logo

Musikudvalget

Frederiksberg Musikudvalg har til opgave at fremme musiklivet i kommunen og bevilge støtte til lokale musikformål.

Indhold

  Udvalget er valgt for resten af kommunalbestyrelsens funktionsperiode til 31. december 2021. Udvalget fungerer dog indtil udgangen af den måned i 2022, hvor nye medlemmer er valgt.

  Valgt blandt medlemmer af Kommunalbestyrelsen:

  Medlemmer Stedfortrædere 
  Lotte Kofoed, formand Gunvor Wibroe
  Emil Samara Mette Bang Larsen
  Lone Loklindt Freja Fokdal

  Helle Sjelle

  Brian Holm
  Nikolaj Bøgh Alexandra Dessoy

   

  Valgt af Kommunalbestyrelsen som repræsentanter for musiklivet: 

  Medlemmer  Stedfortrædere 
  Charlotte Thaning Peter Bjerregaard
  Clara Vuust Mikkel Müller Hansen
  Benjamin Randbøll Thomas Sønderby Jepsen
  Peter Møller Camille Jones 
  Frederik Birket-Smith  Charlotte Berthelsen


  Musikudvalget er sammensat af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 5 repræsentanter fra musiklivet i kommunen. De sidstnævnte, samt 5 stedfortrædere for disse, udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra følgende hovedområder:   

  • En repræsentant for musikuddannelserne, herunder musikkonservatorier, musikskoler og musikundervisning indenfor de almene skoler.
  • En repræsentant for amatørmusikken
  • En repræsentant fra jazz-, pop-, og rockmusikken
  • En repræsentant for publikum, musikforeninger, biblioteker m.v.

  Alle repræsentanter skal være med virke eller bopæl i kommunen.

  Musikudvalget arbejder med følgende fokusområder:

  • Nye aktiviteter og organisationsformer
  • Musikaktiviteter i de boligsociale områder
  • Musikinitiativer i byens rum
  • Mangfoldighed i musiklivet i forhold til genrer, målgrupper med videre

  Musikudvalgets pulje kan søges til musikprojekter og -initiativer på Frederiksberg samt til medfinansiering af honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Puljen har fire årlige ansøgningsfrister: 1. februar, 1. maj, 1. september, 1. november.

  Læs mere om, hvordan du søger tilskud fra Musikudvalgets Pulje