Gå til hovedindhold

Attraktiv arbejdsplads

På denne side kan du læse om de tilbud, du får som ansat i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Som ansat i kommunen har du mulighed for øge dine kompetencer via kurser, videreuddannelse og løbende opkvalificering, som du aftaler med din nærmeste leder ved den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).

  Ledere og medarbejdere har en gensidig forpligtelse til at formulere og gennemføre udviklingsmålene, hvor ledere har et særligt ansvar for at sikre rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbejderen har et særligt ansvar for at arbejde på at nå de beskrevne udviklingsmål.

  Både leder og medarbejder skal have øje for, hvordan den ansatte bedst muligt tilegner sig de ønskede kompetencer – om det er på kursus, nye opgaver, sidemandsoplæring, sparring, jobbytte, jobrotation, mentorordning for ledere og så videre.

  Som ansat i Frederiksberg Kommune kan også du drage fordel af en række personalegoder, såsom frugtordning, leje af feriehuse, teaterklub, kunstforening, rabataftaler til fitness og fysioterapi.

  Frederiksberg Kommunes MED-aftale angiver rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Aftalen giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold, og den er, sammen med de personalepolitiske værdier og kommunens personalepolitik, fundamentet for kommunens indsats for at udvikle attraktive arbejdspladser.

  Se MED-aftalen i linkboksen nederst på siden.

  Frederiksberg Kommunes personalepolitik er en del af det personalepolitiske grundlag, hvorpå vi funderer løsningen af de daglige kerneydelser. Udover personalepolitikken, er der de personalepolitiske værdier. Personalepolitikken og værdierne illustrerer den etik og de grundlæggende holdninger, som Frederiksberg Kommune som arbejdsplads har og ønsker at fremme. 

  Personalepolitikkerne er samlet i én udgivelse og kan downloades som pdf-dokument. Se linkboksen.

  Personalepolitiske værdier:

  • Respekt og anerkendelse

  Vi vil opnå respekt og anerkendelse via dygtighed og mangfoldighed, dialog og udvikling.

  Vi opnår gensidig respekt og anerkendelse, når vi viser godt kollegaskab, kompetent ledelse, yder fin service og god kvalitet i løsningen af vores opgaver.

  • Klare mål og udfordringer

  Vi vil udvikle vores organisation og vores praksis. Vi vil kunne løse også morgendagens opgaver. Vi vil arbejde i et fællesskab, og efter en fælles linje. 

  Derfor vil vi formulere klare mål for vores indsats. Vi ønsker, at alle, ledere som medarbejdere, tydeligt siger til og fra og hvor alle lytter og tager ved lære.

  • Samarbejde og medansvar

  Vi vil spille sammen, fordi vi tror på, at fælles løsninger er stærkest. 

  Derfor vil vi et samarbejde, hvor alle giver og påtager sig medansvar. En arbejdsplads, hvor alle aktivt bidrager til, at problemer og opgaver bliver løst.

  • Udvikling og forandring

  Vi vil sikre vores arbejdsplads ved at tilpasse os en verden i forandring. Vi vil samtidig være med blandt de, der tænker nyt og udvikler vores ydelser. 

  Derfor vil vi en arbejdsplads, hvor der er opbakning til at turde gå nye veje. En arbejdsplads, hvor forskellighed giver grobund for nye tanker.

  • Arbejdsmiljø og medindflydelse

   Vi vil være en sund og attraktiv arbejdsplads, hvor glæde og stolthed driver værket. Vi vil kendes på et arbejdsmiljø, der satser forebyggende, på gode muligheder for medindflydelse - og på forventningen om, at alle tager del.

  Derfor vil vi en arbejdsplads, hvor vi både støtter hinanden i dagligdagen og stiller krav om, at vi alle aktivt søger indflydelse på fremtiden.

  Formål og værdier

  God ledelse er afgørende for, at vi i Frederiksberg Kommune lykkes med vores opgver.

  Formålet med dette ledelsesgrundlag er at sætte retning for, hvad god ledelse er hos os.

  Vores succeskriterium er altid at løse kerneopgaverne, så vi skaber størst mulig værdi og effekt for borgerne – uanset om det er i form af velfærdsservice eller myndighedsudøvelse.

  Samtidig skal vi arbejde med afsæt i de politisk besluttede visioner og mål og omsætte dem til virkelighed.

  Det er vigtigt, at vi som ledere tager afsæt i nogle grundlæggende værdier, som vi hver især udlever i vores ledelsespraksis, og som vi samtidig søger at fremme i hele organisationen.

  GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER

  Ambition

  Vi stræber altid efter at udvikle løsningen af kerneopgaven og dermed skabe endnu bedre resultater for borgere og samfundet.

  Ansvarlighed

  Vi står på mål for vores opgaver og medarbejdere, vi foretager de nødvendige prioriteringer, og vi tager aktivt hånd om de problemer, vi møder.

  Mod

  Vi taler ærligt med hinanden – også om det, der er svært. Vi tør stille krav og gå nye veje. Og vi tør tage en kalkuleret risiko, når situationen kalder på det.

  Ordentlighed

  Vi handler med integritet, tillid og respekt over for hinanden, borgerne og samfundet. Vi er åbne og lydhøre over for inputs, og vi kommunikerer åbent om vores beslutninger og indsatser samt de afvejninger, der ligger bag. stræber altid efter at udvikle løsningen

  Se hele Ledelsesgrundlaget i linkboksen.

  Tværgående samarbejder og samskabelse er en vigtig del af arbejdet i Frederiksberg Kommune.

  Samskabelse bygger på samarbejde og inddragelse. Her kommer borgere, brugere, frivillige, virksomheder samt selvejende og private institutioner længere ind i maskinrummet, så der i fællesskab kan udvikles nye og bedre velfærdsløsninger, der skaber god effekt for borgerne og virksomheder.

  Se en samskabelsesvideo og få et indblik i, hvordan Frederiksberg Kommune arbejder med samskabelse.