Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Hjælp og støtte til ældre

Frederiksberg Kommunes forskellige tilbud til ældre beskrives nærmere i kvalitetsstandarderne, som giver dig mulighed for at se, hvilken slags hjælp og støtte du kan få, hvis behovet opstår.

Indhold

  Du kan også finde praktiske oplysninger om, hvor og hvordan du kan få hjælp. Såfremt du har behov for at mødes med eller spise sammen med andre på din alder, eller gerne vil vide mere om støttemuligheder i forhold til demensrelaterede udfordringer, så kan du finde informationer om kommunens tilbud her.

  Ansøg om deltagelse i aktivitetscenter

  Hjælp

  Demens er en fælles betegnelse for en række symptomer, som du kan få, når du har en demenssygdom. Tegn på demens kan være, at kognitive funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed eller problemløsning begynder at svigte.

  Hvis du gennem en periode på mindst et halvt år oplever, at dine kognitive funktioner er blevet væsentligt ringere, så tal med din nærmeste familie, og drøft det med din læge.

  Problemer med dine kognitive funktioner behøver ikke være tegn på demens. De kan også forekomme i forbindelse med stress, depression eller andre sygdomme.

  Ønsker du yderligere rådgivning vedr. demenssygdomme, så kontakt demenskonsulenterne hos Frederiksberg Sundhedscenter på tlf.nr. 38 21 54 00 eller kontakt egen læge.

  En demenssygdom forandrer livet og hverdagen, og der kan opstå behov for rådgivning, støtte og fællesskab.

  Frederiksberg kommune har en række tilbud til borgere med demens og deres pårørende. Du finder et overblik over disse på Sund.Frederiksberg.dk.

   

  Støtte i hverdagen

  Hvis du har fået en demensdiagnose, kan du få støtte fra demenskoordinatorerne i hjemmeplejen.

  Demenskoordinatoren følger dig igennem dit forløb og vejleder løbende dig og din pårørende om kommunens tilbud ydermere kan demenskoordinatoren støtte dig til at søge aktivitetscenter eller plejebolig, videreformidle kontakt til visitationen når der skal søges om hjemmepleje, hjælpe med at igangsætte hjemmesygepleje til medicindosering samt hjælpe med at søge aflastning.

  Du kommer i kontakt med demenskoordinatoren ved at bede din egen læge, eller den hukommelsesklinik du er blevet udredt hos, om en henvisning.

  Derudover er du altid, også uden henvisning, velkommen til at kontakte Frederiksberg Sundhedscenter, hvor demenskonsulenterne har en række tilbud, som kan være en hjælp til at håndtere hverdagen med demenssygdom:

   

  Øvrige muligheder for hjælp og støtte i hverdagen

   

  Hvis du har brug for information vedrørende hjemmehjælp, hjælpemidler, træning, aktivitetscentre, plejeboliger, ældreboliger eller Movia Flextrafik kan du henvende dig til Visitationsenheden

  Er du førtidspensionist eller over 65 år, og får du ikke hjælp fra kommunen, så kan du i forbindelse med overfald, tasketyveri, indbrud eller lignende situationer få besøg af kommunens udrykningsberedskab. Beredskabet træder til, hvor der er brug for omsorg og støtte.
  I udrykningsberedskabet tager en ansvarshavende sygeplejerske imod henvendelser fra borgere, pårørende, politi, hospital, brandvæsen eller andre.

  Udrykningsberedskabet kan kontaktes på telefon 3821 3300 hele døgnet. Der bliver gennemført en opfølgende telefonsamtale eller aflagt besøg i dagtimerne på den efterfølgende hverdag med mindre, at der er tale om en akut situation.

  Kvalitetsstandarderne beskriver Frederiksberg Kommunes serviceniveau på ældreområdet. Formålet med kvalitetsstandarderne er først og fremmest at tydeliggøre og sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og den hjælp som borgeren modtager i hverdagen. Kvalitetsstandarderne er således med til at sikre en ensartet indsats og tydeliggøre, hvad borgeren kan forvente fra kommunen.

  Kvalitetsstandarderne fungerer desuden som:

  • En information til kommunens borgere om serviceniveauer og arbejdsgange
  • Et arbejdsredskab for kommunens ansatte
  • Et styringsredskab for den politiske og administrative ledelse

  Frederiksbergs ældre er en mangfoldig gruppe. Dette afspejles i kvalitetsstanderne. Der er både tilbud til dig, der har behov for en samtale om din sundhed til dig, der har behov for let støtte til at klare hverdagen, og til dig, der har behov for en plejebolig.

  Du kan finde Kvalitetsstandarderne og dertilhørende kontaktinformationer under "Yderligere oplysninger" på denne side.

  Tilbud

  Et aktivitetscenter er for dig, der bor i egen bolig og har brug for støtte til at deltage i og gennemføre aktiviteter. Hvis du føler dig ensom og har brug for hjælp til at komme ind i fællesskaber. Hvis du har brug for støtte for eksempel ved toiletbesøg eller måltider, kan personalet hjælpe dig. Målet med at komme i et aktivitetscenter er, at du bliver bedre rustet til at klare hverdagen i din egen bolig.
  Det koster 118 kroner om dagen, og dækker transport og forplejning.

  I Frederiksberg Kommune har vi 2 aktivitetscentre. For at kunne komme på aktivitetscenter kræver det, at du først er blevet visiteret til aktivitetscenter.

  Aktivitetscentret ved Dronning Anne Marie Centret

  Aktivitetstilbud:

  Dr. Anne-Marie Centrets Aktivitetscenter er særligt målrettet borgere med specielle behov som følge af demenssygdom eller anden hukommelsesproblematik af let til svær grad.

  Der kommer op til 40 borgere dagligt, borgerne er opdelt i 2 grupper.

  I Aktivitetscentret er vi ansat, SOSU-assistenter, SOSU-hjælper, Aktivitetsmedarbejdere og Sygeplejerske. Medarbejderne har stor erfaring og flere har taget efteruddannelse indenfor demensområdet.

  Aktivitetsindhold:

  Vi er et socialt tilbud der forudsætter, at du har lyst til og magter, at være sammen med andre og med støtte kan deltage i fælles aktiviteter.

  I Aktivitetscentret arbejder vi socialpædagogisk med at imødekomme den enkeltes behov. Vi støtter den enkelte i at holde fast i identitet og sociale relationer, så det bliver en genkendelig og overskuelig hverdag der opleves tryg og meningsfuld. 

  Der er mulighed for fælles træning på hold i form af gymnastik, træningen varetages af terapeuter.

  Vi har forskellige andre aktiviteter i løbet af en uge, f.eks. sang, quiz, banko, spil, gåture, kreative aktiviteter, og musiske aktiviteter. Vi prioriterer specielt aktiviteter der træner kognitiv og fysisk.

  Vi har egen bus, som gør det muligt, at vi laver egne udflugter.

  Vi har i Aktivitetscentret fokus på at støtte og samarbejde med de pårørende.

  Alle dage er der morgenkaffe med brød, varm mad til frokost og eftermiddagskaffe + kage.

  Tid og Sted

  Åbningstider: Alle hverdage klokken 9:00-14.30Afhentning sker på din bopælsadresse mellem kl. 8.30 og 9.15.  - Hjemkørsel fra klokken 14.00.

  Adresse: Solbjerg Have 7
  2000 Frederiksberg 

  Pris:

  Det koster 118 kr. om dagen, (2024, prisen reguleres i januar hvert år). Prisen dækker både transport og forplejning.

  Kontakt:

  Vil du høre mere om Dr. Anne-Marie Centrets Aktivitetscenter, kan du ringe på tlf.nr. 3528 5382, eller 2172 0640.

  Aktivitetscentret ved Østervang

  Aktivitetstilbud:

  Aktivitetscenteret Østervang er særlig målrettet borgere, der har eller er i risiko for tab af funktionsevne. Aktivitetscentret har flere borger målgrupper. Det betyder at vi ikke primært er et demensfokuseret aktivitetscenter, men tager gerne imod borgere med lettere demens, med risiko for funktionstab.

  Der kommer 35 borgere dagligt.

  Aktivitetscenteret består af flere faggrupper: SOSU-assistenter, socialpædagog, ergoterapeuter, fysioterapeuter og køkkenpersonale.

  Aktivitetsindhold:

  Tilbud om gruppeaktiviteter med fysisk aktivitet enten som styrketræning, gymnastik eller andet, som fysioterapeuterne vurderer.

  Ergoterapeuter og SOSU-assistenter har gruppeaktiviteter med fokus på spisebesvær, finmotorik, kreative aktiviteter, kulturelle aktiviteter, kognitiv træning og hukommelsestræning.

  Udeliv og naturen omkring Østervang er dejlig, så de områder bruges ofte i vores aktiviteter. Vi har egen bus, som gør det muligt at vi laver egne udflugter.

   

  Alle dage er der formiddagskaffe med en bolle, varm mad til frokost og eftermiddagsforplejning.

  Tid og sted:

  Aktivitetscenteret har åbent fra kl. 10.00 – 15.30.

  Transport til og fra Aktivitetscenteret Østervang foregår med bus. Du skal være klar på din bopæl en time før. Chaufføren ringer, når han er ved din bopæl.

  Hjemturen kan enten foretage på egen hånd, eller man kan benytte vores hjemkørselsordning med bus.

  Aktivitetscenteret Østervang
  Godthåbsvej 83,3
  2000 Frederiksberg

  Pris:

  Det koster 118 kr. om dagen(2024, prisen reguleres i januar hvert år). Prisen dækker både transport og forplejning.

  Kontakt:

  Vil høre mere om Aktivitetscentret Østervang, så kontakt Aktivitetscenteret på telefon 3821 3530, eller 2898 3581.

  Kombinationen af god mad og godt selskab under måltidet er mulig på Frederiksberg, hvor flere frivillige foreninger serverer mad af høj kvalitet til ældre.

  Akacie caféen

  Akacie caféen serverer smørrebrød og lune retter til frokost, og til aften serveres dagens ret og dessert.

  Åbningstider
  Frokost 11:30-14:00
  Aften 17:30-19:00

  S/I Akaciegården
  Betty Nansens Allé 2A
  2000 Frederiksberg
  Telefon: 3619 7726

  Læs mere om akaciegårdens tilbud

  Betaniahjemmets aftencafé

  På Betaniahjemmet arrangerer vi 1-2 gange om ugen aftencafé, hvor alle er velkomne til at komme og købe sig et måltid mad og nyde det gode samvær. Vi har et opfindsomt køkken, som disker op med forskellige lækkerier både efter ønske fra caféens gæster og efter eget påfund.

  Betaniahjemmets gruppe af frivillige er værter for aftencaféerne, som også altid er godt besøgt af husets beboere og beboernes pårørende. Nogle aftener bliver der arrangeret banko, foredrag, musik eller noget helt andet.

  Pris: ca. 60 kr.

  Betaniahjemmet
  Kong Georgs Vej 3
  Telefon: 3886 7804
  Læs mere på betaniahjemmet.dk

  Cafe Lotte

  Livsglæde hænger uløseligt sammen med livet på LOTTE. Glæden er særligt tilstede i det sociale samvær, fællesskabet. Derfor er det helt naturligt at vi ønsker at vores hus skal åbent og vores naboer velkomne.

  Vi ser cafeen som en oplagt mulighed for at skabe liv i huset, til gavn for beboerne, pårørende og gæster. Derfor er I meget velkomne her i Cafe Lotte, vi håber I synes om maden, og vi håber at I har lyst til at komme her.

  Vi har en del aktivitetstilbud i huset som I naturligvis er velkomne til at benytte jer af. Vi har gudtjeneste den første onsdag i måneden, og i Cafe Lotte har vi altid jazz eftermiddag hver anden tirsdag, så når man spiser i Cafe Lotte er man naturligvis velkommen til at blive og deltage i dette.

  Cafeen er åben:
  Tirsdag og torsdage kl. 12:00-15:00 (dog ikke på helligdage)
  Køkkenets åbningstid: kl. 12:00-13:30

  Cafe Lotte
  OK-Huset
  Borgmester Fischers Vej 2A

  Café Paraplyen

  Café Paraplyen er et omsorgstilbud, som giver mulighed for at møde andre gennem forskellige aktiviteter. Der laves gammeldags mormor-mad, og drikkes megen kaffe.

  Det er altid muligt at købe et måltid mad i Café Paraplyen. I caféen kan du eksempelvis købe dagens ret, kaffe, kage, smørrebrød, dessert og meget mere. 
  Priserne er rimelige, for eksempel:
  Dagens ret: 40,- kr.
  Dessert: 13,- kr.
  Kage: 9,- kr.
  1 kop kaffe: 5,- kr.
  I caféen kan du hente månedens menuplan, og den kan ses på vores hjemmeside og på facebook.

  Café Paraplyen
  Nyelandsvej 66
  Telefon: 3888 7578
  E-mail: umbrella@kfumsoc.dk
  Læs mere på paraplyenfrb.dk
  Facebook: Paraplyen Frederiksberg

  Cafeen på Østervang

  Caféen på Østervang anvendes af beboere, pårørende og omegnens pensionister.
  Caféen ligger ved hovedindgangen, der er gode adgangsforhold og parkeringsmuligheder på parkeringspladsen lige uden for søjleporten.

  Caféen har vinduer fra gulv til loft, der er et dejligt lysindfald og man kan hele året, mens man nyder sin mad, beundre vores dejlige have. Ligesom man når vejret tillader det, kan sidde ude på en af vores terrasser.

  Det er muligt at købe varm mad, kold mad, lune retter, kaffe, te og kage samt vin, øl og vand. Vi bestræber os på at servere sunde og varierede måltider med tilbehør svarende til årstiden og som i vid udstrækning også er økologisk.

  Caféen er åben for alle kommunens pensionister hverdage klokken 11-18 samt lørdage, søn- og helligdage klokken 11-16. Ved særlige arrangementer lukkes caféen for gæster udefra.

  Østervang
  Godthåbsvej 83
  Telefon: 3821 3500


  OK-Den Gule Villa

  OK-klubben tilbyder et fællesskab, hvor du møder mennesker der, ligesom du, er nysgerrige på livet og holder af at opleve nyt. Nogle kommer til musik, korsang, underholdning eller bankospil - nogle for at danse eller lave gymnastik. Andre kommer for at høre foredrag, diskutere litteratur, male, strikke eller blot til en kop kaffe og en snak med en af vores frivillige. Nogle kommer også blot for at spise - det er ret mange, og vores køkken er godt. Men fælles for vores gæster er, at alle kommer, fordi her er rart sted at være med vores mange frivillige og mere end 1.100 medlemmer.

  OK-Den Gule Villa
  Dirch Passers Allé 2
  2000 Frederiksberg
  Telefon: 33216361

  Læs mere på www.ok-frederiksberg.dk

  Ældre Sagen Frederiksberg

  Ældre Sagen Frederiksberg tilbyder flere forskellige former spisearrangementer, der afholdes i perioden september til maj:

  • Suppeaften: 2. tirsdag i måneden klokken 17.30-19. Deltagelse: gratis
  • Sund cafe: 1. og 3. onsdag i måneden klokken 17.30-19. Vekslende mellem kød/fisk og vegetarretter. Deltagelse: 50 kroner per gang
  • Søndagscafe: 1. søndag i hver måned klokken 14-16 - kaffe/kage. Deltagelse: gratis

  Til alle arrangementer skal du tilmelde dig senest 1 uge i forvejen, idet der er begrænset plads.

  Har du lyst at få selskab til dit måltid derhjemme af en frivillig fra Ældre Sagen, så kontakt blot kontoret. Du betaler selvfølgelig kun for din egen mad.

  Ældre Sagen Frederiksberg
  Howitzvej 1
  Telefon: 3379 3162 alle hverdage klokken 12-14
  Læs mere på aeldresagen.dk

  Yderligere information

  Kontakt

  Visitation og Hjælpemidler

  Visitation og Hjælpemidler
  Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-11
  Torsdag klokken 13-15

  Servicebutikkens åbningstider

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Onsdag klokken 13-15
  Fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 5020

  Send sikker digital post til Visitation og Hjælpemidler