logo

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om alle sager vedrørende aftenskoler og de frivillige folkeoplysende foreninger på Frederiksberg.

Indhold

  Udvalget består af 8 brugervalgte repræsentanter og 7 politisk udpegede medlemmer. Udvalget sammensættes hvert 4. år i forlængelse af valget til kommunalbestyrelsen.

  Udvalgets aktuelle medlemmer er fungerende indtil udgangen af den måned i 2026, hvor de nye medlemmer er valgt.  

  Politiske medlemmer

  • (F) Lotte Kofoed - Formand
  • (A) Gunvor Wibroe
  • (B) Freja Fokdal
  • (C) Brian Holm
  • (C) Nikolaj Bøgh
  • Helle Sjelle

  Aftenskoler, medlemmer

  • Peter Holbaum-Hansen (LOF-Familieskolen) - Næstformand
  • Kåre Emtoft (FOF)
  • John Kalo (Gigtskolen)
  • Birthe Markman (SAG Kunst og Filosofi)

  Folkeoplysende foreninger, medlemmer

  • Michael Christiansen (FA 2000)
  • Keld Jørgensen (Kjøbenhavns Boldklub)
  • Ditte Wachs (De Grønne Pigespejdere)
  • Steen Endersen (Frederiksberg Teater)

  Folkeoplysningsudvalget holder som udgangspunkt 4 ordinære møder om året, som oftest fordeler sig i april, juni, september og december.

  På møderne behandler udvalget blandt andet ansøgninger om ordinære tilskud, ansøgninger til udvalgets særlige pulje, ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende forening på Frederiksberg og andre forhold, som relaterer til det folkeoplysende arbejde.

  Referater:

  Dagsordener og referater for 2020 og frem findes sammen med de politiske udvalg, som du finder ved at følge dette link

  Referater tidligere end 2020 kan udleveres ved henvendelse til Kultur og Fritid.