Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Privatlivspolitik for skoleområdet

På denne side kan du læse mere om privatlivspolitikken for skoleområdet.

Indhold

  I forbindelse med dit barns skolegang i Frederiksberg Kommune modtager vi og behandler vi personoplysninger om dig og dit barn, som vi er dataansvarlig for. I den forbindelse har vi pligt til at orientere dig om hvad vi bruger personoplysningerne til.

  Ved dit første login til Aula bliver du som bruger bedt om at afgive en række oplysninger, som du senere kan ændre og opdatere i Aula. Dette gælder f.eks. dine kontaktoplysninger. Disse oplysninger indhentes derfor fra dig som bruger af Aula. Der indhentes skolefotos fra kommunens andre systemer til brug for elevernes profilbilleder i Aula. Derudover indhenter Aula personoplysninger fra UNI•Login, der styrer, hvilke brugere der har adgang til Aula. Det omfatter stamdata, relationer mellem brugere og informationer om institutioner.

  Personoplysningerne anvendes udelukkende til at sikre at vi lever op til folkeskolelovens formål. Vær opmærksom på at du kan være tilknyttet flere institutioner, afhængig af hvilken skole og hvilke fritidstilbud, du er indskrevet under. Alle kommunalt drevne fritidstilbud (klub eller SFO) ligger forankret under en af kommunens folkeskoler.

  Behandlingsformål

  Vi behandler dig og dit barns personoplysninger til følgende formål:

  • opfyldelse af undervisningspligten
  • understøttelse af skolehjem-samarbejdet
  • oprettelse af dig og dit barn som bruger i blandt andet Aula, de skoleadministrative systemer og i læringsplatformen samt for dit barns vedkommende i Microsoft 365 og i digitale læremidler som anvendes
  • kommunikation mellem forældre og relevante samarbejdspartnere, f.eks. uddannelsesvejledning, tandpleje, sundhedspleje samt fællesrådgivningen

  Grundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger er:

  • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandling af almindelige personoplysninger)
  • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
  • databeskyttelsesforordningens artikel 9. stk. 2, litra b, (behandling af særlige kategorier af personoplysninger)
  • databeskyttelsesforordningens artikel 9. stk. 2, litra h, (behandling af særlige kategorier af personoplysninger)
  • databeskyttelseslovens § 11 (behandling af CPR-nummer)
  • folkeskolelovens kapitel 1 §2 samt kapitel 5

  Hvor behandling af personoplysninger om dig og dit barn sker med samtykke som retsgrundlag, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte skolens kontor.

  Vi videregiver dine og dit barns personoplysninger til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartnere med et legitimt formål, f.eks. uddannelsesvejledningen, tandplejen, sundhedsplejen, fællesrådgivningen eller eksterne parter i forbindelse med åben skole samarbejde eller arrangementer på skolen. Frederiksberg Kommune overlader desuden personoplysninger til leverandører, som udvikler og drifter platforme og digitale tjenester på vegne af kommunen. Vi indgår databehandleraftaler og fører tilsyn med disse leverandører

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig eller dit barn, er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning. Oplysninger, der behandles efter art. 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse) overføres til arkiv efter arkivlovens bestemmelser

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28. 5., 1200 København K, Tlf. 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via almindelige mail til databeskyttelse@frederiksberg.dk
  eller brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att: databeskyttelsesrådgiver.

  Yderligere information

  Kontakt

  Skoleafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 10-16
  Fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 2121

  Send sikker digital post til Skoleafdelingen