Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Fastholdelse af sygemeldte og sygdomstruede medarbejdere

Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe jer som virksomhed med rådgivning om forebyggelse og fastholdelse i forhold til sygdomstruede medarbejdere.

Indhold

  Det er altid nemmere at forebygge end at helbrede, og derfor vil vi i Center for Sygedagpenge altid meget gerne på banen med rådgivning og konkret støtte og gerne før, at din medarbejder er nødt til at sygemelde sig.

  Derfor har vi i vores Fastholdelsesteam en Hotline 28 98 36 62, som I er velkommen til at benytte. Den er dog målrettet til jer, som har medarbejdere, der bor på Frederiksberg.

  Sygedagpengeloven skal blandt andet sikre, at vi sammen med dig som arbejdsgiver hurtigt fokuserer ressourcerne og sammen arbejder på en tidlig og målrettet indsats for de sygemeldte medarbejdere, der har størst risiko for at miste jobbet.

  En sygemeldt har mulighed for op til 22 uger med sygedagpenge (og refusion til dig som arbejdsgiver) til at få afklaret og behandlet sin sygedagpengesag, såfremt den sygemeldte opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

  Når der er modtaget sygedagpenge i 22 uger skal alle sygedagpengesager revurderes. Her vurderes det hvorvidt det er muligt at forlænge sygedagpengene efter en af sygedagpengelovens syv forlængelsesregler. Hvis kriterierne for forlængelses af sygedagpengene ikke vurderes at være opfyldt, tilbydes den sygemeldte et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse (med tilsvarende nedsat refusion til dig som arbejdsgiver).

  Med den korte tidsfrist - og nedsatte refusion ved jobafklaringsforløb - er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ikke venter med at anmelde sygdom, men i stedet kommer hurtigt på banen og spiller ind med forslag og muligheder for fastholdelse - specielt for de medarbejdere, som risikerer langvarige og komplekse sygemeldinger.

  Vi ønsker at udbrede kendskabet til fastholdelsesmulighederne, og vi vil meget gerne dele og bidrage med vores viden og erfaringer med jer ude i virksomhederne.

  Fastholdelseskonsulenterne kan tilbyde at være aktiv sparringspartner og vi har bl.a. mulighed for:

  • Sparringssamtale med både sygemeldt og virksomhed
  • Deltagelse i rundbordssamtaler – på arbejdsplads, via Skype eller i jobcentret
  • Besøg på arbejdspladsen
  • Afklaring af situationen og gensidige forventninger
  • Råd og vejledning om delvist raskmelding, de kompenserende ordninger, § 56 mv.
  • Bidrage til udarbejdelse af fastholdelsesplan og mulighedsattest
  • Orientering om relevant lovgivning
  • Generel rådgivning og vejledning både før, under og efter sygemelding.

  Fastholdelse af medarbejdere er i fokus, og Center for Sygedagpenge ønsker at deltage aktivt i et samarbejde med jer i virksomhederne. Formålet er at intensivere og styrke den helt tidlige indsats overfor sygdomstruede medarbejdere. Sammen med jer kan vi skærpe fokus på muligheder frem for begrænsninger.

  Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af sygdom eller ulykke. Sygdom og deraf sygefravær koster og vi ved, at det kan svare sig at forebygge og gøre en tidlig aktiv indsats. Jo før jo bedre.

  Arbejdsfastholdelse kan betale sig både for medarbejderen, virksomheden og samfundet. Derfor må vi sammen handle så hurtigt som muligt – for vi har faktisk ikke råd til at lade være.

  En aktiv syge- og fastholdelsespolitik er vigtig og kan ikke stå alene. Et tidligt etableret samarbejde mellem den sygemeldte, virksomheden, praktiserende læge, faglige organisationer og Jobcentret kan være med til at opnå kortere sygefraværsperioder eller måske hindre, at der opstår en fraværsperiode.

  Fast Track står for ”Tidlig Opfølgning”. Formålet med denne ordning er, at vi inden de lovmæssige 8 uger, tidligt får startet dialog med den sygemeldte borger og sammen hurtigt får set ind i den sygemeldtes behov, muligheder og set på om, der er behov for at inddragelse andre relevante samarbejdspartnere f.eks. jer som arbejdsgiver.

  Anmodningen sker via Nem refusion på Virk.dk og kan ske fra 1. sygedag og frem til max. 5 ugers sygdom.

  Ordningen kan bruges ved risiko for længerevarende sygemelding (8 uger og derover talt fra 1. sygedag), ved gentagne kortere sygemeldinger, og ved usikkerhed om hvornår og hvordan den sygemeldte kan vende tilbage til sit job. I den tidlige opfølgning er vores fokus at øge muligheden for en hurtigere raskmelding og samtidig sikre jeres mulighed for at fastholde medarbejderen.

  Er du leder for en stressramt medarbejder, som bor i Frederiksberg Kommune?
  Så har vi et godt tilbud til dig.

  Læs hele PJECEN - du finder den nederst på siden under LINKS

  • Al erfaring og forskning viser, at stress- og trivselsudfordringer lettere løses, jo tidligere man tager hånd om dem.
  • Det er både i din arbejdsplads, din medarbejders og i kommunens interesse, at der bliver sat ind så tidligt som muligt – så din medarbejder kommer til at trives igen og fx undgår en sygemelding
  • Besparelser på udgifter til vikarer, nyansættelser, oplæring og andre udgifter der er ved sygdom
  • Positiv effekt hos resten af medarbejderstaben ved oplevelsen af, at der bliver taget hånd om situationen, hvis en kollega mistrives.

  Links

  Kontakt

  Center for sygedagpenge

  Personlig henvendelse

  Mandag-torsdag klokken 9-15
  Fredag klokken 9-12

  Howitzvej 5-7, 3. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere vedr. udbetaling af sygedagpenge: Send sikker digital post til Center for sygedagpenge

  For virksomheder: Send sikker digital post til Center for sygedagpenge