Gå til hovedindhold

Dødsfald og begravelse

Ved dødsfald skal de pårørende tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller bisættes.

Indhold

  Du kan anmode om begravelse eller kremering og eventuel askespredning. Hvis den afdøde før sin bortgang har tilkendegivet et ønske, vil det blive fulgt.

  Hvis sognepræsten kan godkende anmodningen, udsteder han/hun en begravelsesattest. Den afdøde må hverken begraves eller brændes, før begravelsesattesten er skrevet.

  Kirkekontoret eller præsten afgør, om begravelsen kan ske, som du har ønsket i anmodningen. Hvis du er uenig i præstens afgørelse, kan du klage til præsten. Præsten skal enten tage klagen til følge eller sende sagen videre til skifteretten.

  Fuldmagt til bedemand

  Hvis du ønsker, at en bedemand skal sende en anmodning digitalt, skal du udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden. 

  Du finder fuldmagten til bedemanden her

  Umiddelbart efter et dødsfald skal en læge indberette dødsfaldet elektronisk, og der kan efterfølgende udstedes en dødsattest.

  Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du har tilkendegivet et ønske om det. Dette kan du gøre ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

  Du må også gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Husk, at det skal indeholde dit navn, adresse, CPR-nummer samt dato og underskrift. Sørg for at lægge blanketten sammen med dine øvrige papirer til brug for de efterladte i forbindelse med dit dødsfald.

  Askespredning når ønsket ikke er skrevet ned

  Afdøde skal selv skriftligt have erklæret, at asken skal spredes over åbent hav. Er ønsket ikke nedskrevet af afdøde selv, kan begravelsesmyndigheden dispensere fra kravet om skriftlighed, hvis det godtgøres, at askespredning utvivlsomt var afdødes ønske.

  Hvordan foregår askespredning

  Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er heller ikke tilladt at sprede aske over land.

  Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Bedemanden kan også stå for askespredning.

  Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

  Det er biskoppen, der eventuelt kan tillade, at du foretager en anden sømmelig handling med asken, når der foreligger et bestemt ønske fra afdøde. Hvis du vil klage over biskoppens afgørelse om askespredning, skal du klage til Kirkeministeriet.

  Du skal klage skriftligt inden 4 uger efter at du har fået meddelelse om afgørelsen.

  Har du ikke har adgang til MitID, kan du i stedet anvende en blanket.

  Når du har udfyldt blanketten, skal du printe og sende den til kirkekontoret i det sogn, afdøde boede i. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på Hovedbiblioteket.

  Du finder blanketten her
   

  Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den døde havde givet udtryk for andet.

  En begravelse, hvor en præst fra folkekirken medvirker, vil som regel foregå i kirken eller et begravelseskapel på kirkegården. Selv om afdøde var medlem af folkekirken, kan begravelse eller bisættelse godt afholdes et andet sted end i kirken, hvis det aftales med sognepræsten.

  Folkekirkens begravelseskapel kan også benyttes ved andre trossamfunds kirkelige begravelser. Hvis der ikke er et begravelseskapel i sognet, kan biskoppen give tilladelse til, at en præst fra et andet kristent trossamfund forestår begravelse i folkekirken.

  Der er ingen specielle krav til, hvordan en borgerlig begravelsesceremoni skal foregå. Man kan arrangere en højtidelighed i et kapel, i eget hjem eller andet.

  Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af kapel samt eventuel organist og kor.

  Sker et dødsfald i udlandet, er det de lokale myndigheder, der udfylder en dødsattest. Herefter skal du som pårørende kontakte den danske ambassade eller konsulat. Ambassaden eller konsulatet kan hjælpe med råd og vejledning i forbindelse med eventuelt hjemtransport af kiste eller urne.

  Det kan være meget dyrt at få en afdød hjem i kiste, og derfor vælger mange en ligbrænding i det pågældende land for senere at få urnen sendt til Danmark.

  Hvis du er på et ferieophold eller på et andet kortere ophold i udlandet, kan du tegne en forsikring, som omfatter hjemsendelse af kiste eller urne ved dødsfald. Når lig skal transporteres til eller fra udlandet, skal der medfølge et særligt dokument (ligpas). Ved transport fra Danmark til udlandet skal ligpas udstedes af embedslægen. Ved transport her til Danmark skal ligpasset være udstedt af afsendelsesstatens myndighed. Der stilles særlige krav til udformningen af kisten, som skal være tæt og solid.

  Ligpas kræves ikke ved transport af aske til eller fra udlandet eller transport af lig inden for Danmarks Riges grænser (ligpas kræves til Grønland, men ikke til Færøerne).

  Klik her for at læse mere om krav til ligpas

  Er der ikke pårørende eller andre nærtstående personer til afdøde, er det Frederiksberg Kommune, der skal anmelde dødsfaldet. Hvis det ikke er muligt at dække udgiften af boets midler, er det kommunen, der dækker udgiften til begravelsen. I en sådan situation vil det også være kommunen, som bestemmer, hvordan begravelsen skal foregå. Det kaldes kommunal begravelse.

  Anmodning om kommunal begravelse skal sendes til Frederiksberg Kommunes  Borgerservice: KommBegravelser@frederiksberg.dk. Henvendelsen kan kun komme fra en myndighed.

   

  Yderligere information

  Kontakt

  Begravelser

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 2515

  For borgere: Send sikker digital post til Begravelser

  For virksomheder: Send sikker digital post til Begravelser