Gå til hovedindhold

Støj og lugt

Er du generet af støj, støv eller lugt omkring dig?

Indhold

  Er du generet af støj, støv eller lugt omkring dig, kan du eksempelvis henvende dig om følgende:

  • Støjende arbejde fra byggepladser
  • Støv fra byggepladser
  • Støj fra barer, caféer, restauranter og lignende
  • Støj fra ventilationsanlæg, køleanlæg og lignende
  • Lugt fra restauranter, bagerier, værtshuse og lignende
  • Støj fra udendørs musikarrangementer som koncerter og lignende
  • Støj fra organiserede fritidsaktiviteter
  • Røg fra brændeovne
  • Lugt, røg eller støj fra andre virksomheder

  Der er i Miljøloven ikke hjemmel til at regulere gener forårsaget af:

  • Gadestøj
  • Privatfester
  • Vareindlevering på offentligt tilgængeligt areal
  • Affaldstømning på offentligt tilgængeligt areal
  • Støj fra uorganiserede fritidsaktiviteter i idrætsanlæg og skolegårde med offentlig adgang
  • Trafikstøj (herunder fly, helikoptere, metro eller tog)
  Klag over støj eller lugt

  Frederiksberg Kommune har en forskrift, der beskriver miljøkrav ved indretning og drift af, restaurationer og lignende. Det er virksomhedens ejer, som har ansvaret for at sikre deres virksomhed overholder forskriften. Hvis forskriften ikke bliver overholdt, kan du klage over restaurationen, caféen, baren eller lignende.

  Frederiksberg Kommune har en forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg. Det er virksomhedens ejer, som har ansvaret for at sikre deres virksomhed overholder forskriften, som beskriver hvilke regler for støj, der gælder ved etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg. Hvis forskriften ikke bliver overholdt, kan du klage over anlægget.

  Som nabo til en byggeplads kan det ikke undgås, at du vil opleve at blive generet af støj, støv og vibrationer, indenfor normal arbejdstid selvom byggepladsen skal forebygge at der opstår gener fra støj, støv og vibrationer fra byggeriet. Det kan de fx gøre ved at bruge maskiner og arbejdsmetoder, der larmer mindst muligt eller at indrette pladsen smart. Frederiksberg Kommune har en forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Den beskriver, hvilke regler der gælder i forbindelse med byggeprojekter. Hvis forskriften ikke bliver overholdt, kan du klage over støv og støj fra byggepladsen.

  Byggepladsen må støje eller støve på hverdage mellem kl. 7 og 18 og der er grænser for, hvor højt lydniveauet må være. Der må ikke udføres støjende aktiviteter i tidsrummet 18 – 07 i hverdagene, på helligdage eller i weekenden uden forudgående dispensation til arbejdet.  

  Nogle aktiviteter kalder vi for særligt støjende aktiviteter, og de må kun foregå på hverdage mellem kl. 8 og 16.

  I de tilfælde, hvor væsentlige lugt- eller støjgener  stammer fra en anden virksomhed eller aktivitet end de ovennævnte, kan forholdet eventuelt reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens §42.

  Frederiksberg kommune kan ikke gribe ved:

  • Gener som stammer fra privatpersoner/nabo. Få gode råd på Nabostøj (borger.dk) om hvad du selv kan gøre. Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet.
  • Støj fra et kørende tog/metro (Kontakt Banedanmark, Metroselskabet eller Miljøstyrelsen)
  • Støj fra helikopter eller fly (kontakt trafikstyrelsen - https://www.trafikstyrelsen.dk)
  • Støj fra kirkeklokker og lignende. (kontakt kirkeministeriet - https://www.km.dk/)
  • Støj fra mennesker på offentligt tilgængeligt areal (kontakt politiet - https://politi.dk/)

  Klager over støj fra erhverv vil betyde, at kommunen skal vurdere, om der er tale om en væsentlig gene, dette sker blandt andet ved tilsyn. Hvis vi vurderer, at der er tale om en væsentlig gene, kan der gives henstilling eller påbud til grundejer, virksomheden eller byggepladsen om at bringe forholdene i orden. Kommunen har endvidere mulighed for at nedlægge forbud eller foretage politianmeldelse af aktiviteter, der ikke efterkommer de gældende miljøkrav.

  Kommunen har notatpligt, og gemmer derfor som udgangspunkt alle oplysninger, der kommer ind via selvbetjeningsløsningen, mail eller telefonen. Oplysningerne bliver registreret i en sag, som alle personer efterfølgende kan bede om aktindsigt i. Der kan være særlige situationer, hvor kommunen ikke udleverer de registrerede oplysninger, men som udgangspunkt kan alle bede om at få lov til at se, hvad kommunen har registreret.

  Kommunen behandler anonyme klager, hvis det omhandler en lovovertrædelse. Klager du anonymt, kan kommunen ikke oplyse om sagens håndtering og det videre forløb i sagen, med mindre du oplyser en e-mailadresse eller anden adresse, vi kan skrive til.