Gå til hovedindhold

Digital håndbog til affaldsansvarlige og viceværter

De vigtigste informationer til dig som er affaldsansvarlig, vicevært, ejendomsfunktionær eller bestyrelsesmedlem i en ejendom på Frederiksberg.

Indhold

  Gå til selvbetjening Mit affald

  Dine genveje som affaldsansvarlig

  Som affaldsansvarlig i en etageejendom varetager du en række opgaver. Nedenfor finder du genveje til at få løst din opgave hurtigt. 

  Er du affaldsansvarlig eller vicevært i en etageejendom, skal du sørge for at bestille fælles afhentning af beboernes juletræer. Det gør du på selvbetjeningen.

  • Bestil afhentning på den adresse, I ønsker juletræerne afhentet fra. 
  • Angiv i bestillingen, hvor mange juletræer I har. I kan som udgangspunkt bestille en afhentning af maks. 15 juletræer. Hvis vi ikke har taget alle juletræer med, er det fordi vi ikke havde plads, og I skal lave en ny bestilling på de resterende træer. 
  • Hvis der sættes flere juletræer ned efter afhentning, skal I bestille afhentning af juletræer på ny.
  • Stil træerne synligt og på fast underlag, gerne så tæt på udgangen om muligt, da skraldemændene skal bære træerne hen til bilen.
  • Træerne skal skæres eller knækkes på midten, hvis de er højere end 180 cm.
  • Juletræet skal være fri for pynt, men må gerne stadig have træfod på.

  Bestil afhentning

  Som affaldsansvarlig skal du bestille afhentning af storskrald, stort elektronik, farligt affald, glas og haveaffald hver gang. 

  Bestil afhentning

  Du skal bestille poser, som alle beboere i ejendommen kan tage af. Når du har tastet din adresse skal du vælge ”Bestil madaffaldsposer” og tilføje, hvor mange lejligheder du bestiller poser til. I kommentarfeltet kan du skrive, hvilken adresse poserne skal leveres til. Står der ikke nogen adresse der, vil de blive leveret til standpladsen.

  Bestil grønne madaffaldsposer

  Hvis du ikke har fået tømt din affaldsbeholder skal du melde det til os. Meld det gerne ind allerede dagen efter, dit affald skulle være hentet. Jo hurtigere vi og renovatøren får besked, jo hurtigere kan vi sørge for, at det bliver hentet. Vælg den ordning, det drejer sig om og anmeld problemet.

  Anmeld en afvigelse

  Er du affaldsansvarlig på en ejendom i Frederiksberg Kommune kan du tilmelde dig som kontaktperson. Så går du ikke glip af vigtige driftsinformationer, der handler om din ejendoms affald. 

  Tilmeld dig som affaldsansvarlig

  Vi kan hjælpe dig med at huske, hvornår vi henter dit affald. Du kan tilmelde dig vores sms-service, så får du besked dagen før vi kommer.

  Tilmeld dig sms-service

  Det er grundejeren, der skal sørge for, at affaldsbeholderne er rene. Enten kan I rengøre selv eller bestille en vask mod betaling. Hvis beholderne er for uhygiejniske at tømme, kan Frederiksberg Kommune bestille beholdervask på grundejerens regning.

  Ønsker du at bestille vask af beholdere, skal du kontakte Borgerservice, som bestiller vasken for dig.

  Hvis du har for meget eller for lidt kapacitet til affaldet, kan du give os besked, og så vil vi kontakte dig og finde en løsning. Vælg den ordning, det drejer sig om og klik på anmeld. Vælg punktet Ændring af ordning og skriv i kommentaren om du har for meget eller for lidt kapacitet, til den pågældende type affald.

  Vil du ændre på din nuværende ordning?

  Hvis en affaldsbeholder er defekt, skal du give os besked. Hvis skaden er forvoldt af skraldemanden, erstatter kommunen beholderen. Hvis Frederiksberg Kommune vurderer, at beholderen af beskadiget af anden årsag end almindelig slitage og brug (fx brand, hærværk eller misbrug) skal grundejeren erstatte beholderen. Vælg den ordning, det drejer sig om og anmeld problemet.

  Meld defekt beholder til kommunen

  I selvbetjeningen kan du hente en tømmekalender, som du kan printe ud. Log ind med din tømmeadresse. 

  Hent tømmekalender

  Skilte og kommunikationsmaterialer

  Din ejendom kan få gratis skilte og kommunikationsmateriale til affaldsområdet i gården. Du kan se dem her og bestille på selvbetjening.

  Her kan du se, hvordan skiltene ser ud, som du kan hænge op over affaldsbeholderne i din gård. Hvis du ønsker at bestille skiltene, skal du bruge bestillingssiden. 

  Affaldsskilte på dansk

  Affaldsskilte på engelsk

  Her kan du se, hvordan sorteringsvejledningerne ser ud. Du kan bestille dem printet på bestillingssiden eller du kan downloade dem og printe dem selv. 

  Sorteringsguide dansk A4

  Sorteringsguide engelsk A4

  Som en ekstra hjælp har vi lavet en sorteringsguide som plakat, som du kan hænge op ved ejendommens skralderum eller et andet centralt sted, hvor beboerne kan få det fulde overblik over, hvordan de skal sortere. Derudover er der også en sorteringsplakat for storskrald. Plakaterne findes i A3 (mål 297 x 420 mm) eller A1 (mål 594 x 841 mm). Der findes også en plakat til ejendomme med skraldesug eller skakt i A3. 

  Plakaten i A3 er i vejrbestandigt materiale, men plakaten i A1 er printet på almindeligt papir. Derfor skal I selv anskaffe jer en skifteramme til at sætte plakaten i. 

  Se sorteringsplakaten

  Se sorteringsplakat med storskrald

  Se sorteringsplakaten til ejendomme med skraldesug eller skakt

   

  I Inspirationskataloget kan du finde inspiration til at indrette dit køkken til affaldssortering. Vi har trykte eksemplarer af magasinet. Hvis du ønsker at bestille trykte magasiner skal du kontakte os. 

  Inspirationskatalog Indret dit køkken til affaldssortering

  Vi tilbyder et ark med klistermærker, som kan bruges til at organisere sig i sin indendørs sorteringsløsning. Hvis du ønsker at bestille klistermærkeark, skal du kontakte os. 

  Klistermærkeark affaldspiktogrammer

  Netop nu har alle etageejendomme fået en ny beholder til tekstilaffald. Alle borgere har i den forbindelse modtaget brev i e-boks. Vi har også udarbejdet nogle materialer, som din ejendom med fordel kan bruge til at informere beboerne. 

  Vi har udarbejdet et opslag til opgangen, et postkort til beboerne, som du kan bestille og dele rundt i postkasserne og et brev, du kan printe og dele rundt. 

  Tekstilaffald opslag til opgangen

  Tekstilaffald beboerbrev

  Tekstilaffald sorteringsguide postkort

  Indendørs sortering

  Du har typisk syv typer affald, som du har i hænderne hver dag. Her kan du se, hvad der optager mest plads. 

  1. pladsen

  Plast og mad- og drikkekartoner er det, du har mest af. Derfor er det godt at have en rummelig affaldsspand til disse typer affald.

  2. pladsen

  Madaffald producerer du dagligt. Placér derfor din grønne spand, så den er nem at komme til, fx på køkkenlågen ved siden af dit restaffald.

  3. pladsen


  Pap fra emballage, æggebakker og mindre æsker har du formentlig dagligt mellem hænderne. Derfor kan du med fordel placere en beholder til hverdagspap centralt i dit køkken.

  4. pladsen

  Selvom du sorterer dit affald, er der altid lidt tilbage, der skal i restaffald. Derfor er den god at have tæt ved hånden, fx på skabslågen.


  Glas har du formentlig ikke så meget af, men det fylder ofte. Derfor er det en god idé med en smal, høj beholder bagerst i dit køkkenskab.


  Dit metalaffald fylder typisk ikke så meget. Derfor kan du placere det bagerst i køkkenskabet.


  Papir er nok det, du har mindst af i dit køkken. Derfor kræver det kun en lille beholder – måske bare en papirspose bagerst i dit køkkenskab.

  Startpakke til beboerne

  Når vi flytter ind i en ny bolig, er vi allermest åbne for at ændre vaner. Vi har lyst til at gøre som fællesskabet gør. Derfor er det en oplagt mulighed at præsentere nye beboere for affaldssortering, når de flytter ind. 

  Vi har gjort materialet klar til dig, så det eneste du skal gøre er at bestille det og aflevere det, når din nye beboer flytter ind.

  Startpakken til beboeren indeholder: 

  • Grøn køkkenspand til sortering af madaffald
  • Grønne poser til madaffald
  • Sorteringsvejledning på dansk og engelsk
  • Råd til indretning på dansk og engelsk

  Bestil startpakke

  Indretning af gårde og standpladser

  Når du skal indrette dit affaldsrum, er det vigtigt at indtænke renovationsmedarbejderens arbejdsmiljø, så det er let at komme til beholderne og trille dem ud til skraldebilen både sommer og vinter. 

  Standpladsen, hvor beholderne står, skal være godkendt af vores affaldskonsulenter. Vores affaldskonsulenter skal også godkende, hvor I må sætte storskrald frem til afhentning. På den måde sikrer vi, at renovationsmedarbejderen kan arbejde sikkert hos jer. 

  Standpladsen skal: 

  • have fast underlagt, der svarer til asfalt eller fliser. 
  • have arbejdslys fra kl. 5.45, så renovationsmedarbejderen kan se, hvor han arbejder. 
  • være uden trapper. Hvis der er trapper eller trin, skal du kontakte Frederiksberg Renovation, som skal godkende en løsning. 

  Hvis I vil ændre standplads eller adgangsvej, skal I aftale et møde med en af vores affaldskonsulenter. 

  Adgangsvejen fra skraldebilen og hen til affaldet skal være godkendt af vores genbrugskonsulenter.

  Adgangsvejen skal: 

  • have fri adgang hele vejen fra beholdernes standplads og ud til midt på vejen, hvor beholderne bliver løftet op og tømt. 
  • være minimum 1 meter bred. 
  • være plan og uden huller i belægningen. Belægningen skal svare til asfalt eller fliser. 
  • have lys fra kl. 5.45, så renovationsmedarbejderen kan se, hvor han kører med beholderne. 
  • have fri passage, det vil sige at døre eller porte skal kunne holdes åbne, fx af en krog. 
  • have plads til at skraldebilen kan parkeres, mens renovationsmedarbejderen arbejder. 
  • være ryddet for sne og gruset i vintermånederne. 

  Affald fra virksomheder

  Alle har pligt til at sortere deres affald, så det kan genanvendes. Virksomheden og grundejer skal i samarbejde med kommunen finde ud af, hvor der skal afsættes plads til affaldsbeholdere. 

  • Ejeren af virksomheden er ansvarlig for, at der er de nødvendige og lovpligtige affaldsordninger til brug for virksomhedens affald (private eller kommunale ordninger), og at de ansatte benytter dem korrekt.
  • Grundejer er ansvarlig for, at der er de nødvendige og lovpligtige affaldsordninger til brug for beboernes affald (kommunale affaldsordninger), og at beboerne benytter dem korrekt.
  • Ejeren af virksomhed og grundejer kan vælge at uddelegere opgaverne (men ikke ansvaret) omkring håndtering af affald til en anden - fx en ansat, en vicevært eller en administrator. Denne person bliver så affaldsansvarlig og vil fungere som bindeled mellem virksomhed, grundejer og kommune. 

  Virksomheder, der deler udendørs arealer med private boliger, kan vælge at benytte én eller begge kommunale affaldsordninger for henholdsvis restaffald og genanvendeligt affald mod betaling. 

  OBS: Virksomheder, der ønsker at benytte ordningen for genanvendeligt affald, må ikke have større mængder genanvendeligt affald end en almindelig husholdning. 

  Hvis virksomheden fx har for meget pap til at bruge den kommunale affaldsordning for genanvendeligt affald, udelukker det ikke, at virksomheden kan bruge de kommunale beholdere til fx metal eller papir. 

  Det er vigtigt allerede i lejekontrakten at tage stilling til, hvilke typer affald virksomheden har, hvor store mængder, og hvor affaldet kan placeres. 

  Det er Frederiksberg Kommune, der beslutter, hvor standpladser for husholdningsaffald skal placeres. De private affaldsbeholdere bør placeres i overensstemmelse med disse udpegede standpladser. 

  Hvis virksomheden kører på genbrugsstationen med affaldet, skal det afklares, hvor affaldet kan opbevares midlertidigt.

  Information om lukning af skakt

  En ejendom har mulighed for at nedlægge eksisterende skakte. Før og efter man nedlægger skakte, er der en række forhold, som skal være opfyldt. 

  Det er som udgangspunkt ejeren af en ejendom, der afgør om en affaldsskakt skal nedlægges, men beslutningsprocessen afhænger af, hvordan ejendommen er organiseret.

  • I ejer- eller andelsboligforeninger er det foreningens vedtægter der afgør, om det er bestyrelsen eller beboerne der, på den årlige generalforsamling, kan beslutte om affaldsskaktene skal nedlægges
  • I de almennyttige boligselskaber er det boligselskabets vedtægter, der afgør, hvor i organisationen beslutningen skal træffes
  • I personligt ejede ejendomme er det ejeren eller selskabet (A/S eller ApS), der træffer afgørelsen

  Der skal være mulighed for at etablere en erstatning for skaktordningen til restaffald. Den nye ordning skal kunne opfylde kommunens tommelfingerregler om etablering af standpladser: 

  • bolignær placering
  • alle typer affald samme sted
  • brugervenlig indretning
  • nem adgang for skraldemanden
  • god plads til skraldebilen
  • affaldsbeholderne skal, hvis de anbringes i det fri i gården, 
   så vidt muligt holde en afstand på mindst 5 meter fra vindue 
   til beboelsesrum eller køkken af hensyn til lugtgener og 
   brandfare

  I behøver ikke at søge om byggetilladelse for at nedlægge skakte, hvis følgende er opfyldt: 

  • Ejendommens affaldsskakte lukkes og ikke anvendes til andre formål
  • At der kan etableres en standardbeholderløsning på eksisterende godkendte standpladser til affald uden væsentlige ændringer

  I skal søge om byggetilladelse, hvis nedlæggelse af skakte medfører: 

  • ændringer i ejendommens bærende konstruktioner, ændringer i de brandmæssige forhold på ejendommen eller at skakt-arealet anvendes til andre formål
  • at der skal inddrages opholdsareal på ejendommen for at etablere en ny affaldsløsning, fx nye standpladser eller affaldsskure

  Vær opmærksom på, at etablering af (nye eller ændrede) affaldssystemer udenfor en bygning kan kræve tilladelse efter planloven, hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan eller en tinglyst servitut med bestemmelser om indretning af ubebyggede arealer eller udformning af skure, inddækninger etc. 

  I kan kontakte afdelingen for By, Byggeri og Ejendomme, hvis I har spørgsmål til, om ændringer kræver tilladelse eller ej. 

  Hvis I allerede har en ordning, hvor I selv sørger for at bringe skaktbeholderne frem til en aftalt standplads, kan I fortsat benytte denne standplads uden yderligere godkendelse.

  Hvis I skal etablere en ny standplads eller udvide en eksisterende standplads skal Frederiksberg Kommune godkende den nye eller eksisterende standplads for restaffald. Kommunen hjælper også med at beregne, hvor mange og hvor store beholdere, I har behov for, og hvor ofte de skal tømmes. Sørg for at få godkendelsen før I går i gang med at nedlægge skakte.

  Hvis den nye affaldsløsning har krævet en byggetilladelse, må I først benytte den nye løsning, når I har modtaget en ibrugtagningstilladelse. I må derfor først lukke skaktene endeligt, når den nye løsning er helt klar.

  Links

  Kontakt

  Affald og Genbrug

  Frederiksberg Rådhus, 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-15
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse i Borgerservice:

  Mandag og torsdag klokken 9-17
  Tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-13

  Telefon: 3821 2121

  For borgere: Send sikker digital post til Affald og Genbrug

  For virksomheder: Send sikker digital post til Affald og Genbrug