Gå til hovedindhold

Pop-up arrangementer

Har du brug for en hurtig tilladelse til et mindre arrangement, så søg om tilladelse til at lave et pop-up arrangement. Et pop-up arrangement må højst vare to timer, og kan kun finde sted på bestemte steder på Frederiksberg. Til gengæld tager det højst fem dage at få tilladelse til arrangementet.

Indhold

  Ansøg om tilladelse til arrangement

  Pop-Up arrangementer er mindre arrangementer af max 2 timers varighed. Arrangementerne kan for eksempel være teater, dukketeater, spil, og musik.
  Der er udvalgt en række steder, hvor pop-up arrangementer kan foregå, og hvor sagsbehandlingen går ekstra hurtig (maksimum fem dage), hvis man som arrangør af et sådan arrangement opfylder de generelle betingelser og betingelserne, der er fastsat for det enkelte sted.

  • Der må ikke opsættes scene.
  • Der må ikke produceres/serveres/sælges fødevarer.
  • Arrangementet må ikke være af kommerciel karakter.
  • Hvis der spilles musik, skal musikken være afdæmpet i beboelsesområder.
  • Der skal ryddes op efter arrangementet, og stedet skal efterlades i samme stand, som det var inden arrangementet. Det er en god idé at tage et før og efterbillede.
  • Der skal også søges tilladelse hos politiet, hvilket du gør på kbh-tilladelse@politi.dk

  Du skal sende os en samlet ansøgning, hvis du på et af de større handelsstrøg ønsker at benytte fortove til vareudstilling i forbindelse med et arrangement på hele vejen (for eksempel i forbindelse med FRBDAGE).

  Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der kun kan kan gives tilladelse, hvis der som minimum er 1,5 meters fri passage for fodgængere.

  Borgmester Godskesens Plads

  Borgmester Godskesens Plads

  Falkoner Plads

  Falkoner Plads

  Femte Juni Plads

  Femte Juni Plads

  Plads foran Den Gule Villa (Dirch Passers Allé 2)

  Plads ved Den Gule Villa (Dirch Passers Allé 2)

  Georg Carstensens Plads

  Georg Carstensens Plads

  Kejserinde Dagmars Plads

  Kejserinde Dagmars Plads

  Pladsen ved Den Grønne Sti på Howitzvej

  Plads ved Den Grønne Sti på Howitzvej

  Pladsen ved Den Grønne Sti på Peter Bangs Vej/Lindevangs Allé

  Pladsen ved Den Grønne Sti på Peter Bangs Vej/Lindevangs Allé

  Trekantspladsen ved Malthe Bruuns Vej/Finsensvej/Dalgas Boulevard

  Trekantspladsen ved Malthe Bruuns Vej/Finsensvej/Dalgas Boulevard

  Skellet/Roskildevej

  Skellet/Roskildevej

  Stig Lommers Plads

  Skellet/Roskildevej

  Pladsen ved Den Grønne Sti på Thorvaldsensvej

  Plads ved Den Grønne Sti på Thorvaldsensvej

  Tommy Seebachs Plads

  Tommy Seebachs Plads

  Du kan i dokumentet nederst på siden læse mere om de særskilte betingelser for at afholde pop-up arrangementer på de forskellige steder i byen.

  Links

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø