Gå til hovedindhold

Pårørende til ældre

At være pårørende til en person med alvorlig fysisk eller psykisk svækkelse, kan være en både svær og hård opgave. Pårørendevejlederen er et tilbud til dig om hjælp og støtte i netop din situation.

Indhold

  At være pårørende til et menneske med en alvorlig sygdom eller svækkelse kan være svært at stå alene med. Som pårørende står du ved siden af og skal hjælpe, imens du også selv er berørt af de forandringer og ændringer det medfører. Det kan være såvel praktiske som følelsesmæssige udfordringer, du oplever.

  Ofte er det den pårørende, der tager ansvar for at hverdagen hænger sammen, og at der er styr på aftaler, lægebesøg osv. Det kan ofte klares i lang tid, uden at det er noget, man egentlig tænker over, men til tider kan hverdagen som pårørende også føles svær og uoverskuelig.

  Pårørendevejlederen er et tilbud til dig, der er pårørende til en ældre frederiksberger, som lider af en kronisk sygdom eller svækkelse. Borgeren kan både være i eget hjem eller bo på plejecenter.

  Du er pårørende, når du har én tæt på dig, som har behov for din hjælp og støtte for at få hverdagen til at hænge sammen. Du kan være ægtefælle/samlever, voksent barn, ven, nabo eller andet.

  Pårørendevejlederen kan lytte, støtte og vejlede dig i rollen som pårørende. Samtalerne kan handle om din trivsel og dine behov, vejledning og oplysning om hvilken hjælp og støtte du kan få i kommunen eller patientforeninger og lignende. Samtalerne tager udgangspunkt i dig, og det du ønsker at tale med pårørendevejlederen om. Det kan f.eks. være, at:

  • Du søger et overblik over hvilken hjælp og støtte det er muligt at søge i kommunen, herunder på plejecentrene.
  • Du er bekymret over din nærmestes forhold i hjemmet eller på plejecentret og har behov for at drøfte dette
  • Din nære skal snart udskrives fra hospitalet, og du har behov for at høre, hvad der skal ske
  • Du føler dig alene med en stor opgave og det ansvar der følger med til at være nogens pårørende, og har behov for et sted, hvor du kan være bekymret og ked af det

  Du kan som pårørende, få en eller flere samtaler med pårørendevejlederen. Samtalerne kan foregå over telefon, i dit eller borgerens hjem eller på Frederiksberg Rådhus.

  Pårørendevejlederen har tavshedspligt, og du kan bede om, at det I taler om forbliver anonymt.

  Er du i tvivl, om tilbuddet er noget for dig, er du altid velkommen til at kontakte pårørendevejlederen til en dialog om, hvad netop dit behov er, og hvad der giver mening for dig i forhold til din situation.

   

  Pårørendevejlederen har et tæt samarbejde med kommunens plejecentre og kommer jævnligt på alle plejecentrene i en opsøgende funktion. Her kan både pårørende og personale kontakte pårørendevejlederen for sparring eller gode råd. Pårørendevejlederen kan også selv begynde en dialog med plejecentre og pårørende, hvor det skønnes gavnligt.

  ”Det giver mig en tryghed at vide, at pårørendevejlederen er med til møderne på plejecentret, hvor vi taler om min mors velbefindende”
  <Søn til beboer på plejecenter>

  ”Pårørendevejlederen hjalp mig med at få kontakt til de rette mennesker, så vi kunne finde den bedste løsning for min far”
  <Datter til en borger i eget i hjem>

  ”Hun var god at tale med, og jeg føler, at hun tager mig alvorligt og giver sig tid til at lytte ordentligt efter”
  <Ægtefælle til en borger med demens>

  ”Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har en jeg kan ringe til når det er svært. Jeg oplever at jeg får en så venlig og kompetent vejledning”
  <Ægtefælle til borger på plejecenter>

  Kontakt

  Pårørendevejleder

  Sundheds- og Omsorgsafdelingen
  Frederiksberg Kommune

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 9-15

  Telefon: 2898 3382

  Send sikker digital post til Pårørendevejlederen