Gå til hovedindhold

Orlov til pasning af alvorligt syge eller døende

Har du en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat som hjælper i en begrænset periode. Det er også muligt for dig at søge plejeorlov, hvis du har en pårørende, der ønsker at dø i eget hjem.

Indhold

  Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem.

  Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

  Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid.

  Vederlaget bliver bevilget efter et visitationsbesøg af Hjemmesygeplejen.

  Plejevederlag efter Servicelovens §119

  Hvis din slægtning eller nære ven er døende og en læge har vurderet, at vedkommende kun har meget kort tid tilbage at leve i og tilstanden ikke kræver indlæggelse, kan du passe din slægtning eller nære ven:

  • i vedkommendes eget hjem
  • i dit eget hjem

  Den døende skal være indforstået med plejeforholdet.

  Der er ikke noget krav om, at du har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan således enten være lønmodtager eller for eksempel pensionist eller studerende. Hvis du er lønmodtager og dermed har en arbejdsgiver, har du ret til orlov.

  Du skal søge om plejevederlag i den kommune, hvor du skal pleje den syge. Nogle lønmodtagere er ansat med fuld løn under sådan en plejeorlov. I det tilfælde kan din arbejdsgiver få refusion for det plejevederlag, du ellers ville få. Hvis du modtager en offentlig ydelse, stopper udbetalingen i den periode, hvor du modtager plejevederlag.

  Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, du kunne have fået i sygedagpenge, hvis du selv var sygemeldt, og er berettiget til sygedagpenge. Hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge, får du i stedet for et basisbeløb på kr. 16.637 pr. måned, der er skattepligtig (2022 takst)

  Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat som hjælper af kommunen i op til 6 måneder til at passe den syge. Kontakt Visitationsenheden om dette.

  Yderligere information

  Kontakt

  Visitation og Hjælpemidler

  Visitation og Hjælpemidler
  Vej 8, 13, 1.
  2000 Frederiksberg

  Servicebutikkens åbningstider

  Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13

  Telefontid

  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-11
  Torsdag klokken 13-15

  Telefon: 3821 5020

  Send sikker digital post til Visitation og Hjælpemidler