logo

Budget 2024

På denne side kan du følge med i arbejdet med det kommende års budget.

Indhold

  I budgettet fastlægges rammerne for de opgaver, Frederiksberg Kommune løser hver dag. Du kan i budgettet se kommunens udgifter og indtægter, og hvordan de er prioriteret i forhold til de mange forskellige opgaver, kommunen har.

  Når Frederiksberg Kommunalbestyrelse i oktober vedtager det endelige budget for 2024, er det afslutningen på mange måneders arbejde. Fra januar til lige efter sommerferien arbejder forvaltningen i samarbejde med resten af organisationen på et budgetforslag, som offentliggøres på kommunens hjemmeside den 22. august. Sammen med budgetforslaget er der også budgetkataloger med budgetforbedringer, midlertidige bevillinger og anlæg.

  I tabellen nedenfor kan du se, hvilke aktiviteter der vil være i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien. Har du bemærkninger til budgetforslaget inkl. budgetkatalogerne kan du skrive til budgetpostkassen budget24@frederiksberg.dk

   

  Dato

  Budgetaktivitet

  22. august

  Budgetforslag 2024 offentliggøres på hjemmesiden

  29. august

  Borgermøde om budgetforslag 2024

  4. september

  Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslag 2024

  8.-10. september

  Kommunalbestyrelsens budgetkonference

  20. september

  Frist for de politiske partiers ændringsforslag

  9. oktober

  Kommunalbestyrelsen vedtager budget 2024

   

  Igen i år er der planlagt et borgermøde om budgetforslaget. Borgermødet afholdes den 29. august. Her vil du få mulighed for at give dine synspunkter til kende over for Kommunalbestyrelsen.

  Borgermødet vil blive annonceret i infoannonce i Frederiksberg Bladet, her på www.frederiksberg.dk, Facebook, LinkedIn og gennem pressemeddelelser.