Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Private institutioner

Se oversigt over byens private institutioner og læs mere om hvordan du skriver dit barn op.

Indhold

  Vuggestuer:

  KVL's Børnehus 
  Rolighedsvej 23 D
  1958 Frederiksberg C
  35 36 16 36
  KVL's Børnehus hjemmeside

  Vuggestuen Evigglad
  Finsensvej 83
  2000 Frederiksberg
  38 88 11 14
  Vuggestuen Evigglads hjemmeside

  Vuggestuen Villa Kulla
  Rathsacksvej 12
  1862 Frederiksberg C
  33 31 10 60
  Vuggestuen Villa Kullas hjemmeside

  Integrerede vuggestuer og børnehaver:

  Børnehuset Humlebien 
  Ceresvej 9
  1863 Frederiksberg C 
  33 22 92 94 
  Børnehuset Humlebiens hjemmeside

  Børnehuset og Vuggestuen Min Lille Verden
  H. C. Ørstedsvej 7b og Lykkesholms Allé 8a
  1879 og 1902 Frederiksberg C
  Kontor: 29 72 11 65
  Børnehuset: 42 49 11 65
  Vuggestuen: 30 82 11 65
  Min Lille Verdens hjemmeside

  Børnehuset ved Den Kgl. Porcelænsfabrik
  Virginiavej 7
  2000 Frederiksberg
  Kontor: 71 99 19 73
  Vuggestuen: 71 99 19 74
  Børnehaven: 71 99 19 75 
  Børnehusets hjemmeside

  Dansk Tysk Børnehus
  Mariendalsvej 59 A-B
  2000 Frederiksberg
  71 70 18 13
  Dansk Tysk Børnehus hjemmeside

  Hjemmebanen
  Mørk Hansens Vej 28
  2000 Frederiksberg
  21 53 52 63
  Hjemmebanens hjemmeside

  Klax Frederiksberg
  Finsensvej 82
  2000 Frederiksberg
  93 60 79 91
  Klax' hjemmeside

  Kongelyset
  Kongensvej 1
  2000 Frederiksberg
  31 57 70 80
  Kongelysets hjemmeside

  Montessori International Preschool Frederiksberg
  Maglekildevej 8
  1853 Frederiksberg C
  35 11 49 11
  Montessori International Preschool hjemmeside

  Stenurten
  Vodroffs Tværgade 5 C, st. th.
  1909 Frederiksberg C
  33 31 17 22
  Stenurtens hjemmeside

  Børnehaver:

  Børnehaven Evigglad 
  Finsensvej 83
  2000 Frederiksberg 
  38 88 11 29
  Børnehaven Evigglads hjemmeside

  Mariehønen
  Kong Georgs Vej 40
  2000 Frederiksberg
  38 86 66 62
  Mariehønens hjemmeside

  Prins Henriks Skole
  H.C. Ørstedsvej 47
  1879 Frederiksberg C
  33 21 20 48
  Prins Henriks Skolens hjemmeside

  Det er institutionerne selv, der fastsætter prisen og foretager opkrævning af forældrebetalingen.

  Private institutioner varetager selv opskrivning og administration af venteliste. Derfor skal du selv kontakte den private institution direkte, hvis du vil skrive dit barn op.

  Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg fører tilsyn med dagtilbud jævnfør kommunernes tilsynsforpligtelse.

  Tilsynspligten består i at sikre, at dagtilbuddene er egnede til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for, og at opgaverne løses med det indhold og den kvalitet, som lovgivningen og politikker har fastlagt.

  I Frederiksberg Kommune varetages tilsynet med de pædagogiske forhold primært af Dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter, som er tilknyttet et eller flere dagtilbudsnetværk. Alle dagtilbud er organiseret i netværksgrupper, hvor lederne mødes cirka 1 gang månedligt.

  Hvilke dagtilbud er omfattet?

  Tilsynsforpligtelsen gælder både for de opgaver, som løses af kommunen selv, det vil sige kommunale daginstitutioner og dagpleje, samt de tilbud, som varetages af andre, herunder selvejende daginstitutioner, puljeinstitutioner samt privat pasning efter dagtilbudslovens §78.

  Hvordan udføres tilsynet?

  Dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter fører tilsyn med alle dagtilbud via et årligt anmeldt og et årligt uanmeldt pædagogisk tilsyn. Efter besøget udarbejder konsulenten en rapport, der sendes til institutionen. Ledelsesteamet i institutionen sikrer, at rapportens indhold og centrale punkter videreformidles til institutionens medarbejdere og forældrebestyrelse. Et skærpet pædagogisk tilsyn kan iværksættes efter beslutning i forvaltningen.

  Ud over de pædagogiske tilsyn føres der et bygningsmæssigt og et økonomisk tilsyn.

  Se mere i Retningslinjer for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud.

  Kontakt

  Børne- og Ungeområdet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 2121

  Send sikker digital post til Børne- og Ungeområdet