Gå til hovedindhold

Tilflytter

Her kan du få et overblik over, hvordan du skal forholde dig i forhold til dine ydelser eller forløb, når du flytter til Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Som dagpengemodtager er dine ydelser ikke afhængige af, hvilken kommune du bor i. Du skal selvfølgelig give besked til din a-kasse om din flytning.

  Hvis du har aftaler i "Min plan" med din tidligere kommune eller anden aktør, skal jobcenter Frederiksberg, sammen med dig, vurdere, om "Min plan" skal revideres. Hvis planen indeholder en aftale om et konkret tilbud, bevarer du så vidt muligt retten til dette tilbud, også ved flytning til Frederiksberg. Du skal derfor hurtigst muligt kontakte Jobcenter Frederiksberg.

  Hvis du i din tidligere kommune var henvist til anden aktør, som varetog dit forløb, så bortfalder denne henvisning.

  Hvis du flytter til Frederiksberg kommune og har modtaget kontanthjælp/uddannelseshjælp i din tidligere kommune og fortsat ønsker at modtage kontanthjælp/uddannelseshjælp, skal du søge om ydelsen på ny i Frederiksberg kommune.

  Hvis du er ung under 30 år og vil søge kontant- eller uddannelseshjælp, skal du henvende dig personligt i Ungecentret

  Hvis du er over 30 år og søger kontanthjælp, skal du henvende dig personligt.

  Hvis du flytter til Frederiksberg Kommune og modtager sygedagpenge, vil din tidligere bopælskommune give besked om, at du er flyttet.

  Herefter vil Frederiksberg Kommune sende dig en samtykkeerklæring, og når den modtages med din underskrift, vil Frederiksberg Kommune overtage din sag fra din tidligere bopælskommune.

  Du skal informere din sagsbehandler i den kommune, du fraflytter, om at du flytter.

  Du har følgende muligheder:

  • Du kan spørge, om din sagsbehandler i din fraflytningskommune vil sende sagens akter via sikker mail til Jobcenter Frederiksberg
  • Du kan også bede din sagsbehandler i din fraflytningskommune om at udlevere sagens akter til dig, hvorefter du kan aflevere dem i jobcenteret
  • Endelig kan du møde personligt op i Jobcenter Frederiksberg og udfylde en samtykkeerklæring, så Jobcenter Frederiksberg kan indhente sagens akter fra din fraflytningskommune.

  Du skal informere din sagsbehandler i den kommune, du fraflytter, om at du flytter.


  Du har følgende muligheder:

  • Du kan spørge, om din sagsbehandler i din fraflytningskommune vil sende sagens akter via sikker mail til Jobcenter Frederiksberg, att: Job på særlige vilkår.
  • Du kan også bede din sagsbehandler i fraflytningskommunen om at udlevere sagens akter til dig, hvorefter du kan aflevere dem i jobcenteret
  • Endelig kan du møde personligt op i Jobcenter Frederiksberg og udfylde en samtykkeerklæring, så Jobcenter Frederiksberg kan indhente sagens akter fra din fraflytningskommune

  Sædvanligvis vil det ressourceforløb, som du er bevilliget i din tidligere kommune, kunne overføres til Frederiksberg Kommune i forbindelse med din tilflytning. Du skal blot have dokumentation for det bevilligede forløb med i Jobcentret, når du henvender dig den dag, du flytter til kommunen.

  Du skal informere din sagsbehandler i den kommune du fraflytter, om at du flytter.

  Du har følgende muligheder:

  • Du kan spørge, om din sagsbehandler i din fraflytningskommune vil sende sagens akter via sikker mail til Jobcenter Frederiksberg
  • Du kan også bede din sagsbehandler i fraflytningskommune om at udlevere sagens akter til dig, hvorefter du kan aflevere dem i jobcenteret
  • Endelig kan du møde personligt op i Jobcenter Frederiksberg og udfylde en samtykkeerklæring, så Jobcenter Frederiksberg kan indhente sagens akter fra din fraflytningskommune

  Hvis du har en rehabiliteringsplan, der beskriver den plan, der er lagt for dit ressourceforløb, skal din nye koordinerende sagsbehandler i Jobcenter Frederiksberg sammen med dig vurdere, om din plan skal revideres.

  Hvis planen indeholder en aftale om et konkret tilbud bevarer du, så vidt muligt, retten til dette tilbud, også ved flytning til Frederiksberg. Du skal derfor hurtigst muligt kontakte Jobcenter Frederiksberg.

  Hvis du i din tidligere kommune var henvist til anden aktør, som varetog dit forløb, så bortfalder denne henvisning.

  Har du spørgsmål vedrørende ressourceforløb i forbindelse med din flytning til Frederiksberg Kommune er du velkommen til at kontakte Frederiksberg Jobcenter.

  Du skal informere din sagsbehandler i den kommune, du fraflytter, om at du flytter.

  Du har følgende muligheder:

  • Du kan spørge, om din sagsbehandler i din fraflytningskommune vil sende sagens akter via sikker mail til Jobcenter Frederiksberg.
  • Du kan også bede din sagsbehandler i fraflytningskommune om at udlevere sagens akter til dig, hvorefter du kan aflevere dem i jobcenteret.
  • Endelig kan du møde personligt op i Jobcenter Frederiksberg og udfylde en samtykkeerklæring, så Jobcenter Frederiksberg kan indhente sagens akter fra din fraflytningskommune

  Kontakt

  Jobcenter Frederiksberg

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag-torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Personlig henvendelse

  Mandag-torsdag klokken 8.40-15
  Fredag klokken 8.40-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere: Send sikker digital post til Jobcentret

  For virksomheder: Send sikker digital post til Jobcentret