Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Erhvervspulje 2024 - Open Call

Er du erhvervs- eller turismeaktør på Frederiksberg, kan du nu ansøge om at få del i Erhvervspakkens puljemidler for 2024.

Indhold

  Åben for ansøgning  I budgetaftalen 2024 er der bevilliget en erhvervspakke på 0,5 millioner kr. årligt i 2024 og 2025.

  Erhvervspakken skal styrke Frederiksberg som en smuk og levende by, der skal være attraktiv at besøge og drive erhverv i. Erhvervspakken skal desuden styrke Frederiksbergs brand som en turistdestination med et levende handelsliv og kulturliv samt spændende og smukke byrum.

  Er du erhvervs- eller turismeaktør på Frederiksberg, kan du ansøge om at få del i Erhvervspakkens puljemidler for 2024. Det er muligt for flere aktører at gå sammen i partnerskab om ansøgningen. (Se den politiske beslutning i detaljer her, punkt 13.)

  Vi tager løbende imod ansøgninger til og med den 1. maj 2024 og forbeholder os retten til at løbende udvælge og tildele de projekter, der skal modtage tilskud. Fristen kan forlænges, hvis der mangler kvalificerede ansøgere.

  Erhvervspakke 2024 udmøntes ud fra tre indsatser:

  Lokale aktører kan ansøge om op til 150.000 kr. til styrkelse af et eller flere netværk og byrum i forbindelse med forankringen af Frederiksberg Bystrategi 2024.

  Formålet er at styrke bylivet og tiltrække flere besøgende til udvalgte gader/byrum.

  Dette kan blandt andet ske ved at engagere erhvervslivet og lokalsamfundet mere i byudviklingen samt kulturelle og rekreative initiativer og events. Indsatsen lægger op til, at en erhvervsaktør får en lokal, koordinerende rolle i at engagere og samle virksomheder og aktører i et samarbejde.

  Eksempler på tiltag kunne være: (Listen er ikke udtømmende)

  • Udvikling af nye tilbud eller videreudvikling af eksisterende tilbud såsom netværksarrangementer og fællesskaber på gadeniveau.
  • En fælles markedsføringsindsats, der synliggør virksomheder og aktører under ét eller flere af byens events.
  • Aktiviteterne evalueres og effektmåles af den koordinerende erhvervsaktør efter indsatsens afslutning.

  Lokale aktører kan ansøge om op til 200.000 kr. i 2024 til forløb for virksomheder med 'This is Frederiksberg' kernefortællingen som omdrejningspunkt.

  Formålet er at inspirere erhvervslivet til at bruge kernefortællingen i deres egen markedsføring og tilbud.

  I forløbet kan indgå: (listen er ikke udtømmende)

  • Tilbud om sparring i forretningsudvikling, eksempelvis digitale markedsføringsmuligheder og anvendelse af sociale medier.
  • Inspiration til matchmaking og/eller partnerskaber mellem aktører. 
  • Workshops eller individuelle sparringsforløb

  Vi lægger vægt på, at ansøger har en koordinerende rolle, og at der udvikles og afholdes forløb med flest mulige deltagere og med størst mulig værdi.

  Aktiviteterne evalueres og effektmåles af ansøger efter indsatsens afslutning.

   

  Lokale aktører kan ansøge om op til 150.000 kr. i 2024 til at styrke Frederiksbergs turistinformation og værtskab.

  Puljen støtter følgende aktiviteter: (Listen er ikke udtømmende)

  • Styrkelse af digitale muligheder, samarbejder og sammenhænge mellem kommunikationsplatforme og turismefremme.
  • Styrkelse af byens værtskab og information til turister og andre besøgende. Aktiviteterne kan for eksempel handle om at styrke aktørernes indbyrdes kendskab og kendskabet til "hvad der sker i byen". Det kan for eksempel foregå på inspirationsmøder eller som individuelle møder med erhvervs- og kulturaktører.
  • Styrkelse af byens værtskab over for internationale borgere og studerende. Indsatsen kan for eksempel være et samarbejde mellem kommune, universiteter og erhvervsliv.

  Frederiksberg Kommune har den koordinerede rolle i at styrke Frederiksbergs værtskab og turistinformation i samarbejde med ansøger, som er udførende på indsatsen. Indsatsen evalueres og effektmåles af Frederiksberg Kommune i samarbejde med ansøger efter indsatsens afslutning.

  Styringsmodel for erhvervspakkens indsatser

  Frederiksberg Byforum, en arbejdsgruppe under Frederiksberg Erhvervsråd, fungerer som styregruppe for de tre puljeindsatser.

  Frederiksberg Kommunes forvaltning udvælger de aktører, der modtager puljemidler blandt ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har indgivet fuldgyldig ansøgning inden for tidsfristen.

  Hvis du har spørgsmål til puljen, eller ønsker sparring på idéer kan du kontakte erhvervskonsulenterne i Frederiksberg Kommune. Kontakt os her 

  Send ansøgning:

  Ansøgningen skal indeholde følgende:

  1. Oplysninger om ansøger

  • Navn
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Virksomhedsnavn og CVR nr.

  2. Oplysninger om indsatsen

  • Formål, målgruppe, samarbejdspartnere
  • Kort beskrivelse af idéen (max 1000 ord)
  • Overordnet budget (indtægter, udgifter)

  3. Oplysning om du søger open call 1, 2 eller 3. 

  Det er muligt at søge flere calls. Dette skal ske i separate ansøgninger. 

  Ansøgningen sendes til erhverv@frederiksberg.dk