Gå til hovedindhold

Almene boliger

Her kan du se en oversigt over almene boliger på Frederiksberg og finde referater fra styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber.

Indhold

  Boligforeningen AAB

  Svend Aukens Plads 9, 2300 København S

  Boligforeningen VIBO

  Skt. Peders Stræde 49 A, 1018 København K

  Frederiksberg Almennyttige Boligselskab v. DAB 

  Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg

  Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea

  Udlejning ved Domea

  Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

  https://www.domea.dk/

  DUAB – De Unges Almene Boligselskab v. UBSBOLIG

  http://www.duab.dk/

  https://www.ubsbolig.dk/da

  Jernbanegade 4, 4. Sal, 1608 København V

  Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB

  Finsensvej 141, 2000 Frederiksberg

  Udlejning ved KAB 

  Vester Voldgade 17, 1552 København V

  www.kab-bolig.dk 

  Frederiksberg Ældreboligselskab v. Domea

  https://www.domea.dk/organisationer/frederiksberg-aeldreboligselskab/sider/default.aspx

  Udlejning ved Domea

  Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

  https://www.domea.dk/

  Lejerbo

  https://www.lejerbo.dk/boligsoegende/info/lejebolig-frederiksberg

  Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

   

  Boligforeningen AAB

  https://www.aab.dk/

  Svend Aukens Plads 9, 2300 København S

  Boligforeningen VIBO

  https://www.vibo.dk

  Skt. Peders Stræde 49 A, 1018 København K

  Frederiksberg Almennyttige Boligselskab v. DAB 

  Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg

  Udlejning ved DAB

  https://www.dabbolig.dk/

  Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea

  https://www.domea.dk/organisationer/dfb/om-selskabet/fakta/sider/default.aspx

  Udlejning ved Domea

  Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

  https://www.domea.dk/

  DUAB – De Unges Almene Boligselskab v. UBSBOLIG

  https://www.duab.dk/

  https://www.ubsbolig.dk/da

  Jernbanegade 4, 4. Sal, 1608 København V

  Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB

  https://ffb-bolig.dk/

  Finsensvej 141, 2000 Frederiksberg

  Udlejning ved KAB 

  Vester Voldgade 17, 1552 København V

  www.kab-bolig.dk 

  Frederiksberg Ældreboligselskab v. Domea

  https://www.domea.dk/organisationer/frederiksberg-aeldreboligselskab/sider/default.aspx

  Udlejning ved Domea

  Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

  https://www.domea.dk/

   

  Lejerbo

  https://www.lejerbo.dk/boligsoegende/info/lejebolig-frederiksberg

  Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

  Ved styringsreformen for den almene boligsektor, som blev vedtaget af Folketinget i sommeren 2009, indførtes styringsdialogen som en obligatorisk ramme om samarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationerne. Styringsdialogen skal sikre en fremadrettet indsats på væsentlige områder og skabe fælles målsætninger for boligorganisationerne, boligafdelingerne og beboerne. 

  Kommunen og boligorganisationerne skal mødes minimum en gang årligt for at gøre status på boligorganisationernes udfordringer og fremtidige planer. Hovedtemaerne er boligområdernes fysiske rammer, beboersammensætningen herunder udlejningssituationen, den boligsociale indsats samt effektiv drift og administration. Formået er at etablere værdiskabende rammer for den almene boligsektors udvikling.

  Frederiksberg Kommune afholder et årligt styringsdialogmøde med hver af de almene boligorganisationer på Frederiksberg. 

  Kontaktpersoner vedrørende styringsdialog: 

  Referater fra styringsdialog 2021:

  Referat af styringsdialogmøde med FFB 2021
  Referat af styringsdialogmøde med FSB 2021
  Referat af styringsdialogmøde med VIBO 2021
  Referat af styringsdialogmøde med AAB 2021
  Referat af styringsdialog med DUAB 2021
  Referat af styringsdialogmøde DFB ved Domea 2021
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Ældreboligselskab 2021
  Referat af styringsdialog med Lejerbo 2021
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Almennyttige Boligselskab ved DAB 2021
  Referat af styringsdialog med DAB 2021

  Referater fra styringsdialog 2020:

  Referat af styringsdialogmøde med FFB
  Referat af styringsdialogmøde med FSB
  Referat af styringsdialogmøde med VIBO
  Referat af styringsdialogmøde med AAB
  Referat af styringsdialog med DUAB 2020
  Referat af styringsdialogmøde DFB ved Domea 2020
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Ældreboligselskab 2020
  Referat af styringsdialog med Lejerbo 2020
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Almennyttige Boligselskab ved DAB 2020
  Referat af styringsdialog med DAB 2020

  Referater fra styringsdialog 2019:

  Referat af styringsdialog med Boligforeningen AAB 2019
  Referat af styringsdialog med DAB 2019
  Referat af styringsdialog med DFB v. Domea 2019
  Referat af styringsdialog med DUAB v. UBS-bolig 2019
  Referat af styringsdialog med FFB v. KAB 2019
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Almennyttige Boligselskab 2019
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Ældreboligselskab 2019
  Referat af styringsdialog med fsb 2019
  Referat af styringsdialog med Lejerbo 2019
  Referat af styringsdialog med VIBO 2019

  Referater fra styringsdialog 2018:

  Referat af styringsdialog med Boligforeningen AAB 2018
  Referat af styringsdialog med DAB januar 2018
  Referat af styringsdialog med DAB september 2018
  Referat af styringsdialog med Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea 2018
  Referat af styringsdialog med DUAB v. UBS-bolig 2018
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Almennyttige Boligselskab v. DAB 2018
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Forenede Boligselskaber 2018
  Referat af styringsdialog med Frederiksberg Ældreboligselskab 2018
  Referat af styringsdialog med fsb 2018
  Referat af styringsdialog med Lejerbo 7. juni 2018
  Referat af styringsdialog med VIBO 2018

  Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer, som har afdelinger beliggende i kommunen. 

  Kommunen godkender såvel de årlige regnskaber som boligorganisationens vedtægter og eventuelle efterfølgende ændringer heri. Alle lejeforhøjelser over 1% af lejen som følge af moderniserings- og ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer skal godkendes af kommunen, før disse arbejder bliver igangsat.

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme