Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Flyt til udlandet

Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til kommunen.

Indhold

  Anmeld flytning til udlandet (udrejse)

  Hvis du flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal du inden afrejse registrere dig som udrejst i CPR. Det gør du ved at melde udrejsen via den røde knap.

  Du kan tidligst melde flytning fire uger før, du flytter (og senest fem dage efter flytningen). Registreringen foregår digitalt, men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice

  Du skal også kontakte SKAT på telefon 72 22 28 92 og meddele, at du er udrejst. Ring gerne en uge efter, at du er flyttet og har meldt udrejse.

  Husk desuden at opdatere din nye udenlandske adresse på nemid.nu, så du automatisk får tilsendt nye NemID-nøglekort, når du løber tør for nøgler.

  Uanset længden af dit udlandsophold er det en god idé at lade dig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til.

  Hvis du opholder dig mindre end seks måneder i udlandet, kan du bede kommunen om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver, at du har fuld rådighed over din bolig, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

  Har du ikke fuld rådighed over boligen, kan du bede kommunen om at lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registreret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.

  Hvis du på grund af dit arbejde opholder dig mest i udlandet i en periode på mere end seks måneder, men stadig tilbringer hovedparten af dine weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark, kan du have ret til at forblive registreret her i landet. Den samme regel gælder for din ægtefælle/samlever og børn, hvis de er fulgt med dig til udlandet.

  Frederiksberg Kommune afgør, om du fortsat kan forblive registreret i Danmark, hvis du opholder dig mere end seks måneder i udlandet. Typisk opfylder faggrupper som for eksempel lastbilchauffører kriterierne, fordi de ofte er hjemme i weekenderne.

  Uanset længden af dit udlandsophold er det en god idé at lade dig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til.

  Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne eller Grønland fra Danmark, skal du sørge for at melde din ankomst til den nye bopælskommune. Når du registrerer dig hos kommunen, skal du samtidig huske at medbringe legitimation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland. Du skal også inden udrejsen fra Danmark anmelde din udrejse til din danske fraflytningskommune.

  Din tidligere bopælskommune i Danmark kan først registrere dig som udrejst af landet, når de har fået besked fra din nye kommune om, at du nu står registreret hos dem.

  Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun kan være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden.

  Hvis du flytter til udlandet for at arbejde og ikke længere er bopælsregistreret i CPR med adresse i Danmark, er du som hovedregel ikke længere omfattet af dansk sygesikring. Det betyder blandt andet, at du skal aflevere dit gule sundhedskort til kommunen, og at du ikke længere er sygesikret, hvis du for eksempel er på ferie i Danmark.

  Nogle lande har en skattefinansieret sygesikring ligesom det danske, mens andre landes sociale sikring bygger på et forsikringsprincip, som du selv skal købe dig til.

  I nogle tilfælde har du mulighed for fortsat at være dansk sygesikret. Det kan for eksempel være, hvis du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, hvis du er udsendt en offentlig dansk myndighed eller er ansat på et skib, der fører dansk flag.

  Hvis du er dansk socialt sikret, kan du få et særligt sundhedskort, som giver dig ret til at bruge det danske sundhedsvæsen, selvom du ikke bor i Danmark. Du kan også få det blå EU-sygesikringskort til brug for rejser i andre EU/EØS-lande.