Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Forurenet jord

Vil du vide, om jorden på din grund er kortlagt som forurenet, så find information om, hvilke ejendomme der er kortlagt, og hvordan du forholder dig.

Indhold

  Frederiksberg er som bykommune klassificeret som lettere forurenet, da der mange steder er fundet lettere forurening med blandt andet tungmetaller, tjærestoffer og oliekomponenter. Forureningen er opbygget gennem århundreder og stammer fra bland andet bilers udstødning, industriens udledninger af røg og støv samt almindelig brug af jorden.

  Udover klassificeringen som lettere forurenet er en række områder kortlagt som særligt forurenet.

  Region Hovedstaden er ansvarlig for at kortlægge forurenede arealer på Frederiksberg. Hvis din grund er blevet udpeget som "kortlagt" på enten V1 eller V2, betyder det, at der findes oplysninger om, at din ejendom muligvis er forurenet (V1) eller, at der er konstateret forurening på din ejendom (V2). Region Hovedstaden har endnu ikke afsluttet arbejdet med at kortlægge forurenede ejendomme og arealer på Frederiksberg. Der kan derfor forekomme forurenet jord på områder, der endnu ikke er kortlagt som forurenede.

  Forurening på offentlige arealer

  Frederiksberg Kommune har undersøgt samtlige vuggestuer, børnehaver og offentlige legepladser for jordforurening. Kommunen har derfor udført afværgetiltag i form af at fjerne forurenet jord og sikre udlægning af ren jord på otte børneinstitutioner.

  På institutioner med lettere jordforurening har kommunen rådgivet institutionerne om, hvordan personalet håndterer, at børnene kommer i kontakt med den lettere forurenede jord.

  Når kommunen etablerer nye institutioner, undersøger vi altid forureningsforholdene for at sikre, at der ikke er jordforurening i overjorden på de fremtidige legepladsarealer.

  På de offentlige legepladser har vi fundet og fjernet kraftigere jordforurening på fem legepladser.

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø