Gå til hovedindhold

Jobafklaring

Læs om dit forløb, når du er i jobafklaring.

Indhold

  Hvad er et jobafklaringsforløb?

  Et jobafklaringsforløb bevilges til dig, der har modtaget sygedagpenge, men ikke er omfattet af forlængelsesmulighederne jf. Lov om sygedagpenge § 27. Under et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse. Hvis du har en arbejdsgiver, får du muligvis fortsat din løn, og så modtager din arbejdsgiver refusion fra kommunen.

  Når sygedagpengeafdelingen har truffet afgørelse om Jobafklaringsforløb vil du blive indkaldt til samtale med din koordinerende sagsbehandler med henblik på at dokumentere din sag, således at den kan fremlægges for kommunens rehabiliteringsteam. Herefter indkaldes du til et møde med kommunens rehabiliteringsteam med henblik på at drøfte de indsatser som skal iværksættes under dit jobafklaringsforløb for, at udvikle din funktions- og arbejdsevne og der udarbejdes en indstilling, som danner grundlag for dit jobafklaringsforløb.

  Samtaler

  Der er lovpligtigt krav om 4 samtaler inden for de første 26 uger af jobafklaringsforløbet. Efter første samtale kan du selv vælge om samtalerne skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt. Under jobafklaringsforløbet skal du sammen med din koordinerende sagsbehandler aftale og iværksætte relevante kommunale indsatser inden for enten lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service eller sundhedsloven. Sideløbende med de kommunale indsatser kan der også pågå behandling via Region Hovedstadens behandlingstilbud. Efter de første 26 uger vil der blive afholdt samtaler efter behov, dog minimum cirka hver 8 uge. Samtale hyppigheden planlægges sammen med dig og som udgangspunkt booker du selv samtalerne via selvbook. 

  Se vejledningen på Jobnet.dk om, hvordan du booker et møde. Hvis du har brug for it-hjælp til at booke et møde, kan du ringe på 3821 5700 mandag–torsdag 8-15 og fredag 8-12 for at bestille en tid til it-hjælp.

  Du skal stå til rådighed

  Du har under dit jobafklaringsforløb pligt til at stå til rådighed for de indsatser som aftales og iværksættes, samt samtaler med din koordinerende sagsbehandler. Du vil løbende blive vejledt om din rådighedsforpligtigelse under jobafklaringsforløbet.

  Kontakt

  Center for sygedagpenge

  Personlig henvendelse

  Kun efter aftale.

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere vedr. udbetaling af sygedagpenge: Send sikker digital post til Center for sygedagpenge

  For virksomheder: Send sikker digital post til Center for sygedagpenge