logo

Anmeld rotter

Har du set en rotte eller spor efter rotter, skal du anmelde det til Frederiksberg Kommune. Du skal anmelde digitalt via selvbetjeningen i den grønne boks her på siden. Vi skelner mellem akutte problemer og ikke akutte problemer.

Indhold

  Anmeld rotter

  Sådan gør du

  Akut i dagstimerne fra kl. 7-15: Anmeld digitalt

  Et akut problem er, hvis du ser rotten indendørs i beboelse og virksomheder, samt i, eller ved en institutioner og fødevarevirksomheder.

  1. Anmeld digitalt via selvbetjeningen ovenfor.

  Ved akutte anmeldelser kan du, uanset anmeldelsestidspunkt, forvente tilsyn inden for to timer. Rottebekæmperen vil altid kontakte dig pr. telefon, inden de kommer på tilsyn.

  Akut i aftentimerne fra kl. 15-07: Anmeld digitalt og ring til rottebekæmperen

  Et akut problem er, hvis du ser rotten indendørs i beboelse og virksomheder, samt i, eller ved en institutioner og fødevarevirksomheder.

  1. Anmeld digitalt via selvbetjeningen ovenfor.
  2. Ring til vores rottebekæmper Rentokil på telefon 70 10 66 64.

  Ved akutte anmeldelser kan du, uanset anmeldelsestidspunkt, forvente tilsyn inden for to timer. Rottebekæmperen vil altid kontakte dig pr. telefon, inden de kommer på tilsyn.

  Ikke akut: Anmeld digitalt

  Et ikke akut problem er udendørs for eksempel i din baggård eller en park samt i kældre og på lofter, hvor der ikke er direkte adgang til beboelse. De fleste kældre og lofter er ikke et akut problem.

  1. Anmeld digitalt via selvbetjeningen ovenfor.

  Ved ikke akutte anmeldelser kan du forvente tilsyn førstkommende hverdag. Rottebekæmperen vil altid kontakte dig pr. telefon, inden de kommer på tilsyn.

  Du skal anmelde rotter til kommunen, og du skal gøre det digitalt via selvbetjeningen i den grønne boks her på siden. Vi skelner mellem akutte problemer og ikke akutte problemer.

  Akut rotteanmeldelse – ring og anmeld digitalt

  Et akut problem er, hvis du ser rotten indendørs i beboelse og virksomheder, samt i, eller ved en institutioner og fødevarevirksomheder. Ved akutte anmeldelser kan du, uanset anmeldelsestidspunkt, forvente tilsyn inden for to timer.

  1. Anmeld digitalt via selvbetjeningen ovenfor.
  2. Efter klokken 15.00: Ring til vores rottebekæmper Rentokil på telefon 70 10 66 64.

  Hvis du har et akut problem i tidsrummet fra klokken 15.00 til 07.00, skal du først indsende anmeldelsen digitalt, og derefter ringe til rottefængeren (Rentokil) på deres vagttelefon 70 10 66 64.

  Ikke akut rotteanmeldelse

  Et ikke akut problem er udendørs for eksempel i din baggård eller en park samt i kældre og på lofter, hvor der ikke er direkte adgang til beboelse. De fleste kældre og lofter er ikke et akut problem. Ved ikke akutte anmeldelser kan du forvente tilsyn førstkommende hverdag.

  1. Anmeld digitalt via selvbetjeningen ovenfor.

  Rottebekæmperen vil altid kontakte dig pr. telefon, inden de kommer på tilsyn.

  Status på anmeldelser af rotter

  Vil du vide, hvad status er på din anmeldelse, kan du kontakte Rentokil direkte på 70 10 66 64 eller skrive til os via linket her på siden.

  Når du anmelder rotter, foretager kommunens skadedyrsbekæmper et tilsyn på stedet. Ved tilsynet bliver ejendommen og arealet rundt om gennemgået for at finde eventuelle steder, hvor rotten har adgang til skjulesteder og fødekilder.

  Er rotterne indendørs opstiller vi smækfælder, mens der på udendørs arealer bliver anvendt gift i giftdepoter. Giftdepoterne er indrettet, så hverken børn, hunde eller katte har adgang til giften. Efter, at fælder og giftdepoter er opstillet, tilser vi dem jævnligt, indtil der ikke længere ses tegn på rotter.

  Rottebekæmperen vil ringe til dig, så I kan aftale, hvornår I kan mødes.

  Skadedyrsbekæmperen foretager en vurdering af hvilke tiltag, der skal gennemføres for at forhindre flere rotter i at komme frem. Frederiksberg Kommune kan i den forbindelse give påbud over for grundejer om at foretage rottesikring af ejendommen.

  Anmeldelse og efterfølgende bekæmpelse af rotter er gratis, da den kommunale rottebekæmpelse bliver betalt via ejendomsskatten.

  Hvis der i forbindelse med rotter konstateres fejl på en ejendom, er det ejendommens ejer, der selv skal betale for at udbedre fejlen.

  Når vi udlægger gift i et område eksempelvis i din baggård, sætter vi et opslag op, så du ved, at vi foretager bekæmpelse i gården. Det gør vi, så du ved, at vi er opmærksomme på problemet, og for at du er opmærksom på at holde ekstra øje blandt andet om der ligger madrester fremme, som rotterne kan spise, eller om der kommer pludselige huller i gården. Længere ned på siden kan du hente opslaget til at printe flere.

  I efteråret 2015 gennemførte vi en brugerundersøgelse for, at se hvordan borgerne på Frederiksberg oplever rottebekæmpelsen. Vi ringede rundt til alle, der havde anmeldt rotter i en bestemt periode i 2015, og mange var venlige at tage sig tid til at snakke med os.

  Overordnet set er hele 85,2% af de adspurgte overvejende tilfredse med bekæmpelsen, mens 3,5% syntes, at bekæmpelsen var forløbet skidt. Vi er kede af, at der er et par stykker, der har haft en dårlig oplevelse, men vi har fået rigtig god feedback fra både de utilfredse og de tilfredse borgere, så vi håber, at vi kan forbedre os. Vi gentager brugerundersøgelsen ved senere lejlighed, så vi kan følge med i borgernes oplevelse af rottebekæmpelsen.

  Hvis du har ris, ros, spørgsmål eller forslag til rottebekæmpelsen i Frederiksberg Kommune, hører vi gerne fra dig.

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Rotter

  Miljø, Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø

  Kontakt Rentokil ved akut problem

  Hele døgnet

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 70 10 66 64

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Miljø

  Telefonisk henvendelse

  Mandag - torsdag kl. 9-14
  Fredag kl. 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 51