Gå til hovedindhold

Tilskud til uddannelse og ansættelser

Få tilskud til at uddanne og opkvalificere dine medarbejdere eller ansætte nye via særlige jobordninger.

Indhold

  Du har mulighed for at sende en medarbejder på efteruddannelse, mens en vikar klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Din virksomhed modtager 193,11 kr. for hver time, den ansatte er i uddannelse.

  På den måde får du opkvalificeret din medarbejder og bragt ny viden til din virksomhed, samtidig med at en ledig kommer tættere på selvforsørgelse.

  Læs mere om jobrotation her.

  Med ordningen voksenlærling får du en medarbejder over 25 år, som har slebet kanterne af på arbejdsmarkedet og nu søger en læreplads inden for din virksomheds branche. Tilskuddet til din voksenlærling varierer alt efter uddannelsesgrad, og om borgeren er ledig:

  • Ledig ufaglært eller ledig faglært med forældet uddannelse - 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Ledig faglært med mere end 3 måneders ledighed - 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Beskæftiget og ufaglært - 30 kr. i timen i op til 2 år. 

  Du kan læse mere om ordningen her. 

  Som privat virksomhed kan du få 83,89 kr. per udbetalte løntime til en kandidat, som er berettiget et løntilskud. Du kan ansætte en person i løntilskud, hvis han eller hun har været ledig i 6 måneder. Der er dog særlige regler, der gør sig gældende, hvis man er over 50 år, enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

  Ordningen giver dig mulighed for et indblik i kandidatens faglige og sociale sammenspil med resten af virksomhedens ansatte før den eventuelle ordinære ansættelse. Løntilskuddet kan laves fra 1 til 6 måneders varighed

  Læs mere om job med løntilskud her.

  Du kan som virksomhed få en ledig i praktik uden lønudgifter – måske har du et afgrænset projekt, du ønsker at få realiseret? Formålet med en praktik er at styrke de faglige, sociale eller sproglige kompetencer hos praktikanten. Virksomhedspraktik har normalt en varighed på 4 uger, men kan vare op til 13 uger, og som hovedregel skal virksomhedspraktik ligge inden for normal arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid per uge.

  Læs mere om virksomhedspraktik her.

  Links

  Kontakt

  Center for job- og Virksomhedsservice

  Peter Bangs Vej 26, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Telefon: 3821 5700

  For virksomheder: Send sikker digital post til Virksomhedsservice