Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Privatlivspolitik for dagtilbudsområdet

På denne side kan du læse mere om privatlivspolitikken for dagtilbudsområdet

Indhold

  I forbindelse med løsningen af dagtilbudsområdets opgaver, behandler vi en række personoplysninger. I det følgende beskrives det, hvordan vi behandler personoplysninger specifikt på dagtilbudsområdet.
  Hvis du også ønsker at vide, hvordan Frederiksberg Kommune generelt set behandler personoplysninger, kan du orientere dig på siden https://www.frederiksberg.dk/databeskyttelse

  I forbindelse med dit barns plads i dagtilbud i Frederiksberg Kommune har du pligt til at oplyse en række personoplysninger om dig og dit barn. Dagtilbudsafdelingen i Frederiksberg Kommune er dataansvarlige for de oplysninger, vi modtager. Oplysningerne anvendes i forbindelse med pasningen af dit barn og de opgaver, der er forbundet hermed.

  Dette er blandt andet opgaver i forbindelse med:

  • anvisning af plads i dagtilbud, SFO, klub og ungdomsklub
  • tildeling af økonomisk, socialpædagogisk eller behandlingsmæssig fripladstilskud 
  • tilldeling af særlig formålsplads eller ekstra ressourcer
  • sprogvurderinger
  • oprettelse af brugere i kommunens administrative systemer
  • kommunikation mellem forældre, dagtilbud og relevante samarbejdspartnere som f.eks. Tandplejen, Sundhedsplejen, Skoleafdelingen, Familieafdelingen og PPR
  • anonymiserede data kan derudover blive brugt til at skabe generel viden om børns sundhed og trivsel i kommunen, og personoplysninger kan indgå i forskningsprojekter efter en forudgående vurdering af projektet fra dagtilbudsafdelingen

  Grundlaget for behandling af dine og dit barns oplysninger er:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h
  • Databeskyttelsesloven §11
  • Dagtilbudsloven §3 a

  Vi videregiver dine og dit barns personoplysninger til andre offentlige myndigheder i det omfang, de har berettiget og lovmæssigt hjemmel til det - f.eks. til forskningsprojekter. Hvis du benytter et privat eller et selvejende dagtilbud, vil vi videregive de oplysninger, som er relevante i forhold til pasningen af dit barn i dagtilbuddet.  

  I det omfang Dagtilbudsafdelingen anvender it-leverandører til at løse opgaver på vores vegne (f. eks. intranettet, pladsanvisningssystemet mv.), sikrer vi, at der indgås databehandleraftaler, og vi fører løbende tilsyn med, at personoplysningerne behandles sikkert.

  Frederiksberg Kommune kan modtage oplysninger fra andre myndigheder, f. eks. hvis dit barn har gået i dagtilbud i en anden kommune, og I er flyttet. Det kan også være, at vi modtager oplysninger fra det selvejende eller private dagtilbud, som dit barn går i. Når vi modtager oplysninger fra tredjeparter, behandler vi dem på samme måde som øvrige oplysninger beskrevet i denne privatlivspolitik.

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig og dit barn, er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Hvor længe vi opbevarer jeres personoplysninger afhænger af, hvor lang tid vi har brug for dine og dit barns oplysninger for at kunne varetage vores myndighedsopgaver (normalt 5 år). Når vi ikke har brug for dine og dit barns personoplysninger længere, arkiveres den sag, som jeres oplysninger indgår i. Oplysningerne vil efter en vis periode enten blive slettet eller overført til Stadsarkivet i overensstemmelse med regler i arkivloven. 

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 13-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:
  •    At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  •    Indsigt i behandlingen af personoplysninger
  •    Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  •    Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger 

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Det kan du gøre på tlf.: 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk

  Hvis du har generelle spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, spørgsmål til konkrete behandlingsaktiviteter og -formål eller ønsker at indgive en klage, så er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren med sikker forsendelse via borger.dk her

  Du kan også skrive til os pr. brev til: Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver.

  Yderligere information

  Kontakt

  Dagtilbudsafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefonisk henvendelse Pladsanvisningen

  Mandag - fredag klokken 9-13

  Telefon: 3821 0100

  Borger: Send sikker digital post til Dagtilbudsafdelingen

  Virksomhed: Send sikker digital post til Dagtilbudsafdelingen