Gå til hovedindhold

Boligløs

For at komme i betragtning til en anvist bolig skal du som udgangspunkt have både et akut boligproblem og sociale problemer, som du ikke selv kan løse. Du skal som udgangspunkt have folkeregisteradresse i Frederiksberg Kommune.

Der vil ved behandling af ansøgninger blandt andet blive set på dine muligheder for selv at tilvejebringe en bolig/et værelse, dit tilhørsforhold til Frederiksberg Kommune da dit akutte boligproblem opstod og den aktuelle situation som helhed.

Indhold

  Hvis du har et akut boligsocialt behov og tilhører en af nedenstående grupper i ikke-prioriteret rækkefølge, kan du muligvis komme i betragtning til en kommunalt anvist bolig: 

  • Familier med børn under 18 år, der har helt særlige behov for støtte

  • Borgere på herberg, krisecenter eller botilbud, der har helt særlige behov for støtte samt personer, som har været udsat for vold fra en tidligere partner, og hvor Politiet eller andre relevante myndigheder vurderer, at der er behov for hemmelig adresse

  • Veteraner med helt særlige behov for støtte

  • Løsladte fra fængsler med helt særlige behov for støtte

  Hvis du er boligsøgende, kan du søge bolig i alment byggeri, hos boligselskaber eller hos private administratorer og udlejere. Som udgangspunkt opfylder du ikke kriterierne til en kommunalt anvist bolig, hvis du alene har en akut boligproblematik, fx: 

  • Er boligløs ved ophør af fremlejet bolig i Frederiksberg Kommune

  • Har været udrejst af Danmark, er kommet tilbage igen og står uden bolig

  • Har en lejlighed, der er blevet for lille til husstandens størrelse

  • Skal flytte hjemmefra

  • Er boligløs på grund af skilsmisse eller samlivsophør

  Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du velkommen til at ringe til os for at høre nærmere. Se kontakt nedenfor.

  Det Boligsociale Udvalg behandler ansøgninger og afgør ud fra en individuel og konkret vurdering, om du opfylder kriterierne for at få en kommunal anvist bolig. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på op til 4 uger, efter din ansøgning er modtaget. Du vil få skriftlig besked, om du bliver godkendt eller får et afslag.

  Kontakt

  Folkeregister og sygesikring

  Borgerservice, Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 1. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag kl. 9-12

  Telefon: 3821 2121

  Bestil tid i Borgerservice

  Send sikker digital post til Folkeregister