Gå til hovedindhold

Du har ret til hjælp, hvis du har brug for det

Er du under 18 år og er der noget i din hverdag, som gør, at du ikke har det godt? Er du ofte ked af det, og går du meget alene med det, der er svært? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, dine søskende eller andre du er tæt på slået? Så kan du få hjælp. Se her hvordan.

Indhold

  Alle børn og unge har rettigheder – og ret til hjælp, hvis de har brug for det.

  Har du brug for hjælp?

  Hvis du har det svært, kan du tale med en voksen du kender, fx din lærer eller pædagog. De kan tit hjælpe dig, også med at finde ud af hvor du kan få den hjælp og støtte du har brug for.

  Du kan også ringe til fx BørneTelefonen eller headspace, hvis du vil tale med en voksen der lytter og kan give dig trøst og gode råd. Se mere om det længere nede på denne side.  

  Hvis du ikke føler, du kan få hjælp fra de voksne, der er tæt på dig, er der nogle voksne i din kommune, som arbejder med at hjælpe børn og unge, der har det svært. I Frederiksberg Kommune arbejder de voksne i familieafdelingen, og du kan finde telefonnummer til dem i bunden af denne side.

  I alvorlige situationer, hvor du har brug for hjælp med det samme, skal du ringe til 1-1-2.

  Spørgsmål og svar

  Kommunerne er de 98 områder, Danmark er delt op i. I hver kommune er vi medarbejdere, der arbejder med, at der er styr på for eksempel skoler, veje og affald, men også med at hjælpe børn og unge, der har det svært. 

  I Danmark er det sådan, at det kun er dem, der arbejder i lige præcis den kommune, hvor du bor, der kan og må hjælpe dig. Derfor er det vigtigt, at du taler med dem, der sidder i din kommune.

  Hvis din familie, de voksne i skolen eller andre voksne, du kender, ikke kan eller vil hjælpe dig, er vi nogle voksne i din kommune, som arbejder med at finde ud af, hvad du har brug for. Der kan være mange grunde til, at du kan have brug for hjælp. Det kan være, hvis du føler dig utryg hjemme, hvis du er ked af det meget af tiden, eller hvis du eller nogen tæt på dig oplever vold eller mange voldsomme skænderier. 

  Måske drikker de voksne hjemme hos dig meget alkohol. Det kan også være, at de voksne har svært ved at passe på dig. Måske føler du dig meget alene med alting? Men det kan også være andre slags problemer, der er for svære til, at du kan klare det selv. 

  Det er vores arbejde at finde ud af, om du og din familie har brug for hjælp og støtte, for at du får det bedre. Hvis du har brug for at få ændret noget i din hverdag, kan du snakke med os. Du har ikke ret til at bestemme det helt selv, men du har ret til at sige, hvordan du ønsker, det skal være.
   
  Alle familier er forskellige, og derfor kan hjælpen også være meget forskellig. Måske skal du og din familie have noget hjælp til at klare hverdagen. Det kan være en kontaktperson, som hjælper dig eller jer med det, der er svært. Det kan også være, at du har brug for at tale med en psykolog, hvis du ikke har det godt. Eller at hele familien skal have hjælp. Så kan I få besøg af en, der er uddannet til at hjælpe familier – en familiebehandler.

  Mange børn er i tvivl om, hvad forskellen er på vores hjælp og hjælp fra fx BørneTelefonen. BørneTelefonen – og andre som dem – kan give dig gode råd, trøst og en voksen, der lytter til dine problemer. BørneTelefonen kan også hjælpe dig videre til kommunen, hvis I sammen beslutter, at det er det bedste for dig. Det er kommunen, der kan sørge for at du og din familie får hjælp og støtte hvis du/I har brug for det. 

  Der findes en lov om børn og unge i Danmark. Den hedder barnets lov. I den står der, at de voksne fra kommunen skal undersøge, om de kan hjælpe dig, hvis du beder om det, eller hvis nogen er bekymrede for, hvordan du har det.

  Du har altså ret til hjælp, hvis du har brug for det. Du har for eksempel ret til at bo i et trygt hjem og gå i en skole, hvor du ikke oplever mobning eller forskelsbehandling. Og du har ret til at blive hørt. Det betyder ikke, at du altid kan bestemme, hvilken type hjælp og støtte du kan få – men din mening skal tælle med. Du har også ret til at få en ordentlig forklaring på, hvorfor rådgiveren beslutter det, han eller hun beslutter. Der kan være mange måder at få hjælp på.  

  Når du kontakter os, vil det for det meste være en børne- og ungerådgiver, du taler med – en person, der giver råd og ved en masse om, hvordan man løser problemer som dine. De arbejder med at skaffe hjælp til børn eller familier, der ikke har det godt. Nogle gange kaldes de også for sagsbehandlere eller socialrådgivere. 

  Når du er til møde med en børne- og ungerådgiver, har du altid ret til at have en ”bisidder” med. En bisidder er en voksen, der kan hjælpe og støtte dig til møderne. 

  En bisidder betyder ”én, der er ved din side”. Det er dig, der bestemmer, om du vil have en bisidder, og også hvem det skal være. Det kan være fx en lærer eller et familiemedlem. Du kan også få en professionel bisidder, fx gennem BørneTelefonen. 

  En bisidder fra BørneTelefonen ved rigtig meget om dine rettigheder, og kan støtte dig. Din bisidder kan hjælpe dig med at sætte ord på dine tanker og ønsker – og sørge for, at de voksne lytter til dig.

  Du kan ringe til BørneTelefonen på nummer 116111, hvis du vil høre mere.  

  Hvis du har talt med en børne- og ungerådgiver hos os, vil han eller hun prøve at finde ud af, om du har brug for hjælp fra kommunen. Måske fortæller rådgiveren dig, at vi vil undersøge, hvordan du får den bedste hjælp. Det betyder, hun ringer til dig igen, så I sammen kan aftale, hvad der skal ske. 

  Det kan også være, rådgiveren foreslår, at du skal tale med en god ven, dine forældre, BørneTelefonen eller en anden telefonrådgivning, der passer til dine problemer.

  Se Børnetelefonens videoer

  Se videoer der forklarer, hvad der skal ske, når du skal til møde med kommunen
  Se seks videoer der forklarer, hvad der skal ske, når du skal til møde med kommunen

   

  Vil du i kontakt med familieafdelingen?

  Ring på telefon 3821 3616.Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-13.

  Hvis du har brug for kommunens hjælp aftener, weekender og helligdage kan du ringe på: 2898 3650 (Døgnvagten).

  Hvad sker der, når du har talt med os?

  Når du har talt med os, får du måske at vide, at vi har brug for mere viden om dig og din situation for at finde ud af, om vi kan hjælpe dig. Det kan også være, du skal tale med nogle andre. Men hvad sker der egentlig i sådan en proces? 

  1. Du kan komme til et møde med en børne- og ungerådgiver  

  På mødet vil børne- og ungerådgiveren spørge til, hvordan du har det. Måske bliver du spurgt om, hvordan du har det derhjemme og i skolen. Rådgiveren spørger, fordi hun vil finde ud af, hvad der fungerer godt og skidt i dit liv – og hvordan du får den hjælp, der passer til dig. Mødet foregår enten i et lokale hos kommunen eller et andet sted, du kender godt. Første gang, du møder rådgiveren, vil du måske have din mor og far med. Det kan også være, du har en anden voksen med til mødet, eller at du taler med rådgiveren alene. 

  2. Rådgiveren finder ud af, hvordan du kan få hjælp 

  Børne- og ungerådgiveren samler alle de informationer, der fortæller, hvordan du har det. Det gør hun ved at tale med dig og din familie. Måske holder rådgiveren også et netværksmøde. På sådan et møde samles nogle af de voksne, der kender til dig. Det kunne være din lærer eller træner. Nogle gange skal rådgiveren undersøge din situation endnu mere. Men i sidste ende er en af rådgiverens vigtigste opgaver at finde ud af, hvad DU synes, der skal ske. Din mening skal altså tælle med i beslutningen om den hjælp, du skal have. 

  3. Du får den hjælp, der passer til dig

  Måske beslutter børne- og ungerådgiveren, at du ikke har brug for hjælp, eller at du og dine forældre selv kan klare det. Det kan også være, at du får en kontaktperson, som kan hjælpe dig i hverdagen. Andre gange skal du eller din familie tale med en psykolog. Hvis det er rigtig svært derhjemme, kan det være, du skal bo hos nogle andre i en periode. Det kan enten være dine bedsteforældre eller nogle andre, du kender godt. Det kan også være en plejefamilie. Sker det, kan du stadig se dine forældre, hvis du har lyst til det, og hvis det er godt for dig.

  Svære ord, der er gode at kende

  Hvis du skal til møde med en børne- og ungerådgiver i kommunen, kan der være nogle ord, som du ikke kender så godt. Dem får du her i en samlet liste herunder:

  • Børne- og ungerådgiver 
   De mennesker i kommunen, der arbejder med at skaffe hjælp til børn eller familier, der ikke har det godt, hedder børne- og ungerådgivere. Nogle gange kaldes de også for socialrådgivere, rådgivere eller sagsbehandlere.
  • Bisidder 
   Når du er til møde med kommunen, har du altid ret til at have en ”bisidder” med. En bisidder er en person, der kan hjælpe og støtte dig til møderne. En bisidder skal være over 15 år, og det er dig, der bestemmer, om du vil have en bisidder, og også hvem det skal være. Det kan være fx en lærer eller et familiemedlem. Du kan også få en professionel bisidder, fx gennem BørneTelefonen. 
  • En sag 
   Man kan ”have en sag” i kommunen. Det er det, man kalder det, når børne- og ungerådgiveren fra kommunen følger med i, hvordan et barn eller en ung har det. Det, som rådgiveren finder ud af, og som de skriver ned, kalder man også for ”en sag”. Det vil sige papirer eller filer på en computer med notater om, hvad forskellige personer har sagt, referater fra møder eller beslutninger, der er blevet taget. Sådan en sag kan også kaldes en journal.
  • Rettighed 
   Som barn og ung har du rettigheder, hvis du har en sag i kommunen. Du har fx ret til at blive spurgt, hvad du selv synes. Det er også en rettighed at have en bisidder med til møderne. Du har også ret til at se din egen sag. Det kalder man retten til aktindsigt. Du kan se mere om dine rettigheder hos BørneTelefonen.
  • Inddragelse 
   At blive inddraget betyder, at man skal spørges – og at ens mening skal tælle med. Hvis en børne- og ungerådgiver skal finde ud af, hvordan et barn eller en ung har det, skal han eller hun altså tale med barnet eller den unge, og lytte til det, der bliver fortalt. Det kaldes også, at barnet eller den unge har ret til at blive hørt. Det betyder ikke, at man som barn eller ung altid selv kan bestemme, men at der altid skal lyttes til én.
  • Underretning 
   En underretning er, når nogen har skrevet eller ringet til kommunen for at fortælle, at de er bekymrede for, hvordan et barn eller en ung har det. Det kan fx være en lærer, der har lavet underretningen, men det kan også være et familiemedlem eller en nabo. I Danmark har alle voksne pligt til at give besked til kommunen, hvis de er bekymrede for, at et barn eller en ung ikke har det godt. 
  • Parter 
   De mennesker, en sag handler om, kaldes for parter. Parterne i en sag er næsten altid barnet eller den unge og de voksne derhjemme. Børne- og ungerådgiveren kan altid svare på, hvem der er parter i en sag. 
  • Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse 
   Hvis en rådgiver skal undersøge, hvordan et barn eller en ung har det, foregår det i flere trin. Det starter med en screening, hvor børne- og ungerådgiveren ser på de informationer, som findes i sagen, og måske taler med barnet eller den unge og hans eller hendes forældre. Her prøver rådgiveren at finde ud af, om der er noget, der skal undersøges nærmere. Hvis der er det, laver rådgiveren en afdækning. Så holder rådgiveren måske et netværksmøde med nogle af de voksne, der kender barnet eller den unge og forældrene. Rådgiveren taler også mere med barnet eller den unge. Hvis der er brug for at undersøge mere om, hvordan barnet har det, kaldes det en børnefaglig undersøgelse. Så bruger rådgiveren mere tid på at tale med de voksne, der kender til barnet eller den unge.
  • Netværksmøde 
   På et netværksmøde mødes børne- og ungerådgiveren med nogle af de voksne, der kender barnet eller den unge. Det er fx familiemedlemmer, lærere fra skolen eller studiet og pædagoger fra fritids- eller ungdomsklubben. Nogle gange vil barnet eller den unge også være med til mødet sammen med sin bisidder.
  • Indsats 
   Indsatser er et fælles ord for den hjælp, en kommune kan beslutte at give til et barn, en ung eller en familie. En indsats kan fx være timer med en psykolog eller en kontaktperson. Det kommer an på, hvad børne- og ungerådgiveren vurderer er den bedste hjælp. 
  • Afgørelse 
   Nogle af de beslutninger, som rådgiveren tager om, hvordan et barn eller en ung skal hjælpes, kaldes for “afgørelser”. Det er fx en “afgørelse”, hvis et barn eller en ung skal have en kontaktperson. Afgørelser kan man klage over. Børne- og ungerådgiveren kan altid svare på, om noget er en afgørelse. 
  • Opfølgning på indsats 
   Når børne- og ungerådgiveren har fundet ud af, hvilken hjælp du skal have, skal rådgiveren indimellem tjekke, hvordan det går med dig og den plan, I sammen har lagt. Måske betyder det, at I ændrer planen, for at den virker bedre. Her skal rådgiveren lytte til dine ønsker og behov. 

  Der er også andre, der kan hjælpe dig 

  Her kan du tale med voksne, der lytter og kan give dig trøst og gode råd.

  Du kan ringe eller skrive til BørneTelefonen, lige når du vil. Også om natten – og på helligdage osv.

  Ring eller SMS til BørneTelefonen på telefon 116111.

  Læs mere på BørneTelefonens hjemmeside:

  BørneTelefonen - få råd og hjælp fra en voksen eller andre børn og unge (bornetelefonen.dk)

  Bisidder fra BørneTelefonen

  Du kan også få en bisidder fra BørneTelefonen.

  En bisidder betyder ”én, der er ved din side”. En bisidder her fra BørneTelefonen ved rigtig meget om dine rettigheder, og kan støtte dig, hvis du fx skal til møde med kommunen.

  Har du brug for nogen at tale med – eller kender du én, der har?

  Book en gratis og anonym samtale hos headspace Frederiksberg.

  Kig forbi centret i åbningstiden, ring eller send en SMS. 

  headspace Frederiksberg
  Bülowsvej 38, 1870 Frederiksberg C
  Åbent: Tirsdag kl. 12-18, onsdag kl. 12-20, torsdag kl. 12-18

  Ring til headspace på telefon: 8141 7474

  Du kan også sende en gratis til headspace på: 1245
  – husk at starte din besked med: hs frederiksberg

  Du kan være anonym, hvis du ønsker det. headspace kan hverken se dit telefonnummer eller din e-mail.

  Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. 

  Du kan ringe til Livsliniens rådgivning på telefon 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05

  Læs mere om Livslinien her:

  Livsliniens hjemmeside

  Åbent Tilbud for Mental Sundhed er et tilbud til børn og unge fra 5-17 år, der oplever psykisk mistrivsel og bor i Frederiksberg Kommune.

  Åbent tilbud er til dig, hvis du:

  • ofte føler dig nedtrykt, umotiveret eller ked af det
  • går med store bekymringer, der gør hverdagen svær
  • har fået et svært forhold til mad eller undgår at spise
  • har problemer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet

  Du kan ringe til Åbent Tilbud for Mental Sundhed på telefon: 3821 1130
  Telefonen er åben mandag-fredag mellem kl.8.30-14.00  

   

  Åben Anonym Rådgivning på Frederiksberg er til unge i alderen 15-25 år - og forældre med børn under 18 år. 

  Hos Åben Anonym Rådgivning kan du tale i telefon med en psykolog, hvis du har det svært.

  Du kan ringe til Åben Anonym Rådgivning på telefon: 3821 3838
  Telefonen er åben tirsdag klokken 8-11 og onsdag klokken 13-16.

  Kontakt

  Familieafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13

  Telefon: 3821 3616

  Send sikker digital post til Familieafdelingen