Gå til hovedindhold

Ægteskab og vielser

Når I skal giftes, skal I udfylde en digital ægteskabserklæring. Hvis I vil ændre efternavn, skal I gøre det på borger.dk.

Indhold

  Udfyld digital ægteskabserklæring

  Hvis I skal giftes på Frederiksberg Rådhus, er det vigtigt, at I først læser ”Information om vielse på Frederiksberg Rådhus".

  Hvis I ikke har MitID, kan I også læse mere under ”Hvad gør I, hvis I ikke har MitID".

  I skal søge hos kommunen, hvor mindst en af jer har bopæl, hvis I begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  I kan forvente svar på jeres henvendelse inden for 14 dage.

  Hvis I ikke begge opfylder et af ovenstående kriterier, skal I søge hos Familieretshuset. I kan læse mere på deres hjemmeside, hvor også kontaktinfo fremgår nederst på siden:

  I vil få svar på jeres henvendelse inden for 14 dage. Er der brug for at indhente yderligere oplysninger, kan det dog tage længere tid. 

  Det er gebyrfrit hos kommunen at søge om at blive gift.

  Kom godt i gang – begge har MitID

  Udfyld digital ægteskabserklæring via selvbetjeningsløsningen oven for.

  Vigtigt!

  I den digitale ægteskabserklæring skal I oplyse dato for jeres vielse. I 2024 kan I ønske torsdag, fredag eller lørdag kl. 11.

  Vielsesteamet skal have ægteskabserklæringen samt eventuelle personlige dokumenter i god tid før vielsen. I kan forvente en sagsbehandlingstid på 14 dage.

  Når Vielsesteamet har modtaget den digitale ægteskabserklæring, vil I - inden for 14 dage - få svar på jeres ansøgning og bekræftelse af det nøjagtige tidspunkt for jeres vielse og praktiske oplysninger. Bekræftelsen sendes til jeres digitale postkasser.

  Ingen eller én har MitID

  Hvis ingen eller kun én af jer har MitID, skal I benytte fremgangsmåden, som nævnt nedenfor under ”Hvad gør I, hvis I ikke har MitID".

  Det er gebyrfrit hos kommunen at søge om at blive gift.

  I skal via borger.dk eller via jeres bopælskommunes hjemmeside udfylde den digitale ægteskabserklæring. Vælg jeres kommune under "Kommunevælger", og under vielsessted skal I skrive Frederiksberg Rådhus.

  I vil modtage en prøvelsesattest (tilladelse til at indgå ægteskab) i jeres digitale postkasser. Derefter skal I videresende attesten til Frederiksberg Kommunes Vielsesteam via digital post. I kan forvente svar på jeres henvendelse inden for 14 dage.

  Hvordan videresender jeg til Frederiksberg Kommune?

  Når I åbner beskeden fra jeres bopælskommune i jeres digitale postkasse, vælger I i toppen menupunktet ”Videresend”. 

  • Tryk herefter på ”Vælg” ud for ”Til: (Modtager)” og skriv Frederiksberg Kommune i feltet ”Søg kategori”
  • Tryk på den røde søgeknap (luppen)
  • Tryk på pilen ud for Frederiksberg Kommune
  • Tryk på pilen ud for ”Borgerservice”
  • Vælg ”Vielser” (mail åbner derefter til Frederiksberg Kommunes Vielseskontor)
  • Skriv beskeden til Vielsesteamet i feltet ”Kommentar” og tryk på ”Send”.

  Hvad skal I oplyse i mailen?

  • Hvornår I vil giftes - dato og tid. Under ”Information om vielse på Frederiksberg Rådhus” nedenfor kan I se, hvornår vi har vielser på Frederiksberg Rådhus
  • Om I selv medbringer vidner. Vi stiller 2 vidner til rådighed ved alle vielser på hverdage, men om lørdagen kan vi desværre kun stille 1 vidne til rådighed. Det betyder, at I selv skal have et vidne med om lørdagen.
  • Om I skal udveksle ringe
  • Jeres telefonnumre

  Når Vielsesteamet har modtaget jeres prøvelsesattest, vil I - inden for 14 dage - få svar på jeres henvendelse og bekræftelse af det nøjagtige tidspunkt for jeres vielse og praktiske oplysninger. Bekræftelsen sendes til jeres digitale postkasser.

  Hvornår er der vielser på Frederiksberg Rådhus?

  I 2024 er der som udgangspunkt vielser følgende dage:

  • Torsdag og fredag kl. 11 på dansk (dog ikke 10. maj, 6. og 7. juni og 20. september)

  • Følgende lørdage kl. 11 på dansk (6. jan., 3. feb., 2. marts, 6. april, 4. maj, 1., 22. og 29. juni, 6. juli, 3. og 31. aug., 14. sep., 5. okt. og 2. nov.).

  • Følgende lørdage kl. 11 på dansk, engelsk og tysk (20. jan., 17. feb., 16. marts, 20. april, 15. juni, 24. aug., 28. sep., 19. okt. og 16. nov.).

  OBS. Vi foretager ikke vielser søn- og helligdage og i ugerne 28, 29 og 30 (dvs. fra 8. juli - 27. juli 2024). 

  I den digitale ægteskabserklæring skal I oplyse ønsket dato for jeres vielse. Den konkrete dato aftales endeligt med vielsesteamet.

  Hvem foretager vielsen?

  Borgmesteren har bemyndiget en række embedsmænd til at foretage vielser. Den første lørdag i måneden er det som udgangspunkt borgmesteren, der foretager vielserne. Dog ikke i juli og august.

  Adgang til rådhuset om lørdagen, herunder for kørestolsbrugere

  Kørestolsbrugere kan benytte rampen og elevatoren ved hovedindgangen.

  Vidner

  Vielsen skal overværes af to vidner. På hverdage stiller vi gerne to vidner til rådighed. Om lørdagen stiller vi et vidne til rådighed. Det betyder, at I selv skal medbringe et vidne til vielse om lørdagen.

  Vielsesattester

  Straks efter vielsen får I udleveret to vielsesattester.

  Det er gebyrfrit hos kommunen at søge om at blive gift.

  Prøvelsesattest (tilladelse til at indgå ægteskab)

  Hvis I skal giftes i en kirke, i en anden kommune end Frederiksberg eller i et andet trossamfund, skal I bruge en prøvelsesattest. I skal i god tid før vielsen sende/aflevere prøvelsesattesten og aftale dato med videre for jeres vielse der, hvor I skal giftes.

  Prøvelsesattesten gælder – som hovedregel – i 4 måneder.

  Kom godt i gang – begge har MitID

  For at få en prøvelsesattest skal I udfylde den digitale ægteskabserklæring via selvbetjeningsløsningen ovenfor. Når vi har modtaget erklæringen og eventuelle personlige dokumenter, vil I - inden for 14 dage - modtage prøvelsesattesten i jeres digitale postkasser.

  Kom godt i gang – ingen eller én har MitID

  Hvis ingen eller kun én af jer har MitID, skal I benytte fremgangsmåden som nævnt nedenfor under ”Hvad gør I, hvis I ikke har MitID".

  Lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleloven) trådte i kraft den 1. januar 2018.

  Loven giver svar på, hvordan ægtefællers formue deles ved separation, skilsmisse og død.

  Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en pjece "Når I skal giftes - husk økonomien". Den kan I finde nederst på siden under links.

  Bryllupssalen ligger på 1. sal til venstre for det store vægmaleri på rådhushallens balkon.

  Den kunstneriske udsmykning af bryllupssalen er udført af maleren og tegneren Sikker Hansen.

  Kunstneren har anført følgende motiver for sine billeder med udgangspunkt fra feltet ved vinduet bag borgmesterens (giftefogedens) plads. 

  Det unge par mødes i naturen, manden kaster brudedragten over bruden, manden og kvinden deler bord og seng, kvinden ammer den spæde.

  Bryllupssalens vægmaleri af Sikker-Hansen

  På hele den bageste væg vises moderen og børnene i naturen og i små felter mellem vinduerne: vinter og forår.

  Det er gebyrfrit hos kommunen at søge om en ægteskabsattest til udlandet.

  Information om at blive gift i udlandet

  Hvis I skal giftes i udlandet, skal I kontakte vielsesmyndigheden i det valgte land. De kan hjælpe med at oplyse, hvilke dokumenter de kræver for indgåelse af ægteskab i netop deres land.

  I kan få yderligere oplysninger fra Udenrigsministeriets hjemmeside om "Indgåelse af ægteskab i udlandet". Find link nederst på siden.

  Ægteskabsattest (tilladelse til at indgå ægteskab i udlandet)

  Vielseskontoret kan udstede en ægteskabsattest, som bekræfter, at I opfylder de danske betingelser for at blive gift, og at der intet er til hinder – efter danske regler – for indgåelse af ægteskab. Ægteskabsattesten gælder i 4 måneder.

  Registrering af vielse og eventuel navneændring

  Hvis I bor i Danmark og indgår ægteskab i udlandet, skal I beholde nuværende navn. Ved hjemkomst til Danmark skal I henvende jer til Borgerservice, Folkeregister, for at få jeres vielse registreret i det landsdækkende CPR. Når vielsen er registreret, kan I søge om navneændring. Se link til navneændring nederst på siden her.

  Begge har MitID

  For at få en ægteskabsattest skal I udfylde den digitale ægteskabserklæring via selvbetjeningsløsningen ovenfor. Vielsesteamet sender ægteskabsattesten med posten inden for 14 dage. 

  Ingen eller én har MitID

  Hvis ingen eller kun én af jer har MitID, skal I benytte fremgangsmåden som nævnt nedenfor under ”Hvad gør I, hvis I ikke har MitID".

  Hvis én af jer bor i kommunen, skal du/I downloade én af nedenstående erklæringer, udfylde og

  • sende den med post eller
  • skanne den og sende den som sikker post (brug linket "Send sikker Digital Post til Vielseskontoret") i boksen under "Kontakt" nederst på siden eller
  • aflevere den til Borgerservice på rådhuset.

  I kan også få erklæringen ved at henvende jer til Borgerservice på rådhuset.

  I ægteskabserklæringen står beskrevet, hvilke bilag I eventuelt skal vedlægge.

  Hvad sker der herefter?

  Hvis I skal giftes på Frederiksberg Rådhus

  I kan forvente svar inden for 14 dage på jeres ansøgning om at blive gift på Frederiksberg Rådhus. Derefter får I tilsendt eller udleveret aftale med det nøjagtige tidspunkt for jeres vielse og andre informationer.

  Hvis I skal giftes i en kirke, i en anden kommune end Frederiksberg eller i et andet trossamfund

  Når vi har modtaget ægteskabserklæringen og eventuelle personlige dokumenter, vil vi inden for 14 dage sende prøvelsesattesten med posten. I skal dog være opmærksomme på, at der kan gå op til en uge efter afsendelsen, før I modtager attesten med posten.

  Hvis I skal giftes i udlandet

  Når vi har modtaget ægteskabserklæringen og eventuelle personlige dokumenter, vil vi inden for 14 dage sende en ægteskabsattest, som oplyser, at der intet er til hinder – efter danske regler – for indgåelse af ægteskab. I skal være opmærksomme på, at der kan gå op til en uge efter afsendelsen, før I modtager attesten med posten.

  Er I blevet gift på Frederiksberg Rådhus, og har I brug for en ny vielsesattest, kan I bestille en ny i Borgerservice, Vielser.

  I kan også bestille en ny vielsesattest i Borgerservice, Vielser, hvis I er blevet gift i et godkendt trossamfund med adresse i Frederiksberg Kommune.

  I kan få en dansk vielsesattest eller en international vielsesattest. Sidstnævnte er på dansk, engelsk, tysk, spansk og fransk.

  Er I gift i den danske folkekirke, skal I henvende jer til den kirke, hvor I er blevet gift, for at få en ny vielsesattest. Eller bestille den digitalt ved at klikke her - vælg fanen "Bestil vielsesattest, viet i folkekirken".

  Sådan får I en ny vielsesattest fra Frederiksberg Vielser

  Skriv eller ring til Vielser - kontaktinfo kan I finde nederst på denne side. I skal oplyse følgende:

  • Året og datoen for vielsen
  • Jeres navne
  • Jeres fødselsdatoer
  • Det antal vielsesattester I ønsker, herunder om de skal være danske eller internationale.

  Vielsesattesten koster ikke noget. I vil få den sendt hjem med almindelig post. I kan forvente svar på jeres henvendelse inden for 14 dage. 

  Siden den 15. juni 2012 har det været muligt for registrerede partnere at ændre partnerskaber indgået i Danmark til et ægteskab. 

  Det er gebyrfrit at ændre jeres partnerskab til et ægteskab.

  Hvis du og din partner ønsker at ændre jeres partnerskab til et ægteskab, skal I sammen udfylde den digitale  blanket ”Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab”. Den finder I ved at klikke her.

  Vielsesteamet ændrer herefter partnerskabet til et ægteskab - også i CPR-systemet - og sender to nye vielsesattester til jer. Datoen for jeres ægteskab bliver naturligvis den samme som den dag, hvor I indgik det registrerede partnerskab.