Gå til hovedindhold

Tilskud til pasning af eget barn

Du kan som forælder i Frederiksberg Kommune modtage tilskud til at passe dit eget barn i en begrænset periode.

Indhold

  Søg tilskud til pasning af eget barn

  Sådan gør du

  1. Klik på linket herover og der åbnes et nyt browservindue med Frederiksberg Kommunes Elektroniske Blanketdatabase. Blanketten "Pasning af egne børn, ansøg om tilskud" er allerede valgt for dig.
    
  2. Du kan vælge at udfylde og indsende blanketten digitalt via NemID eller at printe blanketten ud og sende den til Frederiksberg Dagpleje.

  Tilskud til pasning af eget barn i 2024 er på brutto 8.300,00 kr. for børn under 3 år og brutto 4.229,00 for børn over 3 år og til skolestart.

  Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre. Ansøgeren er den forælder, der skal passe barnet og ønsker at modtager tilskuddet.

  Der skal regnes med 3 ugers sagsbehandlingstid.

  Betingelser for tilskuddet:

  • Ansøgeren kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage anden form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet
  • Ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen
  • Ansøgeren skal have bopæl i Frederiksberg Kommune. Tilskuddet bortfalder, hvis den forælder, der modtager tilskuddet, flytter til en anden kommune 

  Du kan få tilskud i en periode på minimum 8 uger og op til maksimalt 1 år.

  Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles mellem forældrene, hvis begge har ret til ydelsen. Perioden må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

  Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud per husstand per måned kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Du finder de aktuelle dagpengesatser på borger.dk via linket nederst på siden.

  Frederiksberg Kommune kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn, hvis der er iværksat hjælpeforanstaltninger efter §52 i Lov om Social Service.

  Tilskuddet kan søges fra barnet er 24 uger, og tidligst gælde fra den dag ansøgningen modtages.

  Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales den sidste hverdag i måneden.

  Hvis ansøgeren har arbejde eller modtager en form for overførselsindkomst (for eksempel barselsdagpenge, førtidspension, SU eller kontanthjælp), kan udbetaling af tilskud først ske, når lønudbetaling, indtægt fra selvstændig virksomhed eller udbetaling af overførselsindkomst er standset.

  Tilskuddet beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP eller arbejdsmarkedsbidrag.

  Yderligere information

  Kontakt

  Tilskud til private pasningsordninger

  Nyelandsvej 68-72
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 11-12

  Telefon: 3821 0112

  For borgere: Send sikker digital post til Tilskud til private pasningsordninger

  For virksomheder: Send sikker digital post til Tilskud til private pasningsordninger