logo

Frederiksberg Bystrategi

Frem til december 2023 udarbejdes vores nye bystrategi, som skal sætte retning for udviklingen af Frederiksberg i de kommende år.

Indhold

  Frederiksberg Bystrategi 2023 er Frederiksbergs kommuneplanstrategi. Den indeholder mål og visioner for kommunens fysiske udvikling frem til 2035, og ligger til grund for den kommende Kommuneplan 2025. Bæredygtighed er omdrejningspunktet for al byudvikling på Frederiksberg. Således er kommunens bæredygtighedsstrategi, Lokal Agenda 21, integreret i bystrategien.  

  Bystrategien indeholder Kommunalbestyrelsens overordnede visioner og målsætninger for byens fysiske udvikling. Samtidig tager bystrategien afsæt i de ønsker og drømme, som byens borgere og aktører bidrager med.

  Bystrategien er Frederiksbergs kommuneplan- og bæredygtighedsstrategi. Bystrategien indeholder Kommunalbestyrelsens vurdering af- og strategi for kommunens langsigtede fysiske udvikling. Den udarbejdes hvert fjerde år og har et 12-årigt sigte. 

  Bytrategien sætter konkrete handlinger på, hvordan kommunens visioner og politikker udmøntes med særligt fokus på den fysiske og arealmæssige byudvikling samt med bæredygtighed som omdrejningspunkt. 

  Strategien er lovpligtig og skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter vedtagelse af den seneste kommuneplan. Den skal også indeholde beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres og i hvilket omfang.

  By- og Erhvervsstrategisk udvalg igangsatte arbejdet med at udvikle Frederiksberg Bystrategi 2023 den 28.11.2022.
  I perioden 20. marts til 9. april 2023 inviterer Frederiksberg Kommune byens borgere til at formulere deres drømme og visioner for byen.

  Fra maj til august udarbejdes forslaget til bystrategien. 
  Forslaget sendes i høring i 8 uger i efteråret. 
  Efter høringsperioden udarbejdes det endelige forslag, der forventes fremlagt for By- og Erhvervsstrategisk Udvalg i slutningen af året. 
  Når bystrategien er vedtaget, igangsættes arbejdet med at udvikle den nye kommuneplan.