Gå til hovedindhold

Ledig og medlem af en a-kasse

Du bliver tilknyttet Center for Jobservice, hvis du er ledig og på dagpenge.

Indhold

  Meld dig ledig

  Når du bliver ledig, skal du huske at melde dig ledig første dag, du er uden job. Hvis du først melder dig ledig senere, kan det få betydning for udbetaling af dine dagpenge.

  Meld dig ledig på jobnet.dk

  Er du ny på Jobnet, skal du starte med at oprette dig som bruger.

  Husk at tjekke din Digital Post på borger.dk, e-boks eller mit.dk for information fra jobcentret og din a-kasse.

  Søg dagpenge

  Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du søge om dagpenge hos a-kassen. Du kan først få dagpenge fra den dag, du har meldt dig ledig på Jobnet.

  Hvis du vil søge om dagpenge, skal du udfylde en ledighedserklæring på din a-kasses hjemmeside.

  Opret dit CV

  Du skal udfylde og uploade dit CV på Jobnet inden for 2 uger fra din første ledighedsdag.

  Du skal blandt andet udfylde oplysninger om dine tidligere jobs og din uddannelsesbaggrund.

  Udfyld dit CV på jobnet.dk

  Du får dit CV godkendt ved en personlig samtale i din a-kasse.

  Når du har udfyldt dit CV, kan virksomheder søge det frem, og du kan blive kontaktet om ledige jobs. Du kan også bruge dit CV på Jobnet i din jobsøgning.

   

   

  I Center for Job- og Virksomhedsservice benytter vi os udelukkende af virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse som aktivering. Du har mulighed for flere virksomhedspraktikker og løntilskudsansættelser under din ledighed – vær opmærksom på, at du bruger af din dagpengeperiode undervejs. Alle løntilskudsansættelser og virksomhedspraktikker skal søges af arbejdsgiver igennem vitas.bm.dk. Når dette er godkendt, får din a-kasse automatisk besked. 

  Fælles for alle ledige er, at din virksomhedsrettede aktivitet skal være påbegyndt senest ved 26. ledighedsuge.

  For at opfylde kravene skal du:

  • Virksomhedspraktik kan søges helt fra starten af din ledighedsperiode, men skal dog senest være startet inden 26 ugers sammenlagt ledighed - Du har ret til 4 uger i hver virksomhedSom dimittend har du dog ret til 8 uger.
  • Løntilskud kan søges ved 26 ugers ledighed. Hvis du er over 50 år eller enlig forsørger, har du også mulighed for et løntilskud helt fra starten af din ledighedsperiode. Privat løntilskud – op til 6 måneder, og offentligt løntilskud – op til 4 måneders ansættelse
   Har du ikke haft en godkendt praktik/løntilskud efter de 26 ugers sammenlagt ledighed, eller over 20 timers ordinært arbejde om ugen - fortsætter du i et intensivt forløb på jobcentret.

  Vi bestræber os på, at du hele tiden har så meget virksomhedsrettet aktivitet som muligt, da det er påvist, at det er de tiltag, der har den største jobeffekt. Du må derfor forvente, at du til enhver tid kan blive kontaktet omkring deltagelse i et virksomhedsrettet tilbud, også selv om du først lige er blevet ledig, eller hvis du allerede tidligere i din dagpengeperiode har været i virksomhedsrettede tiltag.

  Hvis du har spørgsmål til aktivering, opfordrer vi til, at du drøfter dette med din jobkonsulent. Vi vil have fokus på at vejlede dig i din jobsøgning med hovedvægten på den uopfordrede kontakt til arbejdsgiverne, og indenfor de områder, hvor der efterspørges arbejdskraft. Sammen vil vi lægge en fremadrettet plan for dette.

  Læs mere om virksomhedspraktik.

  Læs mere om løntilskud.

  Læs mere om kurser.

  I Center for Job- og Virksomhedsservice har vi kontakt til virksomheder, som har brug for arbejdskraft. Hold derfor øje med joblisten.frederiksberg.dk hvor vi hele tiden lægger tilbud om ordinære job og andre virksomhedsfremmende aktiviteter ud. Disse ordinære job er ikke opslået andre steder, og du har derfor særligt gode muligheder for her at komme i betragtning til dit næste job.

  Jobnet CV’et er et brutto CV, som virksomheder og jobcentret gør brug af i rekrutteringsprocessen. Derfor har vi også et krav om, at du udfylder og løbende holder dit Jobnet CV ajour. Vi giver gerne sparring på dette i dine samtaler på jobcenteret.

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp til jobsøgning, CV, jobsamtale træning eller generel støtte og vejledning i forhold til arbejdsmarkedet og dine jobmuligheder.

  Kontakte Jobcentrets modtagelse på tlf. 38215700, herefter vil du blive kontaktet af en af vores jobkonsulenter. 

  Der er mødepligt til alle samtaler på jobcenteret – dog kan der komme noget i vejen og du er nødt til at melde afbud.

  Jeg er syg, men er indkaldt til møde i Center for Jobservice. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal melde dig syg på ’Min Side’ på Jobnet – så får både jobcenteret og a-kassen besked.

  Jeg skal på ferie under forløbet i Center for Jobservice, hvad gør jeg?

  Hvis der er mere end 14 dage, til du skal på ferie, skal du selv registrere det på Jobnet. Hvis der er mindre end 14 dage, kan du kontakte os, så godkender og registrerer vi din ferie for dig. Vi vil også sørge for at få ombooket dine møder og indkalde dig til et nyt efter din ferie. NB! Hvis du er indkaldt til et aktiveringsforløb, kan du ikke afholde ferie. Har du spørgsmål til dette, kontakt din jobkonsulent.

  Jeg har fået arbejde med start om en måned. Hvad gør jeg?

  Du kan 6 uger, inden du starter arbejde, blive fritaget for møder på jobcenteret, jobsøgning og aktivering. Kontakt os når du har din ansættelse på plads og en startdato - og så får vi registreret din fritagelse. Når du gør det gennem jobcenteret bliver a-kassen automatisk informeret. Husk du selv skal afmelde dig som ledig på Jobnet.dk!

  Jeg er gravid og går på barsel om 2 måneder. Hvad gør jeg?

  Du kan, 6 uger inden du går på barsel, blive fritaget for møder på jobcenteret, jobsøgning og aktivering. Kontakt os når du ved hvornår du starter barsel, og så får vi registreret din fritagelse. Når du gør det gennem jobcenteret, bliver a-kassen automatisk informeret. Husk, du selv skal afmelde dig som ledig på Jobnet.dk, og angive at du går på barsel!

  Jeg vil gerne være selvstændig, hvad gør jeg?

  Kontakt din a-kasse for mere information, hvis du overvejer at blive selvstændig

  Jeg har fået midlertidigt fuldtidsarbejde og kan ikke komme til samtale, hvad gør jeg?

  Har du fået arbejde på fuld tid, af mere end en måneds varighed, kan du med fordel afmelde dig som ledig på Jobnet. Du tilmelder dig igen, når du igen bliver ledig. Drøft gerne dette med din a-kasse. Har du booket et møde med jobcenteret, skal du kontakte os og melde afbud, gerne i god tid.

  Er din ansættelse kortere, og lidt mere ustabil, kan du med fordel kontakte os og så udarbejder vi sammen en plan for dine samtaler på jobcenteret. Deltidsarbejde skal også altid drøftes med din a-kasse.

  Jeg har fundet et kursus, jeg gerne vil søge om, hvad gør jeg?

  Vi bevilliger kun kurser til ledige med mere end 26 ugers sammenlagt ledighed, og ud fra den regionale positivliste. Du kan læse mere og ansøge om kursus via jobcenteret på siden Kurser og uddannelser.

  Yderligere information

  Kontakt

  Center for Job- og Virksomhedsservice

  Peter Bangs Vej 26, 1. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Personlig henvendelse

  Mandag - torsdag klokken 9-15
  Fredag klokken 9.30-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere: Send sikker digital post til centret

  For virksomheder: Send sikker digital post til centret