Gå til hovedindhold

Kirkegård, gravsted og kapel

Alle kan få et gravsted eller et urnested på Frederiksberg uanset trosretning og bopæl.

Indhold

  Find information om, hvad det koster, hvilke gravstedstyper kirkegårdene kan tilbyde, og hvordan et gravsted skal vedligeholdes. Du kan desuden finde information om kommunens kapelsale, hvis du ikke ønsker en kirkelig begravelse.

  Hvis du ønsker levende musik og ledsagelse til fællessang på orgel og med 2-4 korstemmer ved handlinger i en af kapelsalene, er det muligt at leje orgelet i kapelsalen. Betaling og bestilling af organist og kor kan ske via bedemanden. Det er ligeledes muligt at benytte kapellets musikanlæg til afpilning af musik via bluetooth.

  Frederiksberg ældre Kirkegård

  Åben fra klokken 7 til 21.

  Uden for åbningstiden er kirkegården overvåget og portene i indgangspartierne er låst.

  Søndermark Kirkegård og Solbjerg Parkkirkegård

  Kirkegårdene er altid åbne.

  Urnehallerne på Frederiksberg ældre Kirkegård og Søndermark Kirkegård

  Januar: klokken 8-16
  Februar: klokken 8-16
  Marts: klokken 8-17
  April: klokken 8-18
  Maj: klokken 8-19
  Juni: klokken 8-20
  Juli: klokken 8-20
  August: klokken 8-19
  September: klokken 8-18
  Oktober: klokken 8-17
  November: klokken 8-16
  December: klokken 8-16

  Alle kan købe gravsted, urneniche eller plads i fællesgrav på Frederiksberg uanset trosretning eller bopæl. Hvis du eller afdøde ikke er bosiddende i Frederiksberg Kommune er prisen dog højere. Du skal kontakte kommunen, hvis du vil udvælge gravsted.

  For tidsbestilling til begravelse, bisættelse eller urnenedsættelse skal du kontakte Borgerservice.

  Frederiksberg ældre Kirkegård, Frederiksberg Allé 65

  På Frederiksberg ældre Kirkegård er der mulighed for at erhverve gravsteder til kister og urner, urnegravsteder i fælles beplantning samt urneplads i urnehallen.

  Frederiksberg ældre Kirkegård blev anlagt i 1734, hvor den ottekantede centralkirke i nederlandsk protestantisk stil også blev opført. Størrelsen af kirkegården er i årene fra 1734 til og med 1928 udvidet til den nuværende størrelse.

  Søndermark Kirkegård, Roskildevej 59

  På Søndermark Kirkegård er der mulighed for at erhverve gravsteder til kister og urner, urnegrave i fælles græsanlæg samt mulighed for urner i urne-nicher i en pergola, hvor nichen er dækket af en marmorplade, eller i kirkegårdens urnehal, hvor der kan placeres en eller flere urner på pladser af forskellige størrelser.

  Derudover er det muligt at erhverve en plads i vores askefællesgrav Birkelunden.

  Søndermark Kirkegård er den yngste af de 3 frederiksbergske kirkegårde og anlagt i 1929 på et tidligere gartneriområde. 2 forhenværende mindre tjenesteboliger flankerer kirkegårdens indkørsel – disse boliger er i dag privatejede. Kirkegården er præget af den monumentale krematoriebygning, som ligger for enden af en allé med kastanjetræer. Krematoriebygningen er tegnet af arkitekterne Edvard Thomsen og Frits Schlegel. Indgangspartiet med englen er udført af billedhuggeren E. Utzon-Frank.

  Solbjerg Parkkirkegård, Roskildevej 54

  På grund af ændringer i begravelsesvaner fra kistebegravelser til urnenedsættelser, som ikke er så pladskrævende, er det besluttet at nedlægge en del af kirkegården successivt fra 2020, hvorefter arealet overgår til park. Den resterende del af Solbjerg Parkkirkegård opretholdes som aktiv kirkegård.

  I forbindelse med at dele af kirkegården overgår til park er der udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården. Udviklingsplanen, der blev vedtaget politisk, den 30. oktober 2023, kan ses under yderligere information nedenfor.

  På Solbjerg Parkkirkegård er det muligt at købe gravsteder til kister og urner samt urnegravsteder i fælles græsanlæg. Der er desuden mulighed for at købe en plads i vores kistefællesgrav, som ikke kan forlænges efter udløb.

  Bemærk, at der ikke er urnenicher på Solbjerg Parkkirkegård.

  Solbjerg Parkkirkegård er anlagt i 1865. Kirkegården hed oprindelig Frederiksberg Sogns Assistens Kirkegård, men i daglig tale kaldt Fasankirkegården. I 1926 besluttede kirkegårdsudvalget at kalde kirkegården Solbjerg Kirkegård. Dette navn blev i 1998 ændret til kirkegårdens nuværende navn, Solbjerg Parkkirkegård.

  Du kan købe et familiegravsted i flere størrelser. Et kistegravsted er på mindst 3 kvadratmeter til én kiste, og et urnegravsted er på mindst 0,5 kvadratmeter til 2 urner.

  Et kistegravsted har du i mindst 20 år og det kan forlænges i op til 40 år. Et urnegravsted eller en urneniche har du i mindst 10 år og kan forlænges i op til 40 år. Hvis du skal have et gravsted i mere end 20 år, skal du forudbetale for gravstedets renholdelse for hele perioden.

  Når du køber et familiegravsted eller en urneniche, overgår brugsretten til dine arvinger ved din død. Hvis gravstedet bliver betalt af et dødsbo, er det en god idé at indsætte dødsboet som erhverver af gravstedet eller urnenichen.

  Kirkegårdene på Frederiksberg har kun én askefællesgrav, nemlig Birkelunden på Søndermark Kirkegård. I askefællesgraven får du én plads til én aske, som nedsættes sammen med andre asker i hold. Det er derfor ikke muligt senere at nedsætte en ægtefælles aske samme sted i askefællesgraven.

  Askerne i askefællesgraven er i let forgængelige urner og står tæt. Kirkegårdene flytter derfor ikke aske fra askefællesgraven, da det vil forstyrre gravfreden, som er 10 år fra nedsættelsen.

  Inden urnen bliver nedsat i Birkelunden, skal den nærmeste pårørende underskrive en Birkelundserklæring (vilkårserklæring). Erklæringen kan hentes i linksamlingen nedenfor. Da askerne nedsættes i hold, kan der gå op til 4 uger fra Frederiksberg Kommunes modtagelse af erklæringen, inden asken bliver sat ned.

  Nedsættelsen af asken kan ikke overværes af pårørende. Når urnen er nedsat i Birkelunden, bliver der sendt en orientering om dette til den nærmeste pårørende (underskriver af Birkelundserklæringen).

  Det er ikke tilladt at lægge blomster med mere på græsset i henhold til ordensreglerne for Birkelunden. Såfremt der ligger blomster med mere på græsset, vil det bliver flyttet til kransepladsen ved Birkelunden.

  På Solbjerg Parkkirkegård er der anlagt fællesgrave til kister. Du køber én plads til én kiste i kistefællesgraven, og der kan ikke nedsættes urner. Det er ikke muligt at reservere en plads ved siden af til senere nedsættelse af en ægtefælle.

  Pladsen har du i 20 år (10 år for et barn), og pladsen kan ikke forlænges.

  Bestemmelser for kistefællesgrav:

  • Pladsen udvælges af Frederiksberg Kommune
  • Gravstedet anlægges med græs, som ikke må fjernes
  • Du må ikke markere adskillelsen mellem de enkelte pladser
  • Du må ikke plante på pladsen, heller ikke årstidens blomster
  • Du må kun lægge løse buketter (ikke af plastik), som ikke sættes i bægre eller lignende, men der må efter anvisning fra kirkegården nedgraves én granitvase, hvis overflade flugter græsset
  • Gravstedet må ikke pyntes med gran
  • Mospuder, kranse eller andre juledekorationer kan du anbringe på gravstedet i december og januar måned
  • På gravstedet må du anbringe en liggesten af finthugget granit, som maksimalt må have målene 50 x 50 centimeter, som kun må have indhuggede bogstaver og tal. En betingelse for at anbringe liggestenen er, at nummeret på gravstedet skal indhugges nederst i venstre hjørne med skrifttype Helvetica størrelse 20 millimeter. Liggestenen skal du anbringe efter anvisning fra kirkegården, så overfladen flugter med græsset
  • Du må ikke anbringe figurer og lignende på stenen
  • Pladsen kan alene benyttes til én kistebegravelse. Der kan dog inden for de første 10 år af kistebegravelsens fredningstid nedsættes én urne, hvis afdøde er nært beslægtet med afdøde i kistegraven. Ved nedsættelse af en urne opkræves en takst svarende til en nedsættelse i askefællesgraven ”Birkelunden”
  • Når fredningstiden udløber, tilfalder alt hvad der findes på pladsen Frederiksberg Kommune, hvorefter de efterladte ingen dispositionsret har over pladsen

  Inden nedsættelse i kistefællesgraven skal den nærmeste pårørende underskrive en erklæring om kistefællesgrav.

  De Frederiksbergske Kirkegårde kan tilbyde urnegrave i fælles græsanlæg på Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård.

  Du kan vælge mellem et familiegravsted på 1 kvadratmeter til 4 urner eller 0,5 kvadratmeter til 2 urner. Hvert gravsted er uden indhegning i en fælles græsplæne. På gravstedet kan du nedgrave en granitvase til løse buketter. Et gravsted på 1 kvadratmeter kan desuden markeres med en nedsænket gravsten.

  Bestemmelser for urnegrave i fælles græsanlæg:

  • Gravstedet er anlagt med græs, som ikke må fjernes
  • Du skal forudbetale græsrenholdelse for den tid, du har gravstedet
  • Du må ikke markere adskillelsen mellem de enkelte gravsteder
  • Du må ikke plante på gravstedet, heller ikke årstidens blomster
  • Du må kun lægge løse buketter (ikke af plastik), som ikke sættes i bægre eller lignende, men du må efter anvisning fra kirkegården nedgrave en granitvase, hvis overflade flugter med græsset
  • Gravstedet må ikke pyntes med gran
  • Mospuder, kranse eller andre juledekorationer kan du anbringe på gravstedet i december og januar
  • På et gravsted af 1 kvadratmeter må du anbringe en liggesten af finthugget granit i målene 50 x 30 centimeter, som kun må have indhuggede bogstaver. En betingelse for at anbringe liggestenen er, at nummeret på gravstedet skal være indhugget nederst i venstre hjørne med skrifttype Helvetica størrelse 20 millimeter. Figurer og lignende må du ikke anbringe på stenen. Gravstenen skal du anbringe efter anvisning fra kirkegården, så overfladen flugter med græsset
  • På et gravsted af 0,5 kvadratmeter må du ikke anbringe gravsten, liggesten, figurer og lignende

  Nærmeste pårørende skal underskrive en erklæring om urnegrav i fælles græsanlæg.

  Frederiksberg Kommune kan tilbyde urnegrave i fælles beplantning på Frederiksberg ældre Kirkegård.

  Gravstederne ligger i et anlæg bestående af buske, trædebregner og ølandsbrud og er uden adskillelse. Hvert gravsted er på 1,5 kvadratmeter til 6 urner og kan markeres med en gravsten. Et bed på hvert gravsted kan pyntes med blomster og gran efter eget valg.

  Bestemmelser for urnegrave i fælles beplantning:

  • Gravstedets anlæg med buske, trædebregner og ølandsbrud må du ikke fjerne eller yderligere beplantes
  • Du kan sættes årstidens blomster og buketter i bedet foran gravstenen
  • Du kan pynte med gran i bedet foran gravstenen
  • Du kan anbringe én gravsten efter anvisning fra kirkegården. På gravsteder i bagerste række må gravstenen højst måle 75 centimeter højde x 60 centimeter bredde. På gravsteder i forreste række må du anbringe én natursten, som højst måler 40 centimeter højde x 60 centimeter bredde. Der må ikke anbringes liggesten
  • Du skal forudbetale for renholdelse, vanding, samt vedligeholdelse af beplantningen for den periode du har købt gravstedet

  Nærmeste pårørende skal underskrive en erklæring om urnegrav i fælles græsanlæg på Frederiksberg Ældre Kirkegård.

  På Frederiksberg ældre Kirkegård er der mulighed for at sætte en urne i en niche i urnehallen.

  På Søndermark Kirkegård er der mulighed for at sætte en urne i en niche i urnehallen eller i pergolaen, hvor nichen er dækket af en marmorplade.

  Urnehaller:

  • Enkelt plads: kan rumme 1 almindelig urne
  • Dobbeltplads: kan rumme 1 almindelig dobbelturne
  • Stor plads: kan rumme 3 almindelige enkelt urner eller 2 almindelige dobbelt-urner

  Urnerne skal være forsynet med inskription til identifikation.
  Urnerne skal være af brændt ler, sten, bronze eller andet holdbart materiale.

  Pergola:

  • Enkelt plads: kan rumme 1 almindelig urne
  • Dobbeltplads: kan rumme 1 almindelig dobbelt-urne

  Der skal betales for obligatorisk inskription.
  Tillæg for pyntning af blomsterkasse efter aftale.

  Urnerne skal være af brændt ler, sten, bronze eller andet holdbart materiale.

  Et gravsted skal vedligeholdes. Hvis du har valgt et individuelt gravsted uden obligatorisk vedligeholdelse, kan du selv foretage vedligeholdelsen. Mange vælger at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse.

  Du kan indgå aftale om flerårig vedligeholdelse i minimum 5 år og maximalt til brugsrettens udløb. En flerårig aftale indbetales samlet forud. Du kan alternativt aftale vedligeholdelse med betaling én gang årligt. Hvis du har valgt et gravsted med kirkegårdens obligatoriske overtagelse af vedligeholdelsen, skal du betale et engangsbeløb, som dækker vedligeholdelsen i hele brugsretsperioden. Ved forlængelse af gravstedet, skal du betale et engangsbeløb for den nye brugsretsperiode.

  Kirkegårdens vedligeholdelse af et gravsted kan omfatte:

  • Renholdelse
  • Vanding
  • Blomsterpyntning efter årstiderne og buketter til mindedage
  • Granpyntning (udlægges i perioden 1. november til 15. december)
  • Pyntning i urnehaller
  • Vedligeholdelse af beplantning (kun ved flerårige aftaler)

  Du kan nederst på siden hente en beskrivelse af, hvad de forskellige ydelser omfatter.

  Kontakt Vej, Park og Miljø - Byliv og Drift for mere information om tilkøb af gravstedsydelser og vedligeholdelse af gravsteder.

  Der kan være mange årsager til at fravælge den kirkelige handling ved en begravelse eller bisættelse. Derfor er det muligt at benytte Frederiksberg Kommunes kapelsale. De er i øvrigt tilgængelige for alle trosretninger.

  Søndermark kapels lille sal

  Søndermark Krematoriums Lille Sal har 58 siddepladser, orgel, musikanlæg og teleslynge. Du kan desuden bede om, at kapellet er uden religiøse symboler.

  Søndermark kapels store sal

  Søndermark Krematoriums Store Sal er med 182 siddepladser velegnet til højtideligheder med mange deltagere. Der er venterum med faneplads. Stort orgel. Salen er udsmykket af E. Utzon-Frank.

  Takster

  Lille sal: 1.025 kr. 
  Store sal: 1.844 kr.

  Booking af kapellet

  Hvis du ønsker at booke kapellet skal du kontakte Borgerservice.

  Det er ikke muligt at booke organist og kor til højtideligheder via Frederiksberg Kommune, men der er mulighed for at benytte musikanlægget eller leje af orgel til brug med egen organist.

  Adresse

  Søndermark Kirkegård
  Roskildevej 59

  Frederiksberg Kommune er underlagt databeskyttelsesforordningen.

  I forbindelse med gravsteder indsamles og behandles de oplysninger, som er nødvendige af hensyn til administration af gravstedet. De typiske personoplysninger, der benyttes til administration er cpr.nr., navn, adresse, e-mail og telefonnr. Oplysninger videregives kun til andre afdelinger eller myndigheder i det omfang der et relevant for administrationen af gravstedet.

  Ved nedlæggelse af gravstedet bliver alle oplysninger om gravstedet arkiveret med henblik på fremtidig historik og mulighed for slægtsforskning.

  Ved køb af nyt gravsted eller oprettelse af nye kontaktpersoner på et eksisterende gravsted skal der underskrives en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger.