Gå til hovedindhold

Afklarings- og beskæftigelsestilbud på F86

F86 – Afklaring og beskæftigelse tilbyder dig, som er ledig på kontanthjælp eller sygemeldt, den indsats som kan bidrage til, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Indhold

  F86 er Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesenhed og består af følgende centre:

  • Ungecenter
  • Center for Beskæftigelse
  • Center for Jobrettede Aktiviteter
  • Unika kursuscenter

  F86 - Afklaring og beskæftigelses indsatser sætter dig i centrum og fokuserer på dine behov i forhold til at blive arbejdsmarkedsparat. På F86 lægger vi sammen med dig en plan, som peger på, hvordan du får bedre mulighed for at opnå selvforsørgelse. Det kan være via arbejdsafklaring, kompetenceudvikling, vejledning, beskæftigelse eller rehabilitering.

  Tilbud i F86

  Interne virksomhedsforløb på F86 er en del af tilbuddene til ledige i Frederiksberg Kommune. Du bliver henvist til Interne virksomhedsforløb af din jobkonsulent.

  Alle værkstederne har produktioner med deadlines, og du inddrages i den daglige produktion. Du får stillet individuelle opgaver, opgaver du skal løse i gruppesammenhæng, opgaver ud fra skriftlig eller mundtlig instruktion m.m.

  Du behøver ikke at have bestemte kvalifikationer for at kunne starte på et værksted. Alle opgaver er tilrettelagt, så man kan lære dem uden at have kendskab i forvejen.

  Vi tilstræber, at dit værkstedsforløb er så kort som muligt, så du kan fortsætte i virksomhedspraktik, branchepakkeforløb eller ordinært uddannelsesforløb eller job.

  Vi har ansat faguddannet personale, der har indgående kendskab til deres værkstedsområde, så du kan få et så kvalificeret forløb, som muligt. Værkstedsinstruktørerne fokuserer på i samarbejde med dig og din jobkonsulent at klarlægge dit potentiale og udvikle det.

  Unika

  Unika er F86´s kursusvirksomhed som servicerer såvel interne kursusgæster fra Frederiksberg Kommune som eksterne kursusgæster. Der servicereres op til 110 kursusgæster dagligt.

  Køkkenet

  Køkkenet producerer den daglige forplejning til husets medarbejdere og brugere i F86´s kantine, samt til gæsterne i Unikas kursuscenter – ca. 200 kuverter dagligt.

  Service

  Service består af områderne ejendomsservice, rengøring, vaskeri, transport, lager, trævare produktion og montagedel. Service løfter driftsopgaver ude som inde på F86. Alle områder har desuden samarbejdsaftaler med eksterne virksomheder, der udføres forskellige produktioner for.

  F86s undervisningsteam har en række tilbud til ledige og sygemeldte borgere i Frederiksberg kommune. Undervisningen foregår på F86. Du kan blive henvist til et undervisningstilbud af din jobkonsulent.

  Underviserteamet udbyder bl.a.

  • Introduktionsforløb til Branchepakkerne
  • Kurser i job- og praktiksøgning
  • CV-undervisning: Hjælp til udarbejdelse af Jobnet CV
  • Job- og praktikklubber
  • Individuel vejledning i jobsøgning 
  • Coaching

  Undervisningsteamet udvikler og justerer løbende undervisningstilbuddene, så de er tilpasset indsatserne i de forskellige afdelinger for de forskellige målgrupper.  

  Kontakt

  Jobcenter Frederiksberg – F86

  Finsensvej 86, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13

  Personlig henvendelse

  Kontanthjælp
  Mandag - torsdag klokken 9-15
  Fredag klokken 9-12

  Alle andre henvendelser
  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13

  Telefon: 3821 3682

  For borgere: Send sikker digital post til F86

  For virksomheder: Send sikker digital post til F86