Gå til hovedindhold

Legater

Der er åbent for ansøgning af de legater som Frederiksberg Kommune administrerer i perioden juni til 15. september 2023.

Læs mere om legaterne nedenfor.

Indhold

  Generelt tildeles legaterne til værdigt trængende personer, og alle ansøgninger vurderes ud fra ansøgerens indkomst og formue. Andre kriterier for tildeling er antal bopælsår på Frederiksberg, og for nogle af legaterne ses der endvidere på ansøgerens helbredstilstand.

  Du kan søge flere af legaterne, men du kan højst få tildelt ét legat. Hvis flere personer fra samme husstand har søgt om legater, kan der højst tildeles legat til én ansøger per husstand.

  Legatportionerne er på 3.300 kroner pr. person. Hvis ansøgeren er registret bopælsforælder for et barn under 18 år, forhøjes legatportionen med 500 kroner pr. hjemmeboende barn.

  Frederiksberg Kommunes Trangslegat

  Dette legat er relevant for dig, der er værdigt trængende og primært bosiddende i Frederiksberg Kommune.

  Asta Nielsen og Christian Theedes legat

  Dette legat er relevant for dig, der er folkepensionist og har brug for rekreation eller ferieophold samt er bosat i enten Frederiksberg Kommune eller tidligere Møns Kommune.

  Læge Henrik Larsen og Hustrus legat

  Dette legat er relevant for dig, der lider af en kronisk sygdom, for eksempel kræft, diabetes eller leddegigt, og er bosat i Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune eller Slagelse by.

  Frederiksberg Kommunes uddannelseslegat (uddeles ikke i 2023)

  Dette legat er relevant for dig, der er under 29 år og under uddannelse samt primært bosat i Frederiksberg Kommune.

  Legatudvalget behandler de indkomne ansøgninger hvert år i slutningen af november. Du skal derfor forvente at få svar på din ansøgning i starten af december måned.

  Kontakt

  Legater

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  (OBS: du kan kun sende ansøgning via selvbetjeningsløsningen)

  Telefon: 2898 5202

  Send sikker digital post til Legater