Gå til hovedindhold

Priser for børnepasning

Her kan du se takster for dagtilbud, SFO'er og klubber i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Takster 2024

  • Dagpleje med frokost: 3.503 kr.
  • Børn indtil 3,1 år i vuggestue, børnehave eller integrerede institutioner*: 3.503 kr. - med frokost: 4.201 kr.
  • Børn fra 3,1-6 år i børnehave eller integrerede institutioner*: 1.901 kr. - med frokost: 2.599 kr.
  • SFO 1: 2.122 kr.
  • Fritidsklub: 739 kr.
  • Ungdomsklub: 445 kr.

  *I alle kommunens institutioner skifter taksten til børnehavetakst den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år og 1 måned.

  Spørgsmål og svar

  Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Opkrævningen sendes til den, som husstanden har valgt som betalingsforældre inde i den elektroniske pladsanvisning. Opkrævningen sendes digitalt til e-boks. Betaling kan tilmeldes betalingsservice.

  Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på 250 kroner. Desuden kan der komme yderligere rykkergebyrer.

  Hvis du har mere end et barn i dagtilbud, får du automatisk søskendetilskud. Du skal betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser.

  Tilskuddet gives til søskende i alle dagtilbud, SFO eller privat pasning med tilskud efter §80 i dagtilbudsloven. Der gives ikke søskendetilskud til børn i fritids-, junior- og ungdomsklubber og børn i private skolepasningsordninger. 

  For at modtage søskendetilskud skal børnene have fælles bopæl og samme betaler. Tilskuddet gives, uanset om børnene benytter plads i Frederiksberg Kommune eller i en anden kommune. Der er dog særlige regler for udregningen af søskendetilskuddet, hvis et barn har plads i en anden kommune. Få flere oplysninger ved at kontakte Pladsanvisningen.

  Du skal ikke søge om søskendetilskuddet. Det beregnes automatisk, hvis betingelserne er opfyldt.

  Er husstandens samlede årlige indkomst under en vis grænse, kan I søge om at få et tilskud fra kommunen, så institutionspladsen bliver billigere for jer.

  Læs mere om og søg økonomisk fripladstilskud

  Socialpædagogisk friplads

  Kommunen kan, når barnet er startet i institutionen, i særlige tilfælde bevilge socialpædagogisk friplads, hvis forholdene i husstanden tilsiger det. Henvendelse herom skal ske til institutionen.

  Betalingen følger nogle særlige regler, hvis et barn får plads i en anden kommunes dagtilbud. Det betyder blandt andet, at forældrebetalingen stiger, hvis driftsudgiften for pladsen er dyrere i den anden kommune end på Frederiksberg. Betalingen falder, hvis driftsudgiften for pladsen i den anden kommune er billigere.

  NB! Vær opmærksom på, at forskelle i bruttodriftsudgifterne kan være betydelige, hvilket betyder, at din forældrebetaling kan blive væsentligt højere end Frederiksberg Kommunes takster! Se takster ved plads i København og andre kommuner i links nederst på siden her.

  Hvis du vil have dit barn optaget på venteliste i en anden kommune end Frederiksberg, skal du henvende dig til pladsanvisningen i den pågældende kommune. Det er således ikke Frederiksbergs, men den anden kommunes anvisningsregler, der gælder. Det er dog ikke altid muligt at få opskrevet dit barn på en anden kommunes venteliste. En kommune kan således lukke ventelisterne for børn fra andre kommuner. Det kan ske, hvis kommunen vurderer, at optagelse af børn fra andre kommuner vil betyde, at kommunens pasningsgaranti for egne børn ikke kan opretholdes, eller hvis pladskapaciteten skal udbygges. Du kan se, hvilke kommuner der har lukket for optagelse på ventelister på ventelistelukning.dk (se link).

  Hvis du vil læse mere om lovgrundlaget for udregningen af forældrebetalingen, når børn benytter plads i en anden kommune end bopælskommunen, så henviser vi til Dagtilbudsloven (se link).