Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Frederiksbergstrategien

Frederiksbergstrategien sætter retningen for udvikling af Frederiksberg i de kommende år. Strategien er bygget op om fire temaer og er både en strategi for kommuneplanlægningen og for bæredygtighed (Agenda 21).

Indhold

  Frederiksbergstrategien 2020 vedtaget

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget Frederiksbergstrategien 2020 11. maj 2020. 
  Strategien sætter retning på byens udvikling i de kommende år. Den er blevet til i det fællesskab, som Frederiksberg Kommune er, med bidrag fra borgerne og mange andre af byens aktører.

  Frederiksbergstrategiens formål og indhold

  Frederiksbergstrategien 2020 er de overordnede visioner og mål for byens udvikling og for kommunens opgavevaretagelse.

  Frederiksbergstrategien er Frederiksbergs kommuneplanstrategi og er udgangspunktet for den kommende Kommuneplan 2021. Bæredygtighed er grundlaget for byudvikling på Frederiksberg, og derfor er en bæredygtighedsstrategi (Agenda 21) en integreret del af Frederiksbergstrategien.

  Frederiksbergstrategien er bygget op om fire temaer: ”Byen i byen”, ”Klimabyen nu og i fremtiden”, ”Byen for alle” og ”Vidensbyen”. Med visioner og mål inden for hvert tema, sættes der retning for udviklingen på Frederiksberg de kommende år.

  Målene skal nås i fællesskab i et samarbejde mellem kommune, borgere, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og byens øvrige aktører. Derfor er der udviklet 4 arbejdsprincipper, der beskriver, hvordan Frederiksberg Kommune vil arbejde for at gøre Frederiksberg til ”Hovedstadens grønne hjerte”.

  Frederiksberg Bystrategi 2023

  Frem til december 2023 udarbejdes Frederiksberg Kommunes nye bystrategi. Frederiksberg Bystrategi 2023 indeholder mål og visioner for Frederiksberg Kommunes fysiske udvikling frem til 2035 og ligger til grund for den kommende Kommuneplan 2025.

  Læs mere om Bystrategien her

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme