logo

Bevillingsnævnet (alkoholbevillinger)

Bevillingsnævnet træffer afgørelser vedrørende alkoholbevillinger. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling med videre.

Indhold

  Der vælges formand for perioden 1. januar - 30. juni 2023 på Bevillingsnævnets møde den 7. februar 2023.

  • Julie Weile (A) - formand
  • Mathieu Pouletty (T) - valgt som sagkyndigt medlem med virksomhedsøkonomisk indsigt. 
  • Bo Thisted Simonsen (B)
  • Johnny Gehlsen (C)
  • Lars Berg Andersen (I)
  • Casper Pedersen (V)
  • Vakant (Ø)

  (A) Socialdemokratiet (B) Radikale Venstre (C) Det Konservative Folkeparti (I) Liberal Alliance (T) Volt (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti (Ø) Enhedslisten De Rød-Grønne

  Mødeplan for 2023

  • Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 17
  • Tirsdag den 2. maj 2023 kl. 17
  • Tirsdag den 5. september 2023 kl. 17
  • Tirsdag den 5. december 2023 kl. 17
    

  Sager til behandling i Bevillingsnævnet udsendes til nævnet 1 uge før mødets afholdelse.

  Bevillingsnævnet udgiver en årlig rapport over sit arbejde.

  Klik her for at læse årsberetningen for 2022

  Klik her for at læse årsberetningen for 2021

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Bevillingsnævnet (alkoholbevilling)

  For borgere: Send sikker Digital Post til Bevillingsnævnet
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Bevillingsnævnet

   

  Telefonisk henvendelse

  Mandag - torsdag kl. 10-15

  Fredag kl. 10-13

   

  Personlig kontakt

  Efter nærmere aftale

  Frederiksberg Rådhus
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 38 21 20 44