Gå til hovedindhold

Alkoholbevilling

Du skal have en alkoholbevilling, hvis du som virksomhed ønsker at servere drikkevarer med 2,8 procent alkohol eller derover. Dette gælder både, hvis der skal serveres i eller ved virksomheden.

Indhold

  • Du søger alkoholbevilling via politiets hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor.

  • Når politiet har foretager deres sagsbehandling, oversender politiet sagen til endelig beslutning i Frederiksberg Bevillingsnævn.

   Midlertidig alkoholbevilling
   Hvis politiet har den nødvendige dokumentation og hvis politiet samtidig vurdere, at det er overvejende sandsynligt, at Frederiksberg Bevillingsnævn senere vil meddele en alkoholbevilling, udsteder politiet en midlertidig alkoholbevilling gældende – som hovedregel - for 3 måneder med mulighed for forlængelse. Det er virksomhedens eget ansvar at søge om forlængelse.

  • Frederiksberg Bevillingsnævns Sekretariat behandler herefter ansøgningen, herunder hører kommunes By, Byggeri og Ejendomme samt Miljøenheden om de har forbehold i forhold til en alkoholbevilling, fx om der foreligger en ibrugtagningstilladelse til lokalerne eller om der er forhold, som ikke lever op til Frederiksberg Kommunes restaurationsforskrifter.

   Når ansøgningen er færdigbehandlet forelægges ansøgningen for Frederiksberg Bevillingsnævn.

   Klik her for at læse mere om Frederiksberg Bevillingsnævn, fx hvornår der er møder.

  Søg om alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse via Politiets hjemmeside:

  Kontakt

  Bevillingsnævnet (alkoholbevilling)

  Frederiksberg Rådhus
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 10-15
  Fredag klokken 10-13

  Personlig kontakt

  Efter nærmere aftale

  Telefon: 3821 2044

  For borgere: Send sikker digital post til Bevillingsnævnet

  For virksomheder: Send sikker digital post til Bevillingsnævnet