommunen og er efter den kommunale styrelseslov forbeholdt kommunen. Retsstridig brug af byvåbnet vil kunne straffes efter straffelovens §132.

  Der kan kun i meget begrænset omfang gives tilladelse til brug af våbenet. Kommunen må ikke give tilladelse til at anvende kommunens våben til kommercielle formål eller til, at private virksomheder anvender våbnet som logo eller lignende.

  Kontakt

  Borgerservice

  Frederiksberg Rådhus 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Send sikker Digital Post til Borgerservice
  Send sikker Digital Post til Borgerservice for virksomheder

  Telefontider

  Mandag – torsdag kl. 8-16
  Fredag kl. 8-13

  Åbningstider (bestil tid, inden du møder op)

  Mandag og torsdag kl. 9 - 17
  Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 - 13

  Telefon: 38 21 21 21