Gå til hovedindhold

Frederiksberg Børneterapi

På denne side kan du læse om tilbuddet Frederiksberg Børneterapi.

Indhold

  Frederiksberg Børneterapi er et fysio- og ergoterapeutisk trænings- og behandlingstilbud til børn og unge med svære og/eller varige funktionsnedsættelser, med behov for midlertidig genoptræning eller med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

  Hvem henviser

  Børn og unge i Børneterapien er enten henvist til træning og/eller behandling fra kommunens familieeafdeling, til genoptræning fra hospitalet eller af egen læge,.

  Henvisning fra familieafdelingen til træning og/eller behandling

  Familieafdelingen kan henvise et barn/en ung til et undersøgelses- og/eller behandlingstilbud efter Barnets lov, §31, §32, stk.1 nr.8 eller §81, stk.1 eller Servicelovens §86, stk.2 jf. Barnets Lov §90. 

  Henvisning til genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse

  Genoptræningsplaner gives til børn i forbindelse med hospitalsindlæggelse eller ambulant konsultation, hvor der er et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genoptræningsplanerne modtages af Frederiksberg Sundhedscenter Ambulant Genoptræning (FSC), som når det drejer sig om børn og unge på Frederiksberg, sender den til Frederiksberg Børneterapi.

  Henvisning fra egen læge til vederlagsfri fysioterapi

  De alment praktiserende læger kan henvise børn/unge til  vederlagsfri fysioterapi, hvorefter forældre selv kan vælge enten en privatpraktiserende fysioterapeut eller Frederiksberg Børneterapi.

  Hvem er i Børneterapien

  I Børneterapien er ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter, der har mange års erfaring med behandling og træning af børn. Terapeuterne arbejder ud fra standardiseret test og måleredskaber, kliniske retningslinjer, og faglige anbefalinger. Både fysio- og ergoterapeuter en ansat i Fællesrådgivningen for Børn og Unge, hvor de også løser opgaver i PPR. 

  Hvor ligger Børneterapien

  Børneterapien har lokaler i Lindehaven på Betty Nansens Alle 16-22, 2000 Frederiksberg.