Gå til hovedindhold

Værd at vide om børnehave

Her kan du læse om den pædagogiske kvalitet, forældrebestyrelser, lukkedage, tilsyn og meget mere, der har betydning for dit barns hverdag.

Indhold

  Når dit barn starter i dagtilbud er det vigtigt gennem dialog med barnets dagtilbud at aftale, hvordan hjemmet bedst kan understøtte barnets udvikling og skabe en sammenhængende dag for barnet. Frederiksberg Kommune har lavet folderen ”Dit barn skal snart i dagtilbud”, som kan understøtte dialogen med institutionen.

  Alle dagtilbud arbejder med dagtilbudslovens pædagogiske læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier.

  Den pædagogiske læreplan er godkendt af forældrebestyrelsen. Læreplanerne er institutionens arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat fokus på dit barns potentialer og kompetencer.

  Du bør læse læreplanen og eventuelt drøfte sammen med institutionen, som led i jeres forventningsafstemning.

  Forældrebestyrelsen beslutter, om der skal være obligatorisk forældrebetalt madordning i dit barns dagtilbud. Hvis der er obligatorisk frokostordning, betales der særskilt for den. Alle dagtilbud i Frederiksberg Kommune har en mad- og måltidspolitik, som er vedtaget af forældrebestyrelsen.

  Bevægelse har stor betydning for dit barns sundhed og motoriske udvikling. Alle dagtilbud i Frederiksberg Kommune har en bevægelsespolitik, som er vedtaget af forældrebestyrelsen.

  Naturvejlederne bistår dagtilbud med inspiration og hjælp til naturvejledning og arbejde med friluftsliv fra kommunens tre naturbaser. Læs mere om naturvejlederne.

  Tandplejen sender et velkomstbrev til alle børn, der fylder 6 måneder. Når barnet fylder 2 år, indkalder tandplejen til den første undersøgelse. Børn i dagtilbud tilknyttes den tandklinik, som deres dagtilbud hører til. Nogle dagtilbud betjenes af den mobile tandklinik, som kommer til dagtilbuddet.

  Hvis der er behov for behandling, indkalder vi børnene sammen med deres forældre.

  Læs mere om Tandplejen via linket nederst på siden.

  Vurderer du sammen med institutionen, at der er behov for særlig støtte til dit barn, kan I i samråd søge støtte og vejledning hos ressourcepædagogerne eller i Fællesrådgivningen for børn og unge. Tag en dialog med institutionen om behov og muligheder.

  Hvis du ønsker indflydelse på dit barns hverdag, kan du som forælder blive valgt ind i forældrebestyrelsen, som fastsætter principperne for dagtilbuddets arbejde, herunder personalesammensætning, åbningstider, lukkedage, frokostordning med mere.

  Se styrelsesvedtægterne for dagtilbud nedenfor.

  Retningslinjer for lukkedage i dagtilbud

  1. Alle institutioner holder lukket Grundlovsdag og juleaftensdag. På de to dage tilbyder kommunen ikke alternativ pasning.
  2. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle daginstitutioner holder lukket på de tre hverdage før påske. På disse dage tilbyder kommunen alternativ pasning på de tre institutioner, som er nævnt nedenfor.
  3. Forældrebestyrelsen i den enkelte institution kan beslutte at holde lukket på dage med lavt børnefremmøde:
   • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
   • Hverdage mellem jul og nytår

  Lavt børnefremmøde er, når under 25% af de indskrevne børn har brug for pasning. På lukkedage med lavt børnefremmøde skal kommunen tilbyde alternativ pasning. I 2024 tilbydes pasning i Planeten. 

  Frederiksberg Kommune tilbyder pasning i tre institutioner:

  • Børneambassaden, Frederiksberg øst
  • Kufferten, Frederiksberg nord
  • Planeten, Frederiksberg vest

  Ved alternativ pasning af børnene i en af de tre institutioner følger der kendt personale med fra børnenes hjemmeinstitution.

  Forældrebestyrelsen i den enkelte institution kan beslutte at lukke institutionen for at holde en pædagogisk udviklingsdag. Den pædagogiske udviklingsdag skal ligge på en af de lukkedage, der er beskrevet under punkt 2 og 4. Institutionen må kun holde lukket, hvis under 25% af de indskrevne børn har brug for pasning

  I 4. kvartal skal institutionerne informere forældrene om det kommende års lukkedage.

  Se lukkedage for 2024 i link-boksen nederst på siden.

  Hvis du flytter til en anden kommune, skal du udmelde dit barn via Den Digitale Pladsanvisning med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i en måned.

  Hvis dit barn skifter fra ét dagtilbud i Frederiksberg Kommune til et andet, sker udmeldelsen automatisk. Hvis dit barn starter i skole, sker udmeldelsen også automatisk. 

  Hvis dit barn starter i privat skolefritidsordning, skal du være opmærksom på, at disse først begynder i august. Du skal derfor huske at meddele Pladsanvisningen, at dit barn skal fortsætte i institutionen indtil da. Skriv en mail senest den 1. april til Pladsanvisningen med angivelse af ønsket udmeldelsesdato fra institutionen. Datoen skal være den 15. eller sidste dag i en måned, dog senest den 15. august.

  Midlertidig udmeldelse - pasningsbevis

  Hvis du ønsker at udmelde dit barn af en institution for en periode af mindst 8 uger, kan Pladsanvisningen udstede et pasningsbevis. Dette er din garanti for, at dit barn kan vende tilbage til sin institution, efter det har været midlertidig udmeldt.

  Få mere at vide ved at kontakte Pladsanvisningen.

  Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg fører tilsyn med dagtilbud jævnfør kommunernes tilsynsforpligtelse.

  Tilsynspligten består i at sikre, at dagtilbuddene er egnede til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for, og at opgaverne løses med det indhold og den kvalitet, som lovgivningen og politikker har fastlagt.

  I Frederiksberg Kommune varetages tilsynet med de pædagogiske forhold primært af Dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter, som er tilknyttet et eller flere dagtilbudsnetværk. Alle dagtilbud er organiseret i netværksgrupper, hvor lederne mødes cirka 1 gang månedligt.

  Hvilke dagtilbud er omfattet?

  Tilsynsforpligtelsen gælder både for de opgaver, som løses af kommunen selv, det vil sige kommunale daginstitutioner og dagpleje, samt de tilbud, som varetages af andre, herunder selvejende daginstitutioner, puljeinstitutioner samt privat pasning efter dagtilbudslovens §78.

  Hvordan udføres tilsynet?

  Dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter fører tilsyn med alle dagtilbud via et anmeldt og et uanmeldt pædagogisk tilsyn hvert andet år. Efter tilsynet udarbejder konsulenten en rapport, der sendes til institutionen. Ledelsesteamet i institutionen sikrer, at rapportens indhold og centrale punkter videreformidles til institutionens medarbejdere og forældrebestyrelse. Et skærpet pædagogisk tilsyn kan iværksættes efter beslutning i forvaltningen.

  Ud over de pædagogiske tilsyn føres der et bygningsmæssigt og et økonomisk tilsyn.

  Se mere i Ramme for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud.

  Yderligere information

  Kontakt

  Pladsanvisningen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 9-13

  Personlig kontakt

  Kun efter aftale

  OBS: Pladsanvisningen er lukket for henvendelse torsdag den 27. juni. 

  Telefon: 3821 0100

  Send sikker digital post til Pladsanvisningen