logo

Direktionen

Direktionen er den øverste administrative myndighed i Frederiksberg Kommune og består af følgende medlemmer:

Indhold

  Kommunaldirektør (konstitueret)

  Nina Eg Hansen
  E-mail: kommunaldirektoeren@frederiksberg.dk

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør

  Jeppe Bøgh Andersen
  E-mail: ssa-direktoeren@frederiksberg.dk
  Telefon: 40312326

  By-, kultur- og miljødirektør

  Ulrik Winge
  E-mail: byogmiljoedirektoer@frederiksberg.dk
  Telefon: 38214000

  Børne- og ungedirektør (konstitueret)

  Marie Louise Refsgaard
  E-mail: borneogungedirektoer@frederiksberg.dk
  Telefon: 61965678