Gå til hovedindhold

Økonomiske nøgletal

På denne side kan du læse mere om årsregnskab, skat og grundskyld i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Frederiksberg Kommune skal hvert år aflægge regnskab. Det godkendes af kommunalbestyrelsen i løbet af april måned i det efterfølgende år og publiceres derefter her på hjemmesiden.

  Årsregnskabet indeholder årets regnskabsresultatet for Frederiksberg Kommune og beskriver blandt andet, hvordan det samlede aktivitetsomfang har påvirket vores økonomi i årets løb.

  Du kan læse de samlede årsregnskaber ved at følge links i linkboksen.

  I Grundloven er det bestemt, at vi som kommune skal opkræve skat. Dermed er vi selv med til at afgøre, hvor meget du som borger skal betale i kommuneskat, som i Danmark er den del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service.

  Frederiksberg Kommunes skatteprocenter for 2024

  Kommuneskat 24,57 procent
  Kirkeskat 0,50 procent

  I alt: 25,07 procent

  Grundskyld er en skat på den jord, hvor din bolig/ejendom står placeret. Alle boligejere skal betale grundskyld – også ejerne af udlejningsboliger og andelsboliger, mens kollegieboliger kan ansøge os om fritagelse.

  Grundskylden beregnes med udgangspunkt i SKAT’s vurdering af din grund – den såkaldte grundværdi. Hvor meget du skal betale i grundskyld (hvor stor en andel af grundværdien, du skal betale skat af) reguleres gennem grundskyldspromillen. Det er den enkelte kommunes kommunalbestyrelse, der fastsætter grundskyldspromillen dog med et maksimum for kommunens fastlagt af Folketinget frem til og med 2028. Grundskyldspromillen varierer derfor fra kommune til kommune.

  I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen fastsat grundskyldspromillen til 3,1 promille for 2024.