Gå til hovedindhold

Pas

Når du skal have lavet pas, skal du altid møde op i Borgerservice. Husk at bestille tid og medbringe dit gamle pas.

Indhold

  Ansøg om/forny pas (bestil tid)

  Du kan få taget et foto til dit pas i Borgerservice på rådhuset, hvis du ikke selv har et med. Det koster 130 kroner.

  Du kan ikke hente et pas for en anden, undtagen dine børn (under 18 år).

  Et pas koster (2024):

  Børn

  • I alderen 0 til 11 år: 150 kr.
  • I alderen 12 til 17 år: 181 kr.

  Voksne

  • I alderen 18 år til folkepensionsalderen: 893 kr.
  • I folkepensionsalderen: 381 kr.

  Husk at prisen for et eventuelt nyt foto til passet (130 kr.) kommer oveni. 

  Hvis du ikke har dit gamle pas med eller det er ødelagt ved bestilling af nyt pas, da fordobles prisen for et nyt pas.

  Pas på dit gamle pas

  Er dit pas mistet/bortkommet, stjålet eller ødelagt?
  I tilfælde hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning - eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden - fordobles prisen for udstedelse af pas (ifølge pasloven).

  Hvis du har mistet passet, skal du medbringe anden billedlegitimation (fx gyldigt kørekort) samt original dåbs-, navne- eller personattest eller sundhedskort (sygesikringsbevis).

  Hvis du mister dit pas og ønsker at få lavet et nyt, skal du udfylde ansøgningsskemaet (den røde knap på siden). Vær opmærksom på, at i tilfælde hvor du ikke kan vise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning - eller viser passet i ødelagt stand, i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden - fordobles prisen for udstedelse af pas (ifølge pasloven).

  Hvis dit pas er stjålet, skal du melde det til politiet - som det første. Derefter skal du medbringe kvitteringen fra politiet, når du møder op i Borgerservice.

  Hvis det ikke er muligt at få udstedt et nyt pas inden afrejsen, kan dit nuværende pas, der er udløbet indenfor de sidste 3 måneder, forlænges én gang. Det er op til dig selv at undersøge om det land, du skal besøge godkender indrejse med et forlænget pas. Du kan undersøge det på www.um.dk, eller ved at kontakte det pågældende lands ambassade.

  Forlængelse af børnepas kræver altid samtykke fra begge forældre, hvis I deler forældremyndigheden. I skal bruge ansøgning til pas, som I finder nederst på siden. Er du eneindehaver af forældremyndigheden, skal du kunne dokumentere dette.

  Det er forskelligt, hvor længe dit pas skal være gyldigt efter hjemrejsen. Det er derfor op til dig selv at undersøge det pågældende lands pas og visumregler på www.um.dk.

  Hvis du har mistet dit pas i udlandet, skal du kontakte den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land for at få hjælp.

  Leveringstiden på pas er cirka 14 dage. Du kan godt beholde dit gamle pas, mens du venter på det nye. Du modtager en SMS, når passet er klar, og du kan derefter hente dit pas i vores "dokumentboks" på rådhuset, med mindre andet er aftalt. Alle pas (der er udstedt efter den 1. januar 2022) skal hentes i Borgerservice.

  Pas, der ikke er hentet inden for 6 måneder, efter det er udstedt, vil blive destrueret.

  Du er ikke forpligtet til at få et nyt pas ved navneændring. Du kan højest få udstedt 3 pas på 5 år. Vær dog opmærksom på, at dit navn, som det står i dit pas, skal stemme overens med navnet på flybilletten.

  Det er op til dig selv at undersøge om indrejse i det land, du skal besøge, kan give problemer, hvis navnet i passet ikke stemmer overens med dine øvrige dokumentation.

  Skal du have et pas til dit barn (under 18 år), og har I delt forældremyndighed, så kræver det en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen kan underskrives med MitID af indehaverne af forældremyndigheden, når I ansøger om pas digitalt (øverst på siden).

  Alle forældremyndighedsindehavere skal give samtykke.
  Er du eneindehaver af forældremyndigheden, skal du kunne dokumentere det.
  Du skal møde personligt op med barnet i Borgerservice og medbringe gyldig legitimation på barnet.
  Er dit barn under 2 år, skal du selv medbringe et godkendt pasfoto.
  Børn over 2 år kan få taget et billedet ved bestillingen.

  For at vi kan lave pas til danske statsborgere uden et dansk CPR-nummer, kræver det, at vi kontakter Rigspolitiet. Det betyder, vi kun laver pas til danske statsborgere uden CPR-nummer i Rigspolitiets åbningstid. Ring derfor altid inden, du bestiller tid. Se kontaktinfo nederst.

  Når du er blevet ny dansk statsborger, har du modtaget et statsborgerretsbevis. Husk at medbringe det, hvis du skal have lavet pas i Borgerservice. Bestil tid til et pas i Borgerservice.

  Links

  Kontakt

  Pas og kørekort

  Frederiksberg Rådhus 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag kl. 9-12

  Åbningstider (bestil tid, inden du møder op)

  Mandag kl. 9-17
  Tirsdag - fredag kl. 9-13

  Telefon: 3821 2121

  Bestil tid i Borgerservice

  Send sikker digital post til Pas og kørekort

  Send sikker digital post til Pas og kørekort for virksomheder