Gå til hovedindhold

Takster på Frederiksberg Kommunes kirkegårde

På denne side kan du læse om taksterne for kirkegårdene i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Takstregulativ jævnfør vedtægt for Frederiksberg Kommunes kirkegårde (uddrag af takster).
  Der tages forbehold for øreafrundinger.


  Familiegravsted, erhvervelse af brugsret.

   

  Kr.

  Kistegravsted pr. 3 m² i 20 år:

   

  Frederiksberg ældre Kirkegård

  7.718

  Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård

  3.872

  Urnegravsted pr. 1 m² i 10 år på alle 3 kirkegårde

  1.430


  Brugsretten kan forlænges/fornyes i hele år ved forholdsmæssig betaling af taksten.

  Ved salg af gravsteder til andre end kommunens borgere er taksten den dobbelte. Undtaget er borgere, der kun i kort tid har boet uden for Frederiksberg Kommune. Dette følger den til enhver tid gældende skattelov eller andre bestemmelser om skæringsregler for skattepligt til skattekommunen.
  De dobbelte takster gælder ikke ved forlængelse/fornyelse af brugsretten.

  Endvidere betales for obligatorisk hæk/beplantning/anlæg og/eller vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser for det enkelte gravsted.


  Fællesgravsted, erhvervelse af plads.

   

  Kr.

  Kistefællesgrav:

   

  Afdøde var fyldt 12 år; erhvervelse i 20 år (excl. gravning)

  9.753

  Afdøde var under 12 år; erhvervelse i 10 år (excl. gravning)

  4.873

  Askefællesgrav, ”Birkelunden”; erhvervelse i 10 år (excl. gravning)

  2.066

     


  Ved salg af plads til andre end kommunens borgere er taksten den dobbelte. Undtaget er borgere, der kun i kort tid har boet uden for Frederiksberg Kommune. Dette følger den til enhver tid gældende skattelov eller andre bestemmelser om skæringsregler for skattepligt til skattekommunen.

   

  URNENICHE (urneplads) i kolumbarium, erhvervelse af brugsret.

  Frederiksberg ældre Kirkegård

  URNEHAL 1:

  Åbne nicher med obligatorisk pyntning af glaserede blomsterskåle.

  Kr.

  Dobbeltplads, brugsret med pyntning af blomsterskål, 10 år

  (Brugsret i 10 år kr. 5.975 + pyntning af blomsterskål i 10 år *) kr. 15.918.)

  21.893*

  Dobbeltplads på øverste række, brugsret med pyntning af blomsterskål, 10 år

  (Brugsret i 10 år kr. 4.425 + pyntning af blomsterskål i 10 år *) kr. 15.918.)

  20.343*

  Stor plads, brugsret med pyntning af blomsterskål, 10 år

  (Brugsret i 10 år kr. 7.076 + pyntning af blomsterskål i 10 år *) kr. 19.856.)

  26.932*

  *) Beløb inkl. moms.

   

   

  Søndermark Kirkegård


  PERGOLA A - C:

  Lukkede nicher med marmorplade og bronzeblomsterkasser. Pyntning efter aftale.

  Kr.

  Enkeltplads, brugsret uden pyntning af blomsterkasse, 10 år

  Pris for obligatorisk inskription på marmorplade oplyses ved forespørgsel.

  1.549

  Tillæg for pyntning af blomsterkasse i 10 år efter aftale

  6.049*

  Dobbeltplads, brugsret uden pyntning af blomsterkasse, 10 år

  Pris for obligatorisk inskription på marmorplade oplyses ved forespørgsel.

  2.677*

  Tillæg for pyntning af blomsterkasse i 10 år efter aftale

  9.863*

  *) Beløb inkl. moms.

   

  URNEHAL F:

  Åbne nicher med glaserede blomsterskåle. Pyntning efter aftale.

  Kr.

  Enkeltplads:

   

  Brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år

  2.521

  Sideniche på øverste række, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år

  2.035

  Frontniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år

  3.037

  Tillæg for pyntning af blomsterskål i 10 år efter aftale

  9.863*

  Dobbeltplads:

   

  Brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år

  5.093

  Sideniche på øverste række, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år

  4.102

  Tillæg for pyntning af blomsterskål i 10 år efter aftale

  15.911*

  Stor plads:

   

  Frontniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år

  7.076

  Bagniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år

  6.930

  Tillæg for pyntning af blomsterskål i 10 år efter aftale

  19.857*

  *) Beløb inkl. moms.

   


  Enkeltplads kan rumme 1 almindelig enkelturne.
  Dobbeltplads kan rumme 1 almindelig dobbelturne.
  Stor plads kan rumme 3 almindelige enkelturner eller 2 almindelige dobbelturner.

  Brugsretten kan forlænges/fornyes i hele år ved forholdsmæssig betaling af taksten.

  Ved salg af urneniche til andre end kommunens borgere er brugsretstaksten den dobbelte. Undtaget er borgere, der kun i kort tid har boet uden for Frederiksberg Kommune. Dette følger den til enhver tid gældende skattelov eller andre bestemmelser om skæringsregler for skattepligt til skattekommunen.
  De dobbelte takster gælder ikke ved forlængelse/fornyelse af brugsretten.

  Urner til anbringelse i åbne nicher skal være forsynet med en inskription til identifikation.

  Mindstemål for enkeltplads er: Højde 29 cm., bredde og dybde 18 cm. Hvis en urnes tilsvarende mål overstiger de nævnte mål, skal det undersøges om urnen kan være på den udvalgte plads.
   


  Gravning af grave med mere

  Kistegrave i familiegravsteder med fornyelsesret

  kr.

  gravning i almindelig dybde

  6.366

  gravning i almindelig dybde (lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage)

  8.088

  gravning i almindelig dybde til barn under 12 år

  2.213

  gravning i almindelig dybde til barn under 12 år (lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage)

  3.705

  gravning i dobbelt dybde til voksen eller barn

  7.535

  Gravning i dobbelt dybde gælder kun i gravsteder erhvervet før 1. maj 1980.

   
     

  Kistefællesgrav uden fornyelsesret

   

  gravning i almindelig dybde

  6.366

  gravning i almindelig dybde (lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage)

  8.088

  gravning i almindelig dybde til barn under 12 år

  2.213

  For hver cm. hvormed en kistes højde overstiger 75 cm. opkræves ekstra

  30

     

  Urnenedsættelse incl. gravning:

   

  Familiegravsteder

  887

  Askefællesgraven

  731

     

  Opgravning af urne fra gravsted:

  1.446

  Ved opgravning opkræves der ekstra pr. påbegyndt ½ time ud over 2 timer

  361,50

  Urne (standardurne til benyttelse ved urneflytning)

  452*

  NB: Urner kan ikke flyttes fra askefællesgraven før gravfreden (10 år) er udløbet

   
     

   

   

  Diverse

   

  kr.

  Opbevaring af urner ud over 3 måneder: pr. måned

  115

  Omhældningsgebyr (urner)

  314

  Kranseordning: Udlægning af blomster efter højtid i Frederiksberg Kirke (man-fre)

  723

  Modtagelse af kiste til jordfæstelse inkl. kransepålægning på gravsted er obligatorisk når en af kirkegårdens kapelsale ikke benyttes

  446

  Kransetransport fra krematoriet til Solbjerg Parkkirkegård m/pålægning

  450

  Ekspeditionsgebyr for overdragelse af brugsret til et familiegravsted/urneplads

  401

  Ekspeditionsgebyr for flytning af en kiste eller en urne/aske

  401

   

  Ved modtagelse med kapelbetjent eller jordfæstelse af kister uden for tidspunkter fastsat i Tidsregulativet, må der påregnes betaling for overarbejde.

   

   Søndermarkens krematorium og kapelsale

  kr.

  Modtagelsesrum med reservation af tidspunkt for modtagelsen og med udsmykning med kandelabre og grønne træer. Jordpåkastelse må ikke finde sted i modtagelsesrummet og kisteafleveringens varighed må ikke overstige 5 minutter. 

  493*

  Kisteopbevaring: (Inkl. frostrum på Søndermark Krematorium)

   

  Søndermark Krematorium, uden højtidelighed i kapelsal, første påbegyndte uge

  550

  Efter første uge, uden højtidelighed i kapelsal, pr. påbegyndt døgn

  63

  Frederiksberg ældre Kirkegårds kapel uden køl forudsætter at afdøde enten skal nedsættes på en af vore kirkegårde efter højtidelighed i Frederiksberg Kirke eller skal begraves i kiste på kirkegården.

  298

  NB.: Opbevaring udover 8. dagen efter dødens indtræden kan kun ske på Søndermark Krematorium.

   

  *) Beløb inkl. moms.

   

   
  Kapelsale

  Modtagelse eller kisteåbning, pr. tid (kisteåbning kan ske senest på 8. dagen fra dødsdato)

  764

  Højtidelighed, lille sal, pr. tid

  1.025

  Højtidelighed, store sal, pr. tid

  1.844

  Én tid kan højst vare 35 minutter (salen er forladt af pårørende).

   

  Leje af orgel med egen organist

  205

   

  Kisteopbevaring, klokkeringning, side- og loftsbelysning samt kranseordning i kapelsal og på Søndermark Kirkegård er inklusiv. 

  Kapelsalene er udsmykket med levende lys og grønne planter.
  Hvis der ikke ønskes udsmykning skal dette meddeles ved bestilling (der vil ikke blive reduceres ikke i prisen).

  Tæppe over katafalk eller kiste er uden særskilt betaling ved benyttelse af kapelsalen.

  Afspilning af musik i kapelsalene.

  Det er ikke længere muligt at bestille organist og kor via Frederiksberg Kommune.

  Hvis du ønsker levende musik og ledsagelse til fællessang på orgel og med 2-4 korstemmer ved handlinger i en af kapelsalene, er det muligt at leje orgelet i kapelsalen. Betaling og bestilling af organist og kor kan ske via bedemanden.

  Det er ligeledes muligt at benytte kapellets musikanlæg til afpilning af musik via bluetooth.

   

  Ligbrænding 

   

  kr.

  Afdøde var ved sin død mindst 15 år og bosiddende i Frederiksberg Kommune

  2.480

  Afdøde var ved sin død mindst 15 år og bosiddende uden for Frederiksberg Kommune

  2.700

  Afdøde var ved sin død under 15 år og bosiddende i Frederiksberg Kommune

  1.672

  Afdøde var ved sin død under 15 år og bosiddende uden for Frederiksberg Kommune

  1.959

  Aborter (dødfødt før 22. svangerskabsuge)

  375

  Hvis du ønsker hjælp til løbende vedligeholdelse kan du indgå aftale herom ved at kontakte Vej, Park og Miljø - Byliv og Drift.

  Du har mulighed for at oprette en aftale med årlige opkrævning omkring en eller flere gartneriske ydelser.

  Du kan også vælge at indgår en legataftale, hvor der betales forud for minimum 5 år. En legataftale er for den grundlæggende renholdelse men kan herudover også indeholde årstidens blomster og granpyntning.

  Alle priser vedrørende gartneriske ydelser er inklusive moms.
   

  Renholdelse og vanding af gravsted pr. år

  Renholdelse

  Vanding

  Bed

  Vanding

  hele gravsted

  0,5

  458,50

  212,00

  265,00

  1,0

  495,00

  232,00

  290,00

  1,5

  531,50

  252,00

  315,00

  2,0

  568,00

  272,00

  340,00

  2,5

  604,50

  292,00

  365,00

  3,0

  669,00

  280,00

  350,00

  3,5

  780,50

  298,00

  372,50

  4,0

  892,00

  316,00

  395,00

  4,5

  1.003,50

  334,00

  417,50

  5,0

  1.115,00

  352,00

  440,00

  5,5

  1.226,50

  370,00

  462,50

  6,0

  1.338,00

  388,00

  485,00

  6,5

  1.449,50

  406,00

  507,50

  7,0

  1.561,00

  424,00

  530,00

  7,5

  1.672,50

  442,00

  552,50

  8,0

  1.784,00

  460,00

  575,00

  8,5

  1.895,50

  478,00

  597,50

  9,0

  2.007,00

  496,00

  620,00

  9,5

  2.118,50

  514,00

  642,50

  10,0

  2.230,00

  532,00

  665,00

  10,5

  2.341,50

  550,00

  687,50

  11,0

  2.453,00

  568,00

  710,00

  11,5

  2.564,50

  586,00

  732,50

  12,0

  2.676,00

  604,00

  755,00

  12,5

  2.787,50

  622,00

  777,50

  13,0

  2.899,00

  640,00

  800,00

  13,5

  3.010,50

  658,00

  822,50

  14,0

  3.122,00

  676,00

  845,00

  14,5

  3.233,50

  694,00

  867,50

  15,0

  3.345,00

  712,00

  890,00

  15,5

  3.456,50

  730,00

  912,50

  16,0

  3.568,00

  748,00

  935,00

  16,5

  3.679,50

  766,00

  957,50

  17,0

  3.791,00

  784,00

  980,00

  17,5

  3.902,50

  802,00

  1.002,50

  18,0

  4.014,00

  820,00

  1.025,00

         

   

  Renholdelsen omfatter:

  • Hvis gravstedet har været dækket med gran fjernes denne.
  • I perioden april – oktober foretages tilsyn ca. hver 3.-4. uge hvor gravstedet luges og rives over. Derudover foretages ugentligt tilsyn for visne buketter.
  • I perioden november – marts foretages månedligt tilsyn for visne buketter.
  • Hækklipning.
  • Beskæring efter anmodning.
  • Pålægning af perlesten, hvis det er tiltrængt. Derimod er pålægning af jord eller gødning ikke iberegnet betalingen.

  Vanding af gravstedet foretages ikke dagligt, men i tørre perioder så ofte, det skønnes nødvendigt.
   

  Granpyntning af gravsted

  Gran alm.

  Gran alm. overalt

  Gran ekstra

  Gran ekstra overalt

  0,5

  -

  293,00

  -

  585,50

  1,0

  -

  380,00

  -

  760,00

  1,5

  390,00

  467,00

  777,00

  934,50

  2,0

  439,00

  554,00

  874,00

  1.109,00

  2,5

  488,00

  641,00

  971,00

  1.283,50

  3,0

  522,00

  669,00

  1.053,00

  1.344,00

  3,5

  609,00

  780,50

  1.228,50

  1.568,00

  4,0

  696,00

  892,00

  1.404,00

  1.792,00

  4,5

  783,00

  1.003,50

  1.579,50

  2.016,00

  5,0

  870,00

  1.115,00

  1.755,00

  2.240,00

  5,5

  957,00

  1.226,50

  1.930,50

  2.464,00

  6,0

  1.044,00

  1.338,00

  2.106,00

  2.688,00

  6,5

  1.131,00

  1.449,50

  2.281,50

  2.912,00

  7,0

  1.218,00

  1.561,00

  2.457,00

  3.136,00

  7,5

  1.305,00

  1.672,50

  2.632,50

  3.360,00

  8,0

  1.392,00

  1.784,00

  2.808,00

  3.584,00

  8,5

  1.479,00

  1.895,50

  2.983,50

  3.808,00

  9,0

  1.566,00

  2.007,00

  3.159,00

  4.032,00

  9,5

  1.653,00

  2.118,50

  3.334,50

  4.256,00

  10,0

  1.740,00

  2.230,00

  3.510,00

  4.480,00

  10,5

  1.827,00

  2.341,50

  3.685,50

  4.704,00

  11,0

  1.914,00

  2.453,00

  3.861,00

  4.928,00

  11,5

  2.001,00

  2.564,50

  4.036,50

  5.152,00

  12,0

  2.088,00

  2.676,00

  4.212,00

  5.376,00

  12,5

  2.175,00

  2.787,50

  4.387,50

  5.600,00

  13,0

  2.262,00

  2.899,00

  4.563,00

  5.824,00

  13,5

  2.349,00

  3.010,50

  4.738,50

  6.048,00

  14,0

  2.436,00

  3.122,00

  4.914,00

  6.272,00

  14,5

  2.523,00

  3.233,50

  5.089,50

  6.496,00

  15,0

  2.610,00

  3.345,00

  5.265,00

  6.720,00

  15,5

  2.697,00

  3.456,50

  5.440,50

  6.944,00

  16,0

  2.784,00

  3.568,00

  5.616,00

  7.168,00

  16,5

  2.871,00

  3.679,50

  5.791,50

  7.392,00

  17,0

  2.958,00

  3.791,00

  5.967,00

  7.616,00

  17,5

  3.045,00

  3.902,50

  6.142,50

  7.840,00

  18,0

  3.132,00

  4.014,00

  6.318,00

  8.064,00

           

  Granpyntning:

  • Gran almindelig: Pålægning af borter af udklippet nordmandsgran samt roset/opsats, hvor 2/3 af gravstedet dækkes
  • Gran almindelig overalt: Pålægning af af borter af udklippet nordmandsgran samt roset/opsats, hvor hele gravstedet dækkes
  • Gran ekstra: Pålægning af borter af udklippet nordmandsgran suppleret med nobilis samt roset/opsats, hvor 2/3 af gravstedet dækkes
  • Gran ekstra overalt: Pålægning af borter af udklippet nordmandsgran suppleret med nobilis samt roset/opsats, hvor hele gravstedet dækkes.

  På gravsteder under 1½ meter pålægges/-sættes roset/opsats.

  Gran udlægges i perioden 1. november - 15. december.

  Du har mulighed for at bestille årstiden blomster samt 

  • Til påske: Påskeliljer i potte udsættes inden helligdagene.
  • April-maj: Stedmoder og andre forårsblomster.
  • Juni-august: Frøbegonier, knoldbegonier, pelargonier, ageratum, lobelier og andre sommerblomster.
  • September-oktober: Lyng og eventuelt nedlægning af hyacint-, tulipan- krokus- og andre blomsterløg.
  • Jul: Udsætning af juletulipaner umiddelbart før juleaften.

  Årstidens blomster

  Type

  Pris pr. stk.

  Forårsblomster

  22

  Sommerblomster

  28

  Knoldbegonie

  Pelargonier

  Margueritter

  111

  Juletulipaner

  28

  Hyacinter

  58

  Påskeliljeløg

  Tulipanløg

  Andre småløg

  20

  Påskeliljer i potte

  Erica i potte

  138

  Minipåskeliljer i potte

  111

     

  3 m² kistegrav erhvervet for 20 år

  Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård

  Indenbys

  Udenbys

  Brugsret 3.872,00 7.744,00
  Thujahæk, jordarbejde og perlesten 6.587,00 6.587,00
  Gravning og nedsættelse (kiste) 6.366,00* 6.366,00*
  I alt 16.825,00 20.697,00

  *) 8.088 kr. ved jordfæstelse på lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage

   

  6 m² kistegrav erhvervet for 20 år

  Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård

  Indenbys

  Udenbys

  Brugsret 7.744,00 15.488,00
  Thujahæk, jordarbejde og perlesten 9.203,00 9.203,00
  Gravning og nedsættelse (kiste) 6.366,00* 6.366,00*
  I alt 23.313,00 31.057,00

  *) 8.088 kr. ved jordfæstelse på lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage

   

  3 m² kistegrav erhvervet for 20 år

  Frederiksberg ældre Kirkegård

  Indenbys

  Udenbys

  Brugsret 7.718,00 15.436,00
  Takshæk, jordarbejde og perlesten 7.612,00 7.612,00
  Gravning og nedsættelse (kiste) 6.366,00* 6.366,00*
  I alt 21.696,00 29.414,00

  *) 8.088 kr. ved jordfæstelse på lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage


  Der tages forbehold for udsolgte gravstedsstørrelser og øreafrunding.

  Urnegrave i fælles græsanlæg

  Græsrenholdelse forudbetales for den tid gravstedet erhverves. 
  Den dobbelte brugsretstakst ved udenbys gælder ikke ved efterfølgende forlængelse af brugsretten.
  Prisen for urnenedsættelse gælder 1 urne i indeværende år.

  1 m² urnegrav erhvervet for 10 år*

  Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård.

  Indenbys

  Udenbys

  Brugsret

  1.430,00

  2.860,00

  Fælles græsanlæg

  1.477,00

  1.477,00

  Renholdelse

  10.395,00

  10.395,00

  Urnenedsættelse

  887,00

  887,00

  I alt

  14.189,00

  15.619,00

  *) Der er plads til 4 urner

   

  ½ m² urnegrav erhvervet for 10 år*

  Indenbys

  Udenbys

  Solbjerg Parkkirkegård

     
  Brugsret 715,00 1.430,00
  Fælles græsanlæg 738,50 738,50
  Renholdelse 4.814,25 4.814,25
  Urnenedsættelse 887,00 887,00
  I alt 7.154,75 7.869,75
       

  Søndermark Kirkegård inkl. 
  granitvase med gravnummer

  Indenbys

  Udenbys

  Brugsret 715,00 1.430,00
  Fælles græsanlæg 738,50 738,50
  Renholdelse 4.814,25 4.814,25
  Urnenedsættelse 887,00 887,00
  Granitvase med gravnummer 927,00 927,00
  I alt 8.081,75 8.796,75

  *) Der er plads til 2 urner


  Urnegrave i fælles beplantning.

  Renholdelse, vanding og vedligeholdelse forudbetales for den tid gravstedet erhverves.
  Den dobbelte brugsretstakst ved udenbys gælder ikke ved efterfølgende forlængelse af brugsretten.
  Prisen for urnenedsættelse gælder 1 urne i indeværende år.

  1½ m² urnegrav erhvervet for 10 år*

  Frederiksberg ældre Kirkegård.

  Indenbys

  Udenbys

  Brugsret

  2.145,00

  4.290,00

  Fælles beplantning

  4.976,00

  4.976,00

  Ren- og vedligeholdelse

  12.127,50

  12.127,50

  Urnenedsættelse

  887,00

  887,00

  I alt

  20.135,50

  22.280,50

  *) Der er plads til 6 urner

  Askefællesgrav, "Birkelunden", Søndermark Kirkegård.

  Afdøde var frederiksberger

  Afdøde var ikke frederiksberger

  Erhvervelse af plads

  2.066,00

  4.132,00

  Urnenedsættelse

  731,00

  731,00

  I alt uden ligbrænding

  2.797,00

  4.863,00

  Ligbrænding

  2.480,00

  2.700,00

  I alt

  5.277,00

  7.563,00

  Nedsættelse af asken kan ikke overværes af pårørende.

   

  Kistefællesgrav, Solbjerg Parkkirkegård.

  Priser vedrørende afdøde, som var fyldt 12 år.

  Afdøde var frederiksberger

  Afdøde var ikke frederiksberger

  Erhvervelse af plads 20 år

  9.753,00

  19.506,00

  Gravning

  6.366,00*

  6.366,00*

  Kisteeskorte, kranseordning

  446,00

  446,00

  I alt

  16.565,00

  26.318,00

  *) 8.088 kr. ved jordfæstelse på lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage.

   

  Kistefællesgrav, Solbjerg Parkkirkegård.

  Priser vedrørende afdøde, som var under 12 år.

  Afdøde var frederiksberger

  Afdøde var ikke frederiksberger

  Erhvervelse af plads 10 år

  4.874,00

  9.748,00

  Gravning

  2.213,00*

  2.213,00*

  Kisteeskorte, kranseordning

  446,00

  446,00

  I alt

  7.533,00

  12.407,00

  *) 3.705 kr. ved jordfæstelse på lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage.

  Bemærk, at kistefællesgrave ikke kan forlænges

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø