Gå til hovedindhold

Fakta om kommunen

På denne side kan du læse stort og småt om Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Kommunen har en lang tradition for, at invitere nytilflyttede borgere til et arrangement på Frederiksberg Rådhus. Her kan man bl.a. høre om kommunens service, om de mange spændende kulturtilbud samt hilse på medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. Ud over introduktionen til alle kommunens og byens services er der også musikalsk underholdning. Er du ny borger, vil du modtage en invitation i din e-boks, næste gang vi afholder Velkomstmøde.

  Frederiksberg Kommune er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Greater Copenhagen.

  1. januar 2021 var vi i alt 103.696 indbyggere, der tilsammen bredte sig udover et areal på 8,7 kvadratkilometer, hvilket gør os til den tættest befolkede kommune i Danmark. Frederiksbergs højeste punkt er cirka 30 meter over jorden og ligger på Frederiksberg Bakke i Søndermarken.

  Frederiksberg Kommune ledes af en kommunalbestyrelse på 29 medlemmer fordelt på 6 partier. Michael Vindfeldt fra Socialdemokratiet blev borgmester i 2022.

  Frederiksberg rummer også store, grønne områder som Søndermarken og Frederiksberg Have foruden en række uddannelsesinstitutioner som for eksempel Copenhagen Business School (CBS), TEC, Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

  Derudover er vi et sted med et stort og mangfoldigt kulturliv, som man som borger blandt andet kan opleve igennem byens mange teatre og kulturtilbud, såsom Aveny-T, Riddersalen, Betty Nansen Teatret, Cisternerne, Forum og KU.BE.

  Frederiksbergs mobiltilpassede bykort er delt op i temaer for at gøre kortene hurtigere og mere overskuelige for dig. På alle kort kan du skift mellem bykort og luftfoto, samt søge adresse.

  Bykort om trafik og parkering

  På dette bykort finder du: Parkeringszonen, p-automater, p-licens salgssteder, offentlige handicapparkeringspladser, privatvej og private fællesveje, cykelstier, cykelpumpestationer, bycykel ladestationer, vandposter, vintervedligehold og matrikler.

  Se bykort om trafik og parkering

   

  Bykort om grøn og aktiv

  På dette bykort finder du: Aktivitetsspots, motionsruter, multibaner, idrætshaller, sportsanlæg, legepladser, åbne friarealer, kolonihaver, kirkegårde, parker og haver, fritløbsområder til hunde, vandposter og offentlige toiletter.

  Se bykort om grøn og aktiv

   

  Bykort om børn og unge

  På dette bykort finder du: Børneinstitutioner, døgninstitutioner, skoler, gymnasier, fritidsklubber, legepladser, åbne friarealer, multibaner og skoledistrikter.

  Se bykort om børn og unge

   

  Bykort om byggeri og planlægning

  På dette bykort finder du: Lokalplaner, kommuneplanrammer og retningslinjer, kommuneplantillæg, fredede og bevaringsværdige bygninger, jordforurening, nedsivning, rådighedsarealer og matrikler.

  Se bykort om byggeri og planlægning

   

  Bykort om social og sundhed

  På dette bykort finder du: Boliger til ældre og handicappede, sociale institutioner og offentlig handicapparkering.

  Se bykort om social og sundhed

   

  Bykort om kultur og servicefaciliteter

  På dette bykort finder du: Biblioteker, kultursteder, seværdigheder, skulpturer, kirkegårde, offentlige toiletter og valgdistrikter.

  Se bykort om kultur og servicefaciliteter

   

  Bykort om genbrug

  På dette bykort finder du: Genbrugspladsen, glasbeholdere, genbrugs-øer, modtagere af medicinrester og modtagere af malingrester.

  Se bykort om genbrug


  Bykort om motionstilbud

  Find Dit Motionstilbud er et interaktivt kort, hvor du kan se en lang række af de motionstilbud der findes i Frederiksberg Kommune.

  Med Find Dit Motionstilbud kan du finde de motionstilbud, der ligger tæt på din bopæl. Hvis du vælger den brede søgning, kan du få et overblik over alle tilbuddene. Du kan også vælge at sortere tilbuddene efter målgruppe, motionsform og motionskategori (for eksempel ældre, boldspil). På den måde kan du finde præcis det tilbud, der passer bedst til dit behov. 

  Se bykort om motionstilbud

   

  Historisk matrikelkort


  Her kan du se historiske kort fra 1866 til i dag. Zoom i kortet for at se flere muligheder i 'lagvælger' liste.

  Se historisk matrikelkort

  Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes hvert år i Frederiksberg Kommune en befolkningsprognose. Dette års prognose beskriver befolkningsudviklingen for perioden 1. januar 2024 til og med 1. januar 2037.

  Befolkningsprognosen anvendes blandt andet til udarbejdelsen af sektorprognoser på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet og til beregning af kommunens indtægtsbudget. Befolkningsprognosen udgør også en del af grundlaget for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgetrammerne for 2024-2028.

  Befolkningsprognosen for 2024 fremgår af bilag til sagen om befolkningsprognosen, som blev behandlet af magistraten 15. april 2024 (pkt. 89).