Gå til hovedindhold

Luft

Luften er blevet renere de senere år. Læs om blandt andet miljøzonen på Frederiksberg. Det er et tiltag, der skal mindske luftforureningen, herunder partikelforureningen i byen.

Indhold

  I de seneste år er luftkvaliteten blevet betydeligt bedre i byen for eksempel er grænseværdierne ikke overskredet på Frederiksberg. Der er dog stadig udfordringer i forhold til for forurening med partikler og sod og tilstedeværelsen af luftarten kvælstofdioxid i gadeplan.

  Kommunalbestyrelsen har i maj 2021 vedtaget Strategi for ren luft 2030. Strategien opsætter en vision om at luften skal være så ren, at borgernes sundhed ikke påvirkes. Luften skal senest i  2030 overholde de af WHO opstillede retningslinjer for luftkvalitet, hvor vi i dag især for partikler halter efter. Midlerne er blandt andet mere miljøzone også for dieselpersonbiler, elektrificering af transportsektoren hvor Frederiksberg skal være Elbilby nr. 1 samt en skærpet indsats overfor brændeovnsforurening.

  Strategi for ren luft 2030

  Hele Frederiksberg Kommune er i dag udpeget som miljøzone. Det betyder, at der i dag gælder særlige krav til dieselkøretøjer - lastbiler, busser og varebiler. Disse regler bliver 1. oktober 2023 skærpet, så der herfra også gælder miljøkrav til ældre dieselpersonbiler.

  I særlige tilfælde er det muligt at registrere undtagelse og få dispensation fra miljøzonereglerne. Det er Miljøstyrelsen, der behandler ansøgninger.

  Her kan du læse mere om reglerne samt se om dit køretøj er omfattet af de nye regler, muligheden for dispensation, bøder med videre.

  Frederiksberg Kommune har et regulativ for unødig tomgangskørsel.

  Som udgangspunkt må du højest holde i tomgang i 1 minut. Tidsbegrænsningen gælder dog ikke, hvis tomgangskørsel er nødvendig for køretøjets funktion. Det vil sige, at i de tilfælde, hvor en kølebil holder stille, men fortsat har brug for køling, vil det være tilladt at holde med motoren tændt.

  Yderligere information

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø