logo

Søg hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelse)

Kommunen kan rent undtagelsesvist yde hjælp til udgifter, som du ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde.

Indhold

  Ansøg om enkeltydelse

  Sådan gør du

  1. Du ansøger om enkeltydelse via den digitale selvbetjeningsløsning her på siden.
  2. Når du trykker på "Ansøg om enkeltydelse", åbnes et nyt browservindue med den digitale selvbetjeningsløsning. Selvbetjeningsløsningen guider dig gennem ansøgningen, og du skal kun udfylde relevante spørgsmål for din ansøgning. Hvis du ikke har en computer og ikke har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, er du meget velkommen til at benytte dig af borger-computerne i jobcentret på Rådhuset.
  3. Det er vigtigt, du vedlægger relevant dokumentation.

  Når du har udfyldt en ansøgning, kan du altid logge på din selvbetjening på Kommunernes Ydelsessystem og følge sagsbehandlingen eller indsende yderligere dokumentation.

  Læs mere om enkeltydelse og find eksempler på, hvad du kan søge om økonomisk hjælp til på borger.dk. Her kan du også læse om muligheden for særlig støtte til høje boligudgifter og tilskud til tandpleje.

  • Lønsedler – de sidste 3 måneders
  • Kontoudtog – de sidste 3 måneders
  • Dokumentation fra bank på manglende lånemuligheder
  • Dokumentation for boligudgifter – specifikation på husleje og seneste a conto regning på el
  • Dokumentation på eventuel børneopsparing
  • Dokumentation på aktuel handelsværdi af bil/motorcykel/knallert og eventuel gæld i denne
  • Dokumentation for aktuel depotværdi af aktier/obligationer
  • Dokumentation for fast ejendom
  • Dokumentation for pensionsordninger med oplysning om aktuel værdi og tilbagekøbsret
  • Dokumentation for andre løbende udbetalinger (for eksempel børnepension, tabt arbejdsfortjeneste med videre)
  • Anden relevant dokumentation

  Det er vigtigt, du vedlægger relevant dokumentation. Bemærk at vi ikke godtager excel-format som dokumentation.

  Når din ansøgning samt al relevant dokumentation er modtaget, vil Ydelsescenter Frederiksberg behandle din ansøgning hurtigst muligt.

  Du vil få svar på din ansøgning i din digitale postkasse. Er du fritaget fra Digital Post, vil du modtage dit svar per brev.

  Yderligere information

  Kontakt

  Ydelsescenter – Kontanthjælp

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Ydelsescenter
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Ydelsescenter

  Telefonisk henvendelse:

  Mandag - torsdag kl. 8-15
  Fredag kl. 8-12

  Personlig henvendelse:

  Mandag-torsdag kl. 8.40-15
  Fredag kl. 8.40-12

  Telefon: 38 21 57 00