logo

Deltag i grundlovsceremoni

Du søger om dansk statsborgerskab (indfødsret) via Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vi holder grundlovsceremoni, som sidste led i processen - og du kan nu tilmelde dig.

Grundlovsceremoni

Indhold

  Du skal deltage i en grundlovsceremoni, når:

  • din ansøgning om dansk statsborgerskab er behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • du er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, og loven er vedtaget og trådt i kraft
  • du har modtaget brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Til grundlovsceremonien skal du skrive under på at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske værdier. Du skal også udveksle håndtryk med borgmesteren - og får til slut udleveret et statsborgerretsbevis.

  Næste grundlovsceremoni er den 19. september 2023.

  Tilmeldingsfristen er overskredet.

  Du skal bo på Frederiksberg for at kunne deltage.

  Husk din tro- og loveerklæring

  Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har modtaget din udfyldte og underskrevne tro- og loveerklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni, vil du ikke kunne deltage i grundlovsceremonien. I stedet vil du blive henvist til at deltage i en senere ceremoni.

  En grundlovsceremoni er en begivenhed, som finder sted minimum to gange årligt, hvor du skal skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning og udveksle håndtryk med borgmesteren.

  Husk at medbringe følgende til grundlovsceremonien:

  Gyldig legitimation med foto. Det skal være enten:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Der kan godt kan gå lidt tid efter grundlovsceremonien (ca. 14 dage), inden dit danske statsborgerskab bliver registreret i CPR-registret af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Når det er sket, vil du kunne få lavet et dansk pas i borgerservice. Husk at medbringe statsborgerretsbeviset, som du modtager til ceremonien, og ID - og endelig at bestille tid. Bestil tid til et pas i Borgerservice

  Vær opmærksom på, at dit første danske pas kun kan laves i Borgerservice på rådhuset (ikke på biblioteket).

  Hvis du vil være sikker på, at registreringen er sket, kan du selv tjekke det på www.borger.dk, under "Mit Overblik" og "Personlige oplysninger". Bemærk: andre har ikke adgang til siden.

  Hvis du har spørgsmål om lovforslaget og statsborgerskab, så kontakt Indfødsretskontoret eller læs mere via links i boksen nederst på siden.

  Har du som ansøger børn, der er omfattet af din sag om dansk indfødsret (bipersoner), skal de ikke deltage som "deltagere" i grundlovsceremonien. Børnene vil – hvis en række betingelser fastsat i indfødsretsloven er opfyldt – automatisk blive danske statsborgere sammen med dig, efter du har deltaget i grundlovsceremonien.

  Yderligere information

  Kontakt

  Borgerservice

  Frederiksberg Rådhus 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Send sikker Digital Post til Borgerservice
  Send sikker Digital Post til Borgerservice for virksomheder

  Telefontider

  Mandag – torsdag kl. 8-16
  Fredag kl. 8-13

  Åbningstider (bestil tid, inden du møder op)

  Mandag og torsdag kl. 9 - 17
  Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 - 13

  Telefon: 38 21 21 21