Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Aftenskoler og daghøjskoler

På Frederiksberg har vi en række aftenskoler, der tilbyder mange forskelligartede aktiviteter. Her kan du se, om der er noget, som kan friste dig.
Desuden findes en række daghøjskoler med forskellige fokusområder.

Indhold

  Som aftenskole godkendt af Frederiksberg Kommune kan I låne kommunens lokaler samt ansøge/afregning om tilskud. Begge dele skal der anmodes om via Frederiksbergs Bookingportal.

  Såfremt du ønsker at se aftenskolernes regnskab, bedes du rette henvendelse til Kultur og Fritid, folkeoplysning@frederiksberg.dk

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  I forbindelse med din ansøgning som aftenskole i Frederiksbergs Kommune modtager Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: oprettelse og behandling af din ansøgning, herunder behandling af tilskudsansøgning/-afregning samt kommunikation i relation til dette.

  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesloven artikel 6, stk. 1, litra b. For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for personoplysninger om dig. Det er almindelige personoplysninger (fx ansøgers navn og email) og oplysninger for at kunne opkræve lokaleleje dvs. CVR eller CPR nummer.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder i det omfang de har et berettiget behov. I det omfang vi benytter databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, er vi stadig dataansvarlige for det, og sikrer en gyldig databehandleraftale.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28. 5., 1200 København K, Tlf. 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att: databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan læse mere på https://www.frederiksberg.dk/databeskyttelse.  Frederiksberg Kommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover vejleder og rådgiver hans også kommunens medarbejdere i en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen samt hjælper borgere med spørgsmål om og kommunens håndtering af databeskyttelse.

  Frederiksberg Kommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover vejleder og rådgiver hans også kommunens medarbejdere i en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen samt hjælper borgere med spørgsmål om og kommunens håndtering af databeskyttelse.

  Hvis du har konkrete spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger eller dine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger nederst på siden her.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe med:

  • spørgsmål om Frederiksberg Kommunes håndtering af dine personoplysninger
  • spørgsmål om dine rettigheder i henholde til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe med:

  • den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.
  • vejledning om regler eller praksis på fagområde.
  • kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v.
  • kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.